جلسة رقم - 02-2023 (غير عادي)

תאריך: 05/02/2023

לכבוד מר מוחמד זורי, ראש המועצה

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה

לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה

לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה

לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה

לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה

לכבוד מר מוחמד אחמד מסרי, חבר המועצה

לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה

לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה

לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה

לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה

לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים

לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

 

שלום רב,

 

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 02/2023 לא מן המניין.

 

הנני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 02/2023 לא מן המניין ליום רביעי  15/02/2023 שעה 18:00 באולם הישיבות בבניין המועצה.

נושאי הדיון:

 1. אישור הצעת התקציב לשנת 2023. רצ"ב ההצעה.

לכל שאלה או בירור נא לפנות לגזבר המועצה.

נוכחותכם חיונית מאוד

 

 

בברכה

 

ג'מאל פטום,

מנכ"ל המועצה  

 

 

 

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/2023 לא מן המניין

מיום רביעי 15/02/2023 שעה 18:00  באולם הישיבות

נוכחים:

 • מר מוחמד זורי, ראש המועצה (מ"מ)
 • מר מאהל שבאט, סגן ראש המועצה
 • מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
 • מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
 • מר עלי חאג', סגן ראש המועצה
 • מר אחמד מטר, חבר המועצה
 • דר. וליד עבד אלגני, חבר המועצה
 • מר עווד רביע, חבר המועצה

נעדרים:

 • מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
 • מר פראג' מטר, חבר המועצה
 • מר מוחמד מסרי, חבר המועצה

משתתפים:

 • מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה
 • עו"ד סמואל דכואר, יועץ משפטי
 • עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
 • רו"ח אוסאמה דהאמשה, ממשרד רו"ח יוסף עבדו
 • מר חסן מסרי, מנהל חשבונות ראשי
 • מר נג'יב חוסין, מנהל מחלקת התברואה ורישוי עסקים.

 

נושאי הדיון:

אישור הצעת התקציב לשנת 2023. 

 

הערה: ההצעה שנתקבל ממחלקת הגזברות חולקה לכלל חברי המליאה ביום 05/02/2023 בדוא"ל, בווטסאפ, במסירה אישית לכל חברי המליאה.

 

מוחמד זורי:

הישיבה הזו היא ישיבה חשובה מאוד למועצה ולתושבי הכפר ופיתוח הכפר, מונח בפניכם הצעת התקציב של שנת 2023 לדיון והצבעה.

אוסאמה דהאמשה:

בשעה טובה ולאחר פעולה מאומצת, בסופו של יום הוכנה הצעת תקציב לשנת 2023, המצב היה קשה מאוד, המצב הוא מצב כללי בעניין התקציבים גם תקציבי משרדי הממשלה עד עכשיו אין תקציב מדינה מאושר. היה קשה שנבנה הצעה בצורה מדויקת לאור הנסיבות של אי אישור תקציב מדינה והשפעתו על הרשויות. בסופו של יום ולאחר תמרונים ודיאלוג יכולנו לבנות הצעת תקציב המועצה לשנת 2023.

ההצעה איך שהוכנה היתה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים במועצה, ראש המועצה, חברי המועצה, מחלקות ובעלי תפקידים. ניסינו ככל האפשר לקבל כל הבקשות, אבל לאור האילוצים וההגבלות והמוגבלויות בתקציבים ניסינו לתת מענה לבקשות אבל לא לכלם. הצעת התקציב הסתכמה הן בהכנסות והן בהוצאות בסך של 108,232,000 ₪. קבלנו תקציב ממפעל הפיס ויכלנו להוסיף לתקציב ולכן היה השינוי מההצעה הקודמת. אנחנו גם צופים להגדלה בגבייה גם בחיובים חדשים לאור הבנייה החדשה בכפר והריבוי.

(רו"ח אוסאמה דהאמשה סקר בפני חברי המליאה הנוכחים הרכב וסעיפי הצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות וענה על שאלות שעלו כתוצאה מההצגה והבירורים של חברי המועצה לסעיפי התקציב)

 

מוחמד זורי:

היו לנו מספר ישיבות יחד עם חברי מועצה עם בעלי תפקידים מחלקת הגזברות ואחרים בכדי לבנות תקציב שעונה על צורכי היישוב ככל האפשר.

וליד עבדאלג'ני:

רוצה להגיד כמה דברים בשם חברי מועצה, לאחר ארבע שנים של בצורת וכמעט אפס עשיה במועצה המקומית, חוסר שיתוף פעולה של ההנהלה הקודמת עם חברי ועובדי המועצה הביא את הכפר לכישלון שאין לו אח וריע. בפעם הראשונה מאז תחילת קדנציה זו ועם כניסת ההנהלה החדשה אנחנו מרגישים רוחות של שינוי. מר מוחמד זורי מאז כניסתו הביע נכונות לקדם את העניינים בשיתוף פעולה עם חברי המועצה כדי לנסות להציל את מה שאפשר ולצמצם את הנזקים.

חברי המועצה הציגו להנהלה סדר עדיפיות של הסוגיות שצריך לקדם בתקופה הקצרה זו. כולל:

 1. תכנון מפורט באזורים הסובלים מבעיות של רישוי ותשתיות;
 2. מאבק משפטי ותכנוני כדי לנסות לשפר את התוכנית הכוללנית שמהווה אתגר ראשי שצריך להתמודד איתו ושינוי תוואי הרכבת שיטיב עם הכפר;
 3. תוכניות פיתוח תשתיות סלילת כבישים חדשים, תחזוקת כבישים קיימים;
 4. שיפור תפקוד מחלקת תברואה כולל שיפור פינוי אשפה וסילוק מפגעים קיימים;
 5. הסדרת נושא תמיכות בעמותות;
 6. שדרוג מחלקת ההנדסה;
 7. חיזוק מעמד תפקוד המתנ"ס.

