جلسة رقم - 11-2023 (غير عادي)

תאריך: 21/09/2023

לכבוד מר מוחמד זורי, ראש המועצה

לכבוד מר עלי חאג', סגו ראש המועצה

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה

לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה

לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה

לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה

לכבוד מר מוחמד אחמד מסרי, חבר המועצה

לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה

לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה

לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה

לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה

לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים

לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

לכבוד אינג' עזיז מנאע, מהנדס המועצה.

 

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 11/2023 לא מן המניין.

 

הנני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 11/2023 לא מן המניין ליום שני  תאריך: 25/09/2023 שעה 18:00   באולם הישיבות בבניין המועצה.

נושאי הדיון:

 1. משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, תקציב בלתי רגיל מודל מוסיקאלי יישובי במגזר לשנה"ל תשפ"ג 2022-23 ע"ס 53,622 ₪.
 2. משרד הבינוי והשיכון – תקציב בלתי רגיל לפינוי ערימות עפר ופסולת בכבישים הזמנה מס' 1872852/2023 סעיף תקציבי 70200140 ע"ס 1,000,000.00 ₪ (מיליון ₪),.
 3. תכנית  מפורטת  להכשרת  מבנה  קיים ,  הקטנת  קווי  בניין מס' תכנית 260-1179167 גוש 19130 חלקה 83.
 4. אישור תכנית החלפת שטחים בין מגורים לשצ"פ – עז עבדאלכרים

לפי בקשת חברי המועצה בישיבה הקודמת, מהנדס המועצה יהיה נוכח בישיבה ויסביר להם על התוכניות המוצעות.

 

הערה: לבירור בנושא מסוים לפני קיום הישיבה נא לפנות למנהל המחלקה הרלוונטי.

 

בברכה

 

ג'מאל פטום,

מנכ"ל המועצה  

 

 

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11/2023 לא מן המניין

מיום שני 25/09/2023 שעה 18:00  באולם הישיבות

נוכחים:

 • מר מוחמד זורי, ראש המועצה (מ"מ)
 • מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
 • מר עלי חאג', סגן ראש המועצה
 • מר אחמד מטר, חבר המועצה
 • דר. וליד עבד אלגני, חבר המועצה
 • מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
 • מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

נעדרים:

 • מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
 • מר פראג' מטר, חבר המועצה
 • מר עווד רביע, חבר המועצה
 • מר סעיד איוב, חבר המועצה

משתתפים:

 • מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה
 • אינג' עזיז מנאע, מהנדס המועצה

 

נכחו גם תושבים מהכפר בדיון המליאה

 

נושאי הדיון:

 1. משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, תקציב בלתי רגיל מודל מוסיקאלי יישובי במגזר לשנה"ל תשפ"ג 2022-23 ע"ס 53,622 ₪.
 2. משרד הבינוי והשיכון – תקציב בלתי רגיל לפינוי ערימות עפר ופסולת בכבישים הזמנה מס' 1872852/2023 סעיף תקציבי 70200140 ע"ס 1,000,000.00 ₪ (מיליון ₪),.
 3. תכנית  מפורטת  להכשרת  מבנה  קיים ,  הקטנת  קווי  בניין מס' תכנית 260-1179167 גוש 19130 חלקה 83.
 4. אישור תכנית החלפת שטחים בין מגורים לשצ"פ – עז עבדאלכרים

 

סעיף מס' 1:

משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, תקציב בלתי רגיל מודל מוסיקאלי יישובי במגזר לשנה"ל תשפ"ג 2022-23 ע"ס 53,622 ₪.

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים, חברי המליאה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך המזכירות הפדגוגית, תקציב בלתי רגיל מודל מוסיקאלי יישובי במגזר לשנה"ל תשפ"ג 2022-23 ע"ס 53,622 ₪.

 

סעיף מס' 2:

משרד הבינוי והשיכון – תקציב בלתי רגיל לפינוי ערימות עפר ופסולת בכבישים הזמנה מס' 1872852/2023 סעיף תקציבי 70200140 ע"ס 1,000,000.00 ₪ (מיליון ₪).

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים, חברי המליאה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון – תקציב בלתי רגיל לפינוי ערימות עפר ופסולת בכבישים הזמנה מס' 1872852/2023 סעיף תקציבי 70200140 ע"ס 1,000,000.00 ₪ (מיליון ₪).

