جلسة رقم - 13-2023 (غير عادي)

תאריך: 30/11/2023

לכבוד מר מוחמד זורי, ראש המועצה

לכבוד מר עלי חאג', סגן ראש המועצה

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה

לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה

לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה

לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה

לכבוד מר מוחמד אחמד מסרי, חבר המועצה

לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה

לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה

לכבוד מר סעיד איוב, חבר המועצה

לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה

לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים

לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

 

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 13/2023 מן המניין.

 

הנני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 13/2023 מן המניין ליום שלישי  תאריך: 05/12/2023 שעה 18:00   באולם הישיבות בבניין המועצה.

נושאי הדיון:

 1. בקשת חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי לתיקון פרוטוקול ישיבת המליאה 12/2023 מן המניין מיום 07/11/2023.
 2. לאשר הלוואה ע"ס 1 מ' ש"ח למימון עלויות פרישה של עובדים מהמועצה לפי בקשת גזבר המועצה. רצ"ב הצעות להלוואה מבנק מרכנתיל מחלקת שלטון מקומי ובנק לאומי.

 

הערה: לבירור בנושא מסוים לפני קיום הישיבה נא לפנות למנהל המחלקה הרלוונטי.

 

בברכה

 

ג'מאל פטום,

מנכ"ל המועצה  

 

 

 

בקשת חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי + לתיקון פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 12/2023 מן המניין מיום 07/11/2023 כדלקמן:

 

אבו אלעבד / אבו עומר סלאמאת ,

 

בעניין הסעיף שקשור לתכנית ניצנים ועל מנת להעמיד הדברים על דיוקם ,

ברצוני לציין כי לא היה אף פעם דיון רשמי בישיבת הנהלת / דירקטוריון המתנ"ס בעניין תכנית ניצנים  . ולאחר בירור מול מנהלת המתנ"ס אכן היא הבהירה זאת בשיחת הטלפון שניהלתם אתה , מבקש לתקן זאת בפרוטוקול .  כמו כן חשוב לי לציין כי הדברים של מנהלת המתנ"ס הוצאו מהקשרם

תמוה בעיניי איך " לא שמתם לב " כשרשמתם בפרוטוקול  " המרכז לא ערוך להפעיל תכניות " . דברים מסוג זה למרות שאינם נכונים , הם עלולים לפגוע בתדמית ובתפקוד המרכז הקהילתי והמועצה ביחד . ללא קשר לפרויקט הספציפי ,הריני לציין  שהמרכז הקהילתי מוכיח כל יום  שביכולתו " למרות הצוות המצומצם ואפס תקציבים להפעלת תכניות " כן להוציא לפועל המון פעילויות וגם לנהל פרויקטים גדולים כגון בית ספר לכדורגל ולהיות חלק דומיננטי בחיי הקהילה

תמוה בעיניי יותר , למה לא ניהלתם " השיחה הטלפונית " עם יו"ר המתנ"ס שהוא גם חבר מועצה כשרציתם לדעת על עמדותיו או לברר דברים שבתחום אחריותו ??!! 

שוב , אבקש לתקן פרוטוקול הישיבה בהתאם לנ"ל . בשביל כך ממליץ לכם לקבל התייחסות בכתב ממנהלת המתנ"ס .

בברכה ,ג'מאל קאדרי 

 

שלום לכולם,

ברצוני לחדד שלושה דברים בקשר לשתי סוגיות שעלו במיילים ובשרשור ההתכתבויות:

א. המרכז הקהילתי בנוי ממערך ניהול שלם מבחינת יעוץ משפטי ויעוץ כלכלי, הנהלה, וצוות, בכדי להרים כל פרוייקט באשר הוא, גם מבחינת הנוהל התקין וגם מבחינת המשאב האנושי, לכן אני דורשת תיקון לאמירה שנכתבה בפרוטוקול כי היא אכן פוגעת בתדמיתו החיובית של המרכז הקהילתי שאנו עובדים יום כלילה כדי להנציח בתודעה של התושבים עכשיו ועתידי, ובתור מנהלת המרכז שאמורה על מינוף ומיתוג המרכז מדגישה ומציינת שוב שהדברים האלה לא נאמרו לחלוטין.

ב. נא לתקן את האמירה המתייחסת לקיום דיון דירקטריון בנושא "ניצנים" כי הדיון לא התקיים בישיבות ההנהלה.