העדיפיות הנ"ל הועברו למחלקת הגזברות, נערכה ישיבה לדיון בתקציב עם ראש המחלקה מר עבד פטום וחברי מועצה לפני הבאת התקציב לאישור. נערך שינוי בתקציב בתיאום עם הגזברות כדי להטמיע את העדיפויות הנ"ל בתקציב. ואכן היה מענה סביר לדרישות הנ"ל. הובטח לחברים שבמסגרת התקציב המאושר יהיה אפשר לעדכן את התקציב בהתאם. אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה של ההנהלה ומחלקת הגזברות ומקווים שהמאמצים והעבודות ישאו פרי.

עלי חאג':

היה לנו בקשות בעניין הסדרת התקציב וייעודו. לקבל כ- 100,000 ₪ מהספורט היות ואנחנו נעביר פעולויות ספורט למרכז הקהילתי והוספנו אותם לאחזקה כללית לכבישים וסעיף האחזקה יעלה מכ- 200,000 ₪ לכ- 300,000 ₪, בעניין הספורט וכדי לא להפלות את העמותות נפעיל וועדת התמיכות, תקצבנו כ- 150,000 ₪ לתמיכה בעמותות, כל עמותה שמגישה בקשה נתמוך בה. הכל בכדי להסדיר הדברים. יש לנו הרבה בעיות בתשתיות ומקווים עם התקציב המאושר לשפר ונפעל להפעיל התקציב וניצולו.

מוחמד זורי

יש עוד נקודה חשובה בעניין מלגות לסטודנטים, זו היא הפעם הראשונה של נחף שאנחנו מחלקים מלגות בכמות כפולה, היה מאושר 40 מלגות ללא פרח והגדלנו אותם ל- 70 מלגות ללא פרח. פרח כ- 100 מלגות.

ג'מאל קאדרי:

בהשוואה בין הרשויות הערביות והיהודיות, בערביות התקציבים הם דלים אבל אם מנצלים את התקציב בצורה יעילה ולטובת הכפר יכולים להפוך את הכפר ב- 180 מעלות. בהצעה יש שינוי בהכנת התקציב, פעם ראשונה מדברים על מטרות חדשות לדברים ונושאים בראייה ישובית. מדיניות של תכנון ומציאת פתרונות לפיתוח הכפר. מדיניות של תכנון עתידי שנותנת פתרונות ותשובות לפיתוח הכפר, פעם ראשונה מיעדים תקציב למטרת התכנון העתידי ושיתוף יועצים למאבק בתכנון כמו מסילת הרכבת וכביש 85 והכוללנית. היתה בקשה מלפני 4 שנים שנביא היועצים הטובים ביותר, אנחנו מקווים שנשיג השגים, מרגישים גם תקציב לחינוך בלתי פורמאלי, גם כאן היה מפנה בכדי להחזיר ולתגבר החינוך הבלתי פורמאלי ולתמוך בפעולות תרבות וקהילה ויכולים להשיג תקציבים חדשים בפעולות תרבות וקהילה ויכולים להשיג תקציבים חדשים נוספים שיהוו מנוף לפעילות ותמיכה במרכז הקהילתי ולחזק אותו בכדי שיוכל לשרת כל האוכלוסייה, המרכז הקהילתי אם עובד בצורה יעילה ונתמך על ידי המועצה נוכל להגיע לתקציב לכל תושב בנחף כ- 1000 ₪ שנתי. נושא זה חשוב מאוד לכלל תושבי הכפר. אני פונה ומבקש מראש המועצה היות ויש רוח חדשה לטיפול בנושאים, אני מבקש לאחר אישור התקציב כל מנהל מחלקה יחזור על ארגון תוכנית העבודה שלו לתקופה החדשה, יכין תוכנית עבודה בהתאם לתקציב שיאושר, עם כל התיקונים והתוספות, אנחנו כהנהלה רוצים לעיין בתוכניות בכדי שנהיה שותפים ולהשפיע על ביצועה ותשרת את טובת הכלל. בהתאם לתכנית החדשה שמדברים עליה היום אני מבקש שיהיו הנחיות תוך שבועיים ונראה בכל מחלקה תוכנית עבודה מוכנה בהתאם לתקציבים שיאושרו וגם לתקציבים שצפויים לקבל, בכדי שנהיה מוכנים ונבצע אותה ואפה יכולים לעזור ולקדם ולתקן ככל האפשר. ואם יהיה עוד צורך לאחר אישור תקציבים חדשים לעדכן התקציב ונהיה מוכנים עם תוכניות עבודה.

סאמר דעיבס:

רוצה לשאול בעניין עלויות הביטוח של המועצה, בשנת 2020 היתה עליה ובשנת 2022 היתה גם עליה מה מצבנו בשנה זו.

אוסאמה דהאמשה:

הביטוח של המועצה היה כ- 0.5 מ' ₪ ולאורך השנים בגלל ריבוי תביעות ועליה במשך השנים ורק חברת ביטוח אחת שמוכנה לבטח הרשויות הביטוח הסכום עלה והגיע לכ- 0.9 מ' ₪.

 

 החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה וההסבר של רו"ח אוסאמה דהאמשה להרכב התקציב המוצע והכנתו ושיתופי הפעולה בין כל הגורמים, חברי המליאה הנוכחים מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2023 שמסתכמת בהכנסות ובהוצאות ע"ס של 108,232 אלפש"ח.

 

 

 

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

מוחמד זורי

ראש המועצה (מ"מ)

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

 

 

פרוטוקול - 02-2023 (לא מן המניין)