جلسة رقم - 07-2022 (غير عادي)

תאריך: ‏18 מאי 2022

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה.

לכבוד מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה.

לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה.

לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה.

לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה.

לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה.

לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה.

לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה.

לכבוד מר מוחמד מסרי, חבר המועצה.

לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה.

לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה.

לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי.

לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה.

לכבוד אינג' עזיז, מנאע, מהנדס המועצה

לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים.

 

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 07/2022  לא מן המניין.

 

אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 07/2021 לא מן המניין ליום ראשון 22/05/2022 שעה 18:00     שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

סעיפי הדיון:

 1. דיון בתכנית מסילת הרכבת וכביש 85 כרמיאל קרית שמונה – וצעדי התמודדות המועצה המקומית נחף לפרויקט זה.
 2. אישור הלוואה לתכנון מתחם אללוח – שהוא חלק ממתחם 8A  וחלק ממתחם 9 סמוך לכביש 85 וכביש 854 תכנון חילופי לתכנון ארצי להרחבת כביש 85, המחלף  ומסילת הרכבת שטח של 417  דונם סה"כ 2.48 מיליון ₪
 3. דיון בדרכים ובאמצעי התמודדות עממיים עם תכנית מסילת הרכבת ומחלוף כביש 85 לרבות הכנה למפגש עממי לכל תושבי הכפר.

 

לכל בירור אפשר לפנות לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה או ראש המועצה לפני קיום הישיבה .

 

حضوركم هام وضروري.

Scan_20200910_115051 مع فائق الاحترام

جمال عمر فطوم

مدير عام/سكرتير المجلس

 

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה 08/20222 לא מן המניין

מיום ראשון 22/5/2022 שעה 18:00

נוכחים:

 • מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה
 • מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה
 • מר מאהל שבאט, חבר המועצה
 • מר פראג' מטר, חבר המועצה
 • מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
 • מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
 • מר עלי חאג', חבר המועצה (הגיע באיחור – 18:56)

נעדרו:

 • מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
 • מר אחמד מטר, חבר המועצה
 • דר. וליד עבד אלג'ני, חבר המועצה
 • מר עווד רביע, חבר המועצה

 

השתתפו:

 • מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה

 

 • נכחו באולם הישיבות מספר תושבים מהכפר בעלי עניין בנושאי הדיון תכנית הרכבת והמחלפים לכביש 85.

 

 • הישיבה התחילה בשעה 18:17

 

נושאי הדיון:

 1. דיון בתכנית מסילת הרכבת וכביש 85 כרמיאל קרית שמונה – וצעדי התמודדות המועצה המקומית נחף לפרויקט זה.
 2. אישור הלוואה לתכנון מתחם אללוח – שהוא חלק ממתחם 8A  וחלק ממתחם 9 סמוך לכביש 85 וכביש 854 תכנון חילופי לתכנון ארצי להרחבת כביש 85, המחלף  ומסילת הרכבת שטח של 417  דונם סה"כ 2.48 מיליון ₪
 3. דיון בדרכים ובאמצעי התמודדות עממיים עם תכנית מסילת הרכבת ומחלוף כביש 85 לרבות הכנה למפגש עממי לכל תושבי הכפר.

נושאים שנוספו בתחילת הישיבה:

 1. תכנית מס' 260-1018084 אזור אלרוג'ב גוש 19136 וחלק מגוש 19137 ועוד ייזום ע"י המועצה להפקדה.
 2. אישור הלוואה ע"ס 500,000 ₪ למימון ייעוץ משפטי ותכנוני להתנגדויות הן למסילת הרכבת מחלף 85 והתכנית הכוללנית.

 

עבד אלבאסט קיס: מבקש הוספת סעיף לדיון בישיבה:

(סעיף 4 נוסף) "תכנית מס' 260-1018084 אזור אלרוג'ב גוש 19136 וחלק מגוש 19137 ועוד ייזום ע"י המועצה להפקדה".

