جلسة رقم - 04-2022 (غير عادي)

01/04/2022

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה.

לכבוד מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה.

לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה.

לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה.

לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה.

לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה.

לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה.

לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה.

לכבוד מר מוחמד מסרי, חבר המועצה.

לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה.

לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה.

לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי.

לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה.

לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים.

 

שלום רב,

 

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 04/2022  לא מן המניין.

 

לפי בקשת ראש המועצה, אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 04/2021 לא מן המניין ליום שני 04/04/2022 שעה 17:00     שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

סעיפי הדיון:

  1. אישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2022

הצעת התקציב ופרוטוקול ישיבת וועדת ההנהלה נשלחו אליכם עם הזמנה הקודמת.

לכל בירור אפשר לפנות לגזבר המועצה לפני קיום הישיבה .

 

حضوركم هام وضروري.

Scan_20200910_115051 مع فائق الاحترام

 

جمال عمر فطوم

مدير عام/سكرتير المجلس

 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 4/2022 לא מן המניין

מיום שני 4/4/2022 שעה 17:00

נוכחים:

מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה
מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה

מר סאמר דעיבס, חבר המועצה

מר פראג' מטר, חבר המועצה

מר עווד רביע, חבר המועצה

מר מאהל שבאט, חבר המועצה

ד"ר וליד עבד אלג'ני, חבר המועצה

מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

מר אחמד מטר, חבר המועצה (נכנס לאולם באיחור)

נעדרו:

מר עלי חאג', חבר המועצה

מר מוחמד מסרי, חבר המועצה

משתתפים:

מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים

עו"ד סמואל דכואר, יועץ משפטי

רו"ח אוסאמה דהאמשה, משרד רו"ח יוסף עבדו

מר חסן מסרי, מנהל חשבונות ראשי

מר נג'יב חוסין, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים

מר איאד סרחאן, אחראי מחשוב

נושא הדיון:

אישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2022.

 

הערה:

  1. העתק הצעה התקציב נשלחה לחברי המליאה 10 ימים במסירה אישית ממועד הישיבה הקודמת מיום 23/3/2022 ומחוסר מניין לא התקיימה הישיבה. להצעת התקציב צורף גם פרוטוקול ישיבת  וועדת ההנהלה שדנה בהצעה.
  2. במעמד הישיבה חולק לחברים הנוכחים טבלה: נספח שינויים – מיון והגדלת תקציב ביטוח מועצה והוצאות משפטיות. הטבלה נשלחה על ידי הגזבר.

 

עבד אלבאסט קיס: ישיבת המליאה מס' 4/2022 לאישור תקציב המועצה לשנת 2022, רוצה לעדכנכם כי לפני שבוע נתקבל מכתב ממשרד הפנים שתאריכו 23/1/2022 המופנה לכל הרשויות. במכתב משרד הפנים מודיע לרשויות כי עד 31/3/2022 צריך לאשר תקציב המועצה לשנת 2022, ואם לא תאושר הצעת התקציב המועצה תפוזר. ביום רביעי האחרון ידעתי על הודעה והעברתי למשרד הפנים בקשה להארכת המועד, והמשרד ענה בחיוב להארכה ולכן הזמנו להיום ישיבה לאישור הצעת התקציב.

מאהל שבאט: יש לי טענה, אם נשלח ב- 25/1/2022 איך שאומרים, כשהישיבה הייתה ב- 23/3/2022 היה אפשר לזמן לישיבה ליום ראשון או שני או שלישי מיד אחרי המועד הקודם, ולא היה צורך בבקשת אורכה. חברי המועצה שלחנו בקשה אבל לצערי לא היה שיתוף מראש המועצה, ראש המועצה טוען שהבקשה שהוא הגיש היא שקבלה מענה. למרות שהממונה על המחוז ציין שנמצא מכתב חתום על ידי חברי המועצה ומתחשבים בדבר.

עבד אלבאסט קיס: אני מודה לכל מי שהתעניין והיה שותף בקבלת אישור ההארכה ולהשתתפות בישיבה הזו.

בישיבה היום אני מקווה שתאושר, מי שהכין את ההצעה הוא גזבר המועצה, בהתאם להנחיות הנהלת המועצה ומנהלי המחלקות, היו ישיבות בין הגזבר ומנהלי המחלקות ובהתאם לנתונים הוכנה הצעת התקציב, ובהתאם להכנסות המועצה וההוצאות של המועצה, הדבר אינו פתוח ויש קריטריונים קבועים של המשרד ולא יכולים להוסיף או לגרוע על דעת עצמנו.