ג. תיקון לגבי "אפס תקציבים " שאמר מר ג'מאל קאדרי יו"ר המתנס, ברצוני לתקן שלאחרונה אכן יש היענות ושיתוף פעולה המתבטא בהעברת חלק מהתקציבים וחלק מובטח להעברה בעתיד הקרוב.

אני בטוחה שהכוונה היתה לציין ולהדגיש היכולת של המרכז להיות חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה ולספק מענים חברתיים ותרבותיים במינימום משאבים, וזו מהות הדרישה והאמונה שלנו ששיתוף פעולה מלא עם כל מחלקות הרשות בכלל והנהלת החשבונות בפרט יקדמו כל התוכניות והפרויקטים המתוכננים לרווחת תושבי הכפר.

 

בברכה,

לילא אסדי

מנהלת המרכז הקהילתי

 

 

 

 

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13/2023  מן המניין

מיום שלישי 05/12/2023 שעה 18:00  באולם הישיבות

נוכחים:

 • מר מוחמד זורי, ראש המועצה (מ"מ)
 • מר עלי חאג', סגן ראש המועצה
 • דר. וליד עבד אלגני, חבר המועצה
 • מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
 • מר אחמד מטר, חבר המועצה
 • מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

נעדרים:

 • מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
 • מר פראג' מטר, חבר המועצה
 • מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
 • מר עווד רביע, חבר המועצה
 • מר סעיד איוב, חבר המועצה

משתתפים:

 • מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה
 • מר חסן מסרי, מחלקת הנהלת חשבונות

 

נושאי הדיון:

 1. בקשת חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי לתיקון פרוטוקול ישיבת המליאה 12/2023 מן המניין מיום 07/11/2023.
 2. לאשר הלוואה ע"ס 1 מ' ש"ח למימון עלויות פרישה של עובדים מהמועצה לפי בקשת גזבר המועצה. רצ"ב הצעות להלוואה מבנק מרכנתיל מחלקת שלטון מקומי ובנק לאומי.

הוסף לסדר היום

 1. אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון  אגף מיעוטים במסגרת קול קורא מס' 58-2022 לתכנון מפורט לביצוע, סבסוד פיתוח תשתיות וסבסוד ראש שטח בתב"ע 260-0356808  ע"ס של 3,206,000 ₪.

מוחמד זורי:

היום קבלנו הודעה ממשרד הבינוי והשיכון אגף מיעוטים שזכינו במסגרת קול קורא מס' 58-2022 לתכנון מפורט לביצוע, סבסוד פיתוח תשתיות וסבסוד ראש שטח בתב"ע 260-0356808  ע"ס של 3,206,000 ₪. מבקש לאשר הוספת הסעיף:

 • אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון  אגף מיעוטים במסגרת קול קורא מס' 58-2022 לתכנון מפורט לביצוע, סבסוד פיתוח תשתיות וסבסוד ראש שטח בתב"ע 260-0356808  ע"ס של 3,206,000 ₪.

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים, חברי המליאה אשרו הוספת הסעיף לסדר היום.

 

 

סעיף מס' 1:

 

בקשת חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי לתיקון פרוטוקול ישיבת המליאה 12/2023 מן המניין מיום 07/11/2023.

מוחמד זורי:

בקשת חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי לתיקון פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 12/2023 מן המניין סעיף 3 בעניין דיון בעניין ההתקשרות להפעלת תכנית ניצנים לשנת הלימודים 2023-2024, מיום 07/11/2023 היה לו הסתייגות ממה שנכתב בפרוטוקול הישיבה שהמתנ"ס לא יכול או לא מוכן או לא בשל לנהל פרויקט ניצנים. ובקש לשנות את הפרוטוקול ולכתוב את טענותיו שנשלחו למועצה בדוא"ל מיום 09/11/2023.

וליד עבדאלג'ני:

אני רוצה לציין דבר שאנחנו דברנו עם מנהלת המתנ"ס בטרם תחילת הישיבה טלפונית אז ועל פי השיחה אנחנו הצבענו, אנחנו קבלנו תשובה ממנה בעניין הזה. העמדה של חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי לא נאמרה באופן ישיר, אבל כפי שהבנו כי היא הודיעה לו על הדבר, אני מציע להוסיף את זה בתיקון.

גמאל קאדרי:

גב' לילה אסדי מנהלת המתנ"ס כתבה תגובה בכתב ושלחה אותה בדוא"ל ביום 09/11/2023 ומבקש להוסיף את דבריה לפרוטוקול.