החלטה:

1. חברי המליאה מאשרים הוספת הסעיף לסדר יום של הישיבה.

2. חברי המליאה מאשרים שהמועצה המקומית נחף תהיה היוזמת של התוכנית.

 

סעיף מס' 1:

דיון בתכנית מסילת הרכבת ובכביש 85 כרמיאל – קריית שמונה וצעדי התמודדות המועצה המקומית נחף לפרויקט זה.

 

עבד אלבאסט קיס: עמדת המועצה בעניין מסילת הרכבת, הניר עמדה חולק לכל הנוכחים, מנכ"ל המועצה יקרא אותה בפני הנוכחים וכל מי שיש לו הערה הארה יוכל להעיר.

 

עמדת מועצה מקומית נחף
טיוטא

 1. המועצה המקומית נחף הינה הרשות הציבורית שאמורה לייצג את האינטרסים והצרכים של היישוב נחף ולפעול למימושם מול מוסדות המדינה. המועצה היא גם הרשות שתידרש בבוא העת לפעול למימוש התכנית, לרבות פיתוח, סלילת דרכים, הכשרת שטחי ציבור, תנועה ועוד.
 2. המועצה המקומית נחף, בהרכבה המלא, יו"ר, סגן מ"מ יו"ר וחברי מועצה, מתנגדים פה אחד לתכנית המוצעת שתגזול מאות דונמים מהתושבים ומשטח הרשות שממלא שלמה באדמותיה לאורך השנים מחירים כבדים לאור הקמת העיר כרמיאל על חשבון אדמות נחף.
 3. התכנית בנויה על פרוגראמה לקויה, על הליך איסוף נתונים לקוי, על הנחות עבודה שגויות, ועל מסקנות שגויות .התכנית גם פוגעת בצורה חמורה בקרקעות הפרטיות של התושבים, מבלי לבחור בחלופות מתאימות אחרות שהפגיעה מהם פחותה יותר.
 4. המדובר בתוכנית שאמורה לקבוע את עתיד הישוב ומעמדו לשנים רבות, תכנית שאמורה לקבוע את חזון הישוב. לתכנון השפעה על התפתחות הישוב בתחום החברה, התנועה ובעוד היבטים רבים.
 5. גרסתה של התוכנית כפי שהינה כיום יש בה רק נזק לתושבים והיא אינה מיטיבה עמם. ועל אף שהתוכנית מפקיעה מאות דונמים מאדמות היישוב נחף היא לא משרתת את אינטרס התושבים וצרכיהם.  
 6. התוכנית לא נערכה תוך שיתוף ראוי של המועצה. המועצה ונציגיה נכחו ברוב הישיבות  שנעשו בעניין. גם בישיבה שהחליטה המועצה להחרים, נציגי המועצה ובראשם ראש המועצה נכחו בישיבה, שבתחילתה, הכריז ראש המועצה בפני הצוותים המקצועיים על החלטת המועצה להחרים את הדיון כאות מחאה על אי העברת החומר הנדרש למועצה ואי שיתופה בשקיפות את תהליכי התכנון וחוסר ההיענות צוות התכנון לבקשות המועצה בישיבות הקודמות.
 7. לנוכח חשיבותה של התוכנית כאמור, מודגשת חשיבות שיתוף הציבור, בשלבים המוקדמים, לגיבוש התכנית. על אף זאת:
 •  התכנית לא נערכה לאחר שיתוף לציבור, למועצה המקומית ולבעלי העניין .מדובר בתכנית שנגזרה והוכתבה "מלמעלה", ללא התחשבות בצרכי התושבים והיישוב ותפיסתם ליישוב שלהם בהווה ובעתיד.
 • במקרה זה, חובת שיתוף הציבור וזכות התושבים להשתתף בגיבוש התכנית לא קוימה כראוי. על אף פניות המועצה ודרישותיה אשר לא נענו כאמור לעיל.
 • מעולם לא נערך הליך שיתוף ציבור מקיף לתושבים, לא בשלבים המוקדמים ולא בשלבים המתקדמים,  ולא בצורה קבועה, הדבר שלעצמו מחייב הורדת התוכנית מסדר היום ותיאום מחדש מול המועצה וצוות התכנון מטעמה. 
 1. על אף הנ"ל, מועצה מקומית נחף הקימה צוות מקצועי בכדי ללמוד את מסמכי התכנית שעלו למערכת  התכנונית במנהל התכנון לאחרונה בתקופה שבין 4.4.2022 לתאריך 12.5.2022, ואת השפעתם התחבורתיים, הסביבתיים והנופיים והתפקודיים והקניינים. מסמכי תכנון אלה לא נמסרו למועצה מקומית נחף בצורה ראויה ומכובדת, אלא שהמועצה המקומית נחשפה להם דרך המערכת של תכנון זמין ואיתור תכניות.
 2. לנוכח האמור, מועצה מקומית נחף דורשת:
 • לא להפקיד את מסמכי התכנון המוגשות בוועדה המחוזית, ולהפנות את כל צוות התכנון לתאם את התכנון להציג ולדון בתכנית שבנדון עם מועצה מקומית נחף, וועדה מקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם המיוצגת על יד צוות מקצועי הפועל מטעמה, טרם שהיא מובאת לדיון בוועדה המחוזית להפקדה.
 • לקיים דיון על החלופות בוועדת היגוי בהשתתפות נציגי המחוז, הועדה המקומית ומועצה מקומית נחף, בכדי לגבש את החלופה התכנונית ולהביא לדיון לאחר מכן בוועדה המחוזית.
 • להנחות את יוזמי התכנית נת"י וצוות התכנון לקיים דיונים עם המועצה מקומית נחף בכדי לתאם את התכנית. כמו כן, מבוקש שהועדה המחוזית תהיה מוסד תכנון מווסת את הכוח הדורסני של נת"י, המקבל משאבים מהמדינה בכדי לשרת כל אזרחי ויישובי המדינה, ולא להשתמש בכוח ובמשאבים ציבוריים לשם הנצחת הפליות, להפקיע קרקעות פרטיות, לחסום פיתוח יישוב נחף, ולתת עדיפות לפיתוח כרמיאל על חשבון נחף.
 • לדון קודם בתכנית מתאר כוללנית נחף, ועם זאת תמ"מ 2/9 שינוי 20 שהמועצה המקומית הגישה התנגדות לה. כך שהתכנון של דרך 85 ומסילת הברזל יתחשב בתכנון מתארי ומפורט מתוקן בהתאם לדרישות נחף המובאות בהתנגדותה.