 

סעיף מס' 3:

תכנית  מפורטת  להכשרת  מבנה  קיים ,  הקטנת  קווי  בניין מס' תכנית 260-1179167 גוש 19130 חלקה 83.

עזיז מנאע:

קבלנו במחלקה תוכנית מפורטת לביצוע לגיטימציה למצב קיים, התוכנית הוגשה ממר עלי מטר בגוש 19130 חלקה 83, לפי התצ"א הבניין קיים ולפי התוכנית מתוכנן כביש מס' 805 הרוחב שלו בקטעים מסויימים 8 מ' ובקטעים אחרים יותר רחב, לפי המצב הקיים והתצ"א לכל אורך הכביש חודרים אליו מבנים, נבנו מבנים בתחום תוואי הכביש, מה גם יש הפרשי גבהים ושיפועים חדים, חלק גדול מהכביש לא פרוץ לפי הרוחב המתוכנן, בעניין המבנה נושא הדיון ולפי התוכנית שמוגשת ולפי מדידת מודד, חלק קטן מהמנה חודר לכביש, ובכדי להכשיר המבנה בעלי המבנה הכינו תוכנית שבה הם משנים את התוואי במקום שהמבנה חודר ומרחיבים באותו שטח בצד המזרחי בשטח שווה.

(מהנדס המועצה הציג לפני הנוכחים המצב הקיים של הכביש לכל אורכו בהתאם לתצ"א והתוכנית המוצעת)

ביצוע הכביש כפי מתוכנן לא בר ביצוע, יתרה מזו יש בו שיפועים גדולים דבר שמחייב תקציבים גבוהים ולפי המצב של המועצה אין ביכולתה לתקצב פרויקט זה.

וליד עבדאלג'ני:

בצד המזרחי יש שטח ירוק ציבורי, אם הכביש המתוכנן לא בר ביצוע צריך לחפש פתרונות וחלופות ולמציאת פתרון התחברות לשכונה.

עזיז מנאע:

אם מחפשים חלופות, דעתי החלופה להתחברות היא מהצד המזרחי אזור המגרשים (הציג בפני הנוכחים החלופות באמצעות אתר GOVMAP). בינתיים לא עושים כלום, בפנינו תוכנית שהוכנה ע"י בעל המבנה בכדי להכשיר את המבנה שלו. כדוגמת המקרה הזה יש מספר גדול של דוגמאות דומות ברחבי היישוב ויש צורך לבצע בדיקה מקיפה ותוכנית לכלל המבנים.

מבחינה הנדסית ולאחר בדיקה במחלקת ההנדסה אין כל מניעה שהתוכנית המוצעת תאושר.

אסמאעיל מטר: (מהבעלים של המבנה)

אני יש לי היתר למבנה משנת 1983, היינו בוועדה המרחבית לתכנון ובניה והודיעו לנו שהיתה טעות לאשר את תוכנית הכביש, ובטעות אושרה התוכנית המפורטת ולא התיחסו למבנה קיים עם היתר. המבנה קיים עם היתר לפני שאושרה תוכנית הכביש, אישור הכביש היה ב- 2004, בזמנו רצינו לתבוע את המועצה וכל הזמן הבטיחו שיתקנו ולא נעשה כלום.

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים, ולאחר התייעצות עם מהנדס המועצה וקבלת הסבר מלא על המצב, חברי המליאה מאשרים את התוכנית בכדי לקדם אישורה בוועדות התכנון.

 • חברי המועצה הנוכחים מאשרים שהמועצה המקומית תהיה היזם של תכנית  מפורטת  להכשרת  מבנה  קיים ,  הקטנת  קווי  בניין מס' תכנית 260-1179167 גוש 19130 חלקה 83.
 • בעל העניין יישא בכל העלויות הקשורות לתוכנית עד לאישורה לרבות שכ"ט מתכננים ויועצים ושיפוי המועצה במידה ומישהו יגיש תביעה נגד המועצה בעניין הגשת התכנית. מחלקת ההנדסה תדאג להחתימו בטרם הגשת התכנית. ייחתם על ידי הבעלים כתב שיפוי בהתאם לנהוג במקרים כאלה.

 

סעיף מס' 4:

אישור תכנית החלפת שטחים בין מגורים לשצ"פ – עז עבדאלכרים

 

ירד מסדר היום, לפי הודעה מראש המועצה, מגיש הבקשה משך את בקשתו.

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום ההחלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית).

 

 

 

מוחמד זורי

ראש המועצה (מ"מ)

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

 

פרוטוקול - 11-2023 (לא מן המניין)