וליד עבדאלג'ני:

אנחנו ציינו מההתחלה עקב שיחה טלפונית עם מנהלת המתנ"ס, כל חברי המועצה שנכחו בישיבה שמעו את השיחה, והטענה היתה כי המתנ"ס לא מוכן עכשיו לקבלת התוכנית והיא מעדיפה להעבירה למשהו אחר.

ג'מאל קאדרי:

אם משהו רוצה לדבר דברים שלא מתבסס בהם על כלום, סתם דברים. היא מנהלת וחייבת לתת תשובה מקצועית, גם אם אומרת שהמתנ"ס לא יכול לנהל פרויקט מסוים צריכה להסביר למה. אני גם כתבתי כי נושא זה לא הובא לדיון בהנהלת המתנ"ס ובוועדותיה. בהנהלה אנחנו הגדרנו את הפרויקטים שהמתנ"ס יכול לנהל אותם. ולפני זה היה מסמך הסדרה, זה מה שנדון באופן רשמי, אם זה היה בישיבת מועצה או הנהלת המתנ"ס השאר זה סיפורים. אנחנו מועצה שמתנהלת על סמך אסמכתאות באופן מקצועי, פרוטוקולים. גם אם רוצים לשאול שאלה מסוימת למנהלת המתנ"ס צריך לזמן אותה לישיבה ולפנות לה שאלות. אני יו"ר הנהלת המתנ"ס ויש לנו חברי הנהלה, שיכולים לתת תשובות על סמך הדיונים שהיו בישיבות ובוועדות ולא בדיון איך שהתקיים.

וליד עבדאלג'ני:

אנחנו התנינו שההפעלה תהיה עד תחילת יולי ע"י מפעיל חיצוני.

גמאל קאדרי:

לא מדובר כאן על פרויקט ספציפי, כל פרויקט שהמועצה רוצה להעביר למתנ"ס, המתנ"ס מחויב להפעיל אותו.

מוחמד זורי:

כל בקשה שתבוא לאישור מליאת המועצה בעניין הנוגע למתנ"ס מבקשים כמו שאנחנו מבקשים חוות דעת של בעלי מקצוע, תוזמן מנהלת המתנ"ס ותביע דעה והעמדה שלה בישיבה. אנחנו לא צריכים לנחש מה הכוונה שלה.

 

סיכום:

לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים סוכם להוסיף את דבריו של חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי שהועברו בדוא"ל מיום 09/11/2023 ולצרף אליהם תגובת מנהלת המתנ"ס דר. לילה אסדי שנשלחה בדוא"ל מיום 09/11/2023 . ולהוסיף גם דברי חבר המועצה ד"ר וליד עבדאלג'ני כדלקמן:

התייחסות חבר המועצה ויו"ר הנהלת המרכז הקהלתי מר ג'מאל קאדרי מיום 09/11/2023

 

בעניין הסעיף שקשור לתכנית ניצנים ועל מנת להעמיד הדברים על דיוקם, ברצוני לציין כי לא היה אף פעם דיון רשמי בישיבת הנהלת/דירקטוריון המתנ"ס בעניין תכנית ניצנים. ולאחר בירור מול מנהלת המתנ"ס אכן היא הבהירה זאת בשיחת הטלפון שניהלתם אתה, מבקש לתקן זאת בפרוטוקול. כמו כן חשוב לי לציין כי הדברים של מנהלת המתנ"ס הוצאו מהקשרם. תמוה בעיניי איך "לא שמתם לב" כשרשמתם בפרוטוקול  "המרכז לא ערוך להפעיל תכניות"  דברים מסוג זה למרות שאינם נכונים, הם עלולים לפגוע בתדמית ובתפקוד המרכז הקהילתי והמועצה ביחד. ללא קשר לפרויקט הספציפי, הריני לציין שהמרכז הקהילתי מוכיח כל יום שביכולתו "למרות הצוות המצומצם ואפס תקציבים להפעלת תכניות" כן להוציא לפועל המון פעילויות וגם לנהל פרויקטים גדולים כגון בית ספר לכדורגל ולהיות חלק דומיננטי בחיי הקהילה.

תמוה בעיניי יותר, למה לא ניהלתם "השיחה הטלפונית" עם יו"ר המתנ"ס שהוא גם חבר מועצה כשרציתם לדעת על עמדותיו או לברר דברים שבתחום אחריותו!!??

שוב, אבקש לתקן פרוטוקול הישיבה בהתאם לנ"ל. בשביל כך ממליץ לכם לקבל התייחסות בכתב ממנהלת המתנ"ס.