 

החלטה:

לאחר דיון בין החברים הנוכחים הוחלט כדלקמן:

    1. את הניסוח להעביר לעורך הדין המלווה בכדי לבדוק הניסוח וחוקיותו.
    2. חברי המועצה מאמצים את עמדת המועצה והקוים המנחים העיקריים להתנגדות לתכנית מסילת הרכבת ומחלוף כביש 85 תכנית מס' 217-0660522.
    3. מבקשים מהוועדה המחוזית לדון קודם בהתנגדויות של תוכנית המתאר הכוללנית וההתנגדויות לתוכנית תמ"מ 2 תיקון 9 שינוי 20 של נחף.

סעיף מס'  2

אישור הלוואה לתכנון מתחם אללוח – שהוא חלק ממתחם 8A  וחלק ממתחם 9 סמוך לכביש 85 וכביש 854 תכנון חילופי לתכנון ארצי להרחבת כביש 85, המחלף ומסילת הרכבת שטח של 417  דונם סה"כ 2.48 מיליון ₪

 

עבד אלבאסט קיס: מבקש לאשר הלוואה לתכנון אזור חקל אלמג'ארה, אללוח ואלבחרה עד הגבול עם בענה, לתכנון חלופי לתכנית שהוגשה למחוזית בעניין מסילת הרכבת ומחלף כביש 85 בצד המערבי.

ג'מאל קאדרי: תכנון מפורט מחוץ לתכנית הכוללנית יהיה בעייתי. מבקש לציין שההלוואה תהיה לשימוש השטח המיועד ולא יהיה שינוי ולא ישומש בו למטרה אחרת. שימוש בכספי ההלוואה למטרה אחרת יהיה באישור המליאה בלבד.

מוחמד זורי: האם קבלתם עמדת הגזבר ליכולת ההחזר.

ג'מאל קאדרי: צריך לצרף לבקשה פירוט איך הגעתם לסכום הזה- פירוט עלויות בצירוף מפה/תשריט וניתוח עלויות.

החלטה:

חברי המליאה מאשרים את ההלוואה לתכנון מתחם אללוח ועוד עד גבול עם בענה בשטח של כ- 417 דונם בעלות של כ 2.48 מיליון ₪.

הכסף יהיה ייעודו אך ורק לתכנון החילופי ולא יהיה שימוש בכסף הזה למטרה אחרת אלא באישור מליאת המועצה.

 

סעיף מס' 5 (נוסף):

אישור הלוואה לייעוץ משפטי והתנגדויות הן לתוכנית מסילת הרכבת, מחלוף כביש 85 והתכנית הכוללנית ע"ס 500,000 ₪.

 

ג'מאל קאדרי: אני מציע הוספת סעיף נוסף: הלוואה לייעוץ משפטי ותכנוני למימון ההתנגדויות לתוכנית מסילת הרכבת מחלוף כביש 85 ע"ס 500,000 ₪ לרבות התוכנית הכוללנית.

החלטה:

חברי המליאה הנוכחים ולאחר דיון בהצעת חבר המועצה מר ג'מאל קאדרי מאשרים:

1. הוספת הסעיף לסדר יום הישיבה.

2. אישור הלוואה ע"ס 500,000 ₪ למימון ייעוץ משפטי ותכנוני להתנגדויות הן למסילת הרכבת מחלוף 85 והתכנית הכוללנית.

 

ג'מאל קאדרי: צריך לבדוק מימון התחלתי ראשוני להתנגדויות צריך תקציב התחלתי ע"י המועצה דבר דחוף. לא רוצים לעבוד עם יועצים ויתקעו אותנו בהמשך הדרך.

 

סעיף מס'3:

דיון בדרכים ובאמצעי התמודות עממיים עם תכנית מסילת הרכבת ומחלוף כביש 85 לרבות הכנה למפגש עממי לכל תושבי הכפר.

عبد الباسط قيس: عقد اجتماع قبل اكثر من أسبوعين دعي اليه أصحاب الأراضي لانهم أصحاب الشأن, حضر مجموعة منهم تحدثوا عن نواة لجنة. هذه اللجنة زادت وكان اقتراحات ان ينضم اليها أعضاء من الأحزاب السياسية, أعضاء المجلس, أهالي البلد, وبعد كل ذلك الفت لجنة بهذه الصيغة, نحن اليوم نريد ان نسمع رأي الأعضاء. يوجد لجنة اليوم ربما هناك بعض التحفظات, نسمع الآراء والاقتراحات وبناء عليه نستمر.

محمد زوري: كما هو ملاحظ حتى اللجنة الموسعة ليس لها حضور, يحضر فقط بعض الأعضاء, بالنسبة لانتخاب اللجنة الانتخاب لم يكن (הוגן) كان من المفروض اعلام عن إقامة لجنة..... اليوم في الجلسة حوالي 36 اسم, حتى هذه اللجنة الموسعة لا يشارك أعضائها بشكل فعلي, من يريد ان يكون في اللجنة يجب عليه العمل وان يتعب وليس فقط التعليقات على المجموعة. حسب رأيي اللجنة يجب ان تكون مهنية وتريد العمل ومن لا يريد العمل والمشاركة الفعالة لا مكان له في اللجنة.

علي حاج: أنا قلت رأيي سابقا, إذا في لجنة واللجنة قائمة وحسب معرفتي بالاسماء أنا داعم لهذه اللجنة, وهذه اللجنة تمثلني وتمثل أصحاب الأراضي والمجلس المحلي وليس لدي ما أزيد على ذلك.