בברכה ,ג'מאל קאדרי, חבר המועצה ויו"ר המרכז הקהילתי 

 

התייחסות מנהלת המרכז הקהילתי מיום 09/2023

שלום לכולם,

ברצוני לחדד שלושה דברים בקשר לשתי סוגיות שעלו במיילים ובשרשור ההתכתבויות:

א. המרכז הקהילתי בנוי ממערך ניהול שלם מבחינת ייעוץ משפטי וייעוץ כלכלי, הנהלה, וצוות, בכדי להרים כל פרויקט באשר הוא, גם מבחינת הנוהל התקין וגם מבחינת המשאב האנושי, לכן אני דורשת תיקון לאמירה שנכתבה בפרוטוקול כי היא אכן פוגעת בתדמיתו החיובית של המרכז הקהילתי שאנו עובדים יום כלילה כדי להנציח בתודעה של התושבים עכשיו ועתידי, ובתור מנהלת המרכז שאמורה על מינוף ומיתוג המרכז מדגישה ומציינת שוב שהדברים האלה לא נאמרו לחלוטין.

ב. נא לתקן את האמירה המתייחסת לקיום דיון דירקטוריון בנושא "ניצנים" כי הדיון לא התקיים בישיבות ההנהלה.

ג. תיקון לגבי "אפס תקציבים " שאמר מר ג'מאל קאדרי יו"ר המתנ"ס, ברצוני לתקן שלאחרונה אכן יש היענות ושיתוף פעולה המתבטא בהעברת חלק מהתקציבים וחלק מובטח להעברה בעתיד הקרוב.

אני בטוחה שהכוונה היתה לציין ולהדגיש היכולת של המרכז להיות חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה ולספק מענים חברתיים ותרבותיים במינימום משאבים, וזו מהות הדרישה והאמונה שלנו ששיתוף פעולה מלא עם כל מחלקות הרשות בכלל והנהלת החשבונות בפרט יקדמו כל התוכניות והפרויקטים המתוכננים לרווחת תושבי הכפר.

בברכה, לילא אסדי, מנהלת המרכז הקהילתי

 

וליד עבדאלג'ני:

אנחנו ציינו מההתחלה עקב שיחה טלפונית עם מנהלת המתנ"ס, כל חברי המועצה שנכחו בישיבה שמעו את השיחה, והטענה היתה כי המתנ"ס לא מוכן עכשיו לקבלת התוכנית והיא מעדיפה להעבירה למשהו אחר.

 

 

סעיף מס' 2:

לאשר הלוואה ע"ס 1 מ' ש"ח למימון עלויות פרישה של עובדים מהמועצה לפי בקשת גזבר המועצה. רצ"ב הצעות להלוואה מבנק מרכנתיל מחלקת שלטון מקומי ובנק לאומי.

 

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה וקבלת הסבר מנציג מחלקת הגזברות שנכח בישיבה בעניין מטרת ההלוואה ובדיקת גזבר המועצה עם הבנקים, חברי המועצה הנוכחים מאשרים קבלת ההלוואה ע"ס מיליון ₪ למימון עלויות פרישה של עובדים מהמועצה מבנק לאומי וזאת בהסתמך על בדיקת גזבר המועצה וההצעות שנתקבלו משני הבנקים. ההלוואה היא ייעודית למטרה שלגביה היא אושרה למימון הוצאות פרישה של עובדים בלבד.

 

סעיף מס' 3:

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון  אגף מיעוטים במסגרת קול קורא מס' 58-2022 לתכנון מפורט לביצוע, סבסוד פיתוח תשתיות וסבסוד ראש שטח בתב"ע 260-0356808  ע"ס של 3,206,000 ₪.

 

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המועצה נוכחים, חברי המועצה מברכים על ההחלטה של משרד הבינוי והשיכון להעמיד לרשות המועצה תקציב בלתי רגיל לפיתוח הכפר ומאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון אגף מיעוטים במסגרת קול קורא מס' 58-2022 לתכנון מפורט לביצוע, סבסוד פיתוח תשתיות וסבסוד ראש שטח בתב"ע 260-0356808  ע"ס של 3,206,000 ₪.

 

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום ההחלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית, נעשו גם תיקוני שפה וניסוח חוקי להחלטות).

 

 

 

 

 

מוחמד זורי

ראש המועצה (מ"מ)

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

פרוטוקול - 13-2023 (לא מן המניין)