ماهل شباط: انا داعم للجنة في كل موضوع وكل عمل .. عضو يعمل ويحث على العمل ويسمع اقوال وملاحظات انه لم يقم بواجبة فهذا يحبط انا انسحبت من اللجنة ولكن بشكل عام انا داعم.

فراج مطر: لازم يكون مشاركة حتى الناس لا تقول انه المجلس يعمل على خاطرة....

عبد الباسط قيس: انا كرئيس مجلس اشتركت كذا جلسات في الناصرة باللوائية وقلت ستكون انتفاضة حكيت وما قصرت, طلعت الوزيرة شاكيد قبل يومين ومن ضمن حديثها ان المجلس لم يحضر الجلسات وذكرت ان رئيس المجلس لم يشارك بالجلسات صار حرب علي وعلى المجلس وصار البعض يعمل دعاية لشاكيد على ادعائاتها, انا عندي محاضر جلسات, ستة جلسات حضرنا واليوم دعايات ضد المجلس, أصبحت شاكيد منزلة والرئيس باع البلد. عندي أوراق واثباتات على اشتراكنا في الجلسات وبأحد الجلسات قلت ستكمون انتفاضة, اليوم نريد ان ننظر للأمام وليس الرجوع الي الخلف. في الجلسة الأخيرة عرضوا التخطيط الذي هو اوسخ تخطيط, قلت لهم لا اقبل ان اشترك في جلسة لإعطاء شرعية لتخطيط مثل هذا. كان لنا طلبات وبالأخر تخططون ما تريدون, لهذا وجودنا في الجلسة إعطاء شرعية للتخطيط المقترح..... واعتراضا على ذلك خرجنا من الجلسة (לא נותנים לגיטימציה לתכנון כל עוד ולא נעניתם לבקשתנו ובסוף תכננתם מה שרציתם ללא כל ההתייחסות לבקשות המועצה ולכן יצאנו מהישיבה וזאת כמחאה).

أسامة حلبي: بالنسبة لانتخاب اللجنة دعي على اجتماع يوم سبت أصحاب الأراضي وأهالي البلد حضر حوالي 30-40 شخص خلال الجلسة مجموعة ترك الجلسة بقي مجموعة قليلة حوالي 6-7 اشخاص واخذنا على عاتقنا الانطلاق بهذا المشروع والمساعدة قدر الإمكان. لا احد إنتخبنا كان ذلك من منطلق المسؤولية. نواة حتى ننطلق والذي عمل من ذلك الوقت لغاية اليوم مبارك جدا, تم إضافة اشخاص على اللجنة بمبادرة شخصية. أي واحد يريد ان ينضم وعنده الانتماء والقدرة على العمل مرحب به. من يريد ان يكون باللجنة عليه الالتزام بالحضور والعمل , الشيء ملح وطارئ.

يوسف حمد سعيد: بالنسبة للجنة كما تحدثتم نحن كنا نواة للجنة  الدفاع عن الأرض, كل واحد يريد ان ينضم مرحب به. اذا اردتم الدعوة لاجتماع عام وانتخاب ممثلين لهذه اللجنة فلا مانع لذلك. نطلب قائمة لأصحاب الأراضي حتى ندعوه لوقفة احتجاجية في الناصرة امام اللجنة اللوائية. تم نشر دعوة على صفحات الفيسبوك والمجموعات بالواتساب.

جمال قادري: اريد ان اقترح وان يصوت عليه بالنسبة لمسار الاعتراض على مخطط سكة القطار. في البداية كان حكي كثير على اللجنة وما تمثله. كان الكثير من الملاحظات على الحضور, بهذا الموضوع كل الحراك الشعبي والجماهيري في مسار الاعتراض على المخطط يجب ان يكون تصاعدي, حسب رأيي ان يعقد اجتماع شعبي عام يدعو اليه المجلس, دعوة أصحاب الأراضي جميعا على أساس انهم أصحاب القضية الأولى وان يكونوا رأس الحربة وبالمقدمة لإنجاح النضال. حضور أصحاب الأراضي فرض عليهم, نحن نتحدث عن حوالي 300 دونم. بعد الاجتماع الشعبي يتم اختيار لجنة موسعة التي سميت اليوم لجنة الدفاع عن الأراضي نعيد تشكيلها بطريقه والتي تنبثق عن الاجتماع الشعبي العام هذه اللجنة مركبة وممثلة لكل نحف: أصحاب الأراضي, المجلس, أعضاء المجلس وممثلين جمهور. بهذه اللجنة يجب ان يكون كل أعضاء المجلس (رئيس المجلس, النائب وأعضاء المجلس). تحدثنا مرارا عن تركيبة لجنة الدفاع  عن الأراضي وانا أؤكد ان يكون كل أعضاء المجلس وقسم من أصحاب الأراضي أصحاب الشأن الذي لهم أراضي على طول شارع 85. هذه حالة طوارئ ويجب تخصيص في المجلس موظف الذي ينفذ ما يطلب من قبل اللجنة, وان يحصل على أسماء الأراضي وان يكون محادثة ولو لمرة واحدة. يرتب موعد للاجتماع الشعبي وينبثق عنه اللجنة وان ينتخب طاقم ممثل عن لجنة الدفاع عن الأراضي, الطاقم المهني, الطاقم المهني المكون من مستشار قضائي, مخطط مدن, (כלכלן) مستشار اقتصادي, مخطط شوارع ومهندس المجلس هذا الطاقم اهم حلقة وهو الداعم والمساند للمجلس المحلي ضمن اللجنة المصغرة, التي تخوض عملية الاعتراض والمنبثقة عن لجنة الدفاع عن الأراضي. الطاقم المهني مع المجلس واللجنة المصغرة يجتمعون ويضعون استراتيجية لكيفية مواجهة هذا المخطط لكل المراحل. المسار طويل ويوجد محطات كثيرة ضمن الاستراتيجية, هذا الطاقم رئيسه رئيس المجلس بصفقته صاحب الصلاحيات. هذه التركيبة مهمة لتنظيم العمل والطاقم مركز للعمل وعنده معرفه. نحن نتعامل مع مؤسسات دولة مع خبراء مع قانون, نتعامل مع مؤسسة عنصرية وكيف تتعامل مع العرب باستعلاء. استخلاص العبر عندما اجلس مع هذه المؤسسة اجتمع بهم كطاقم موسع مهني مع افضل الخبرات. التعامل مع هذا المخطط يكون بشكل جماعي ومهني, جزء من الاستراتيجية بالعمل ان يكون العمل بشكل شفاف, الجمهور مطلع عليه, اذا كان نقاش على بدائل او أمور مهنية. التعامل مع هذا المخطط يكون بشكل جماعي وعلى مستوى والمسؤولية موزعة على الجميع على ان نأتي في النهاية نقول هذه النتيجة بعد الجلسات. ضرورة ان نعمل عملية مراجعة لماذا وصلنا لهذا الوضع حتى نستطيع تصليح هذا المسار وحتى نتقدم. الطاقم المصغر يضع الاستراتيجية, بعد تشكيل هذا الطاقم ووضع الاستراتيجية وضع تصور لميزانية ممكن ان تصل لمليون شيكل او اكثر لتمويل الاعتراضات, المختصين والمستشارين وغيرها. هذه حالة طوارئ وعلى محاسب المجلس إيجاد طرق لتخصيص الميزانية المطلوبة.

اطلب التصويت على ذلك وإقرارها في جلسة المجلس وتخصيص ميزانية خاصة بالتنسيق مع محاسب المجلس.

سامر دعيبس: انا مع كل ما تحدث به جمال قادري بخصوص تخصيص ميزانية وطاقم. وجود الأعضاء في اللجنه هذا ممتاز لأنه تم انتخابنا من البلد. لازم من يكون في اللجنة عنده عطاء وعلى دراية حتى يقوموا بدورهم وعملهم وما يطلب منهم.

نصري سعيد: موضوع اللجنة, نحن في ازمة وحتى تدار ألأزمة بالشكل الصحيح يجب ان نكون منظمين صح, ولكل ازمة لها تنظيم اخر, أتصور اجتماع شعبي لكي نختار لجنة لا ينتج الناتج المراد وممكن ان يكون غير ملائم للأزمة. فدعونا نحلل ألأزمة ومركبات ألأزمة حتى نعرف ان نختار وان نقرر شكل اللجنة التي ستكون اذا نظرنا على ألأزمة التي نحن بصددها - مشروع سكة القطار:

المركب الأول والاساسي هو المجلس المحلي الذي يتمثل برئيسه ونائبه واعضائه

المركب الثاني هو المسار القضائي: المسار القضائي حتى يكون ممثل صح نتحدث هنا على محامين.

المركب الثالث الهندسي والتخطيطي: يشمل مهندسين ومخططين, مرافق من مهندسين ومخطيين من نحف. المركب الرابع: أصحاب الأراضي, من يمثلهم؟ ليس باجتماع شعبي, فيجب ان يكون ممثلين لأصحاب الأراضي غير الاجتماع الشعبي.

المركب الخامس: الأحزاب السياسية الفاعلة, مركب أساسي داخل اللجنة.

المركب السادس: الجمهور, الجمهور اصبح من مركبات ألأزمة. لا يمكن لاجتماع جماهيري أن يختار هذه المركبات لأنه لا يوجد ضمانات ان يتم اختيار في الاجتماع الشعبي ممثلين عن المركبات أعلاه.

اقتراحي:

المجلس المحلي هو وحده, هذه الوحدة مركبة من الرئيس, نائب وأعضاء موجودون كاملا داخل اللجنة محامون: احد المحامين من المجموعة يأخذ دور ويدعو كافة المحامين في البلد على اجتماع وهم يختارون ثلاثة يمثلون المحامون في اللجنة. كذلك الامر بخصوص المهندسين. الأحزاب السياسية, أصحاب الأراضي, ندعو لاجتماع شعبي ويتم اختيار 10 اشخاص يمثلون الجمهور في اللجنة.

اقتراح تركيبة اللجنة:

المركب

لجنة موسعة

لجنة مصغرة

المجلس المحلي

رئيس المجلس, نائبه, أعضاء

رئيس, نائب وعضوين

القضائي

ثلاثة محامون

محام

المهندسين والتخطيط

ثلاث مهندسين

مهندس

أصحاب الأراضي

عشرة ممثلين

ممثلين

الأحزاب السياسية الفاعلة

ممثل عن كل حزب

ممثلين

الجمهور

عشرة ممثلين

ممثلين

 

تلخيص:

 • اختيار أعضاء اللجنة الموسعة حسب الالية التي اقترحت سابقا ومن اللجنة الموسعة يتم انتخاب اللجنة المصغرة.
 • هذه اللجان تتعامل مع مخطط سكة القطار, شارع 85, الخارطة الشاملة والخارطة اللوائية תמ"מ 2 תיקון 9.
 • اللجنة تضع استراتيجية عامة للتعامل مع التخطيطات واختيار من يمثلها من قضائيين ومخططين من خارج البلد لمرافقة برنامج عملها, وآليات العمل المحلية والقطرية.
 • وضع تصور مالي لتمويل خطوات التعامل مع المخططات وإسقاطاتها على البلد.
 • اللجنة المصغرة والطاقم المهني يرافقتهم الطاقم الإعلامي ويدار من قبل اللجنة المصغرة.
 • العمل بشفافية واطلاع الجمهور على تطورات الأمور.
 • إقتراح للطاقم الإعلامي يركزة كل من المحامي طارق خطيب والأستاذ علي قادري.

 

 

 

سجل: جمال فطوم, مدير عام المجلس المحلي

 

 

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

הערה: לידיעתכם, בכתיבת הפרוטוקול נכתבים עיקרי הדברים ולא נכתב כתמליל. ההקלטה של הישיבה והפרוטוקול יועלו לאתר המועצה nahef.muni.il

 

 

 

 

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

 

 

פרוטוקול - 07-2022 (לא מן המניין)