משתתף רו"ח אוסאמה דהאמשה – נציג מחלקת הגזברות ממשרד יוסף עבדו רו"ח מלווה המועצה. גזבר המועצה נמצא במצב בריאותי לא טוב ולא יכול להשתתף בישיבה והוא זמין בטלפון או שיחת ועידה לכל שאלה. ומשתתף גם מר חסן מסרי מנהל החשבונות הראשי במועצה. ועו"ד דכואר גם מעורב בהרבה דברים המועצה.

אנחנו כאן בכדי לדון בהצעה המונחת לפנינו ומקווים לאישורה. לפני מספר ימים חברת הביטוח העלתה את הפרמיה לחידוש הביטוח למועצה, הפרמיה הייתה כ- 500,000 ₪ היום מבקשים כ- 900,000 ₪ וזאת בגלל מצב ניסיון התביעות - ריבוי תביעות, דבר שגרם לעלייה, תוספת של כ- 400,000 ₪, ננסה לקחת אותם מסעיפים אחרים ככל האפשר, חולק לכם עכשיו טבלה לתיקון ועדכון התקציב.

וליד עבד אלג'ני: חברת הביטוח כשמעלים את התעריף, מחפשים ספק אחר, למה שנשאר אתם ונגדיל ב- 400,000 ₪ ונענה ללחץ שלהם.

עבד אלבאסט קיס: אנחנו שלחנו למספר חברות אחרות והארכנו את הביטוח בעוד חודשיים עד שנמצא חברה יותר זולה.

וליד עבד אלג'ני: משארים את התקציב איך שהוא ובדו"ח הרבעוני אם לא נמצא הצעה אחרת נשנה.

עבד אלבאסט קיס: זה התקציב שמונח לפנינו. אתמול התקיימה ישיבה עם החשב המלווה, החשב טוען איך שהוא מוצע יתכן שלא ימליץ עליו למשרד הפנים. רו"ח אוסאמה דהאמשה יציג את ההצעה איך שהועברה אליכם גם השינויים המוצעים.

אוסאמה דהאמשה: (ברך את הנמצאים ואחל להם רמדאן כרים), איך שמוצעים הדברים זאת על פי ציפויות עתידיות, אם צפוי שנוציא סכום מסוים ושורין זה לא אומר שהוציאנו אותם או נוציא אותם בפועל, אם צפוי שנוציא 900,000 ₪ לכן משריינים הסכום, זה לא אומר שמחר נוציא  900,000 ₪. אפשר גם פחות אם השגנו פחות.

וליד עבד אלג'ני: אנחנו עובדים על מסגרת תקציב, שאפשר להעביר מסעיף לסעיף לאחר מכן לפי הצורך, מה שאני אומר שהסעיף ישאר איך שהוא אם נצטרך אז נוסיף. בדו"ח הרבעוני הבא נוסיף אם יש צורך, זה לא אומר שאנו לא נבטח את המועצה.

אוסאמה דהאמשה: אם ידוע לך היום שיש הוצאה צפויה אתה צריך לעדכן בהתאם, הצעת העדכון היום כי ידוע לנו שיש הוצאה צפויה, אם בשבוע שעבר אשרתם התקציב ללא העדכון כי לא היה ידוע לנו צפי ההצואה, אז הייתם מאשרים את הסכום הקודם. היום לא תשאירו את המועצה ללא ביטוח.

וליד עבד אלג'ני: לפי דעתי האישית, נשאיר את הסעיף איך שהוא היום, ואם נצטרך ליותר אז נשנה.

ג'מאל קאדרי: למה מבוקש הגדלת התקציב לביטוח?

אוסאמה דהאמשה: חברת הביטוח וזו הצעת המחיר שנתקבלה.

סמואל דכואר: יש תופעה שהתחילה בשנת 2014, מאז אין חברות ביטוח שמוכנות לבטח רשויות בחברה הערבית, היום מתוך 78 רשויות ערביות 77 רשות מבוטחים בחברת איילון, עיריה אחת מבוטחת בפינקס. יש בעיה גדולה ורוחבית, נעשה עליה וועדה בין משרדית, מעורב בה משרד המשפטים, משרד האוצר. חברות הביטוח לא רוצות לבטח בחברה הערבית, מסיבות שונות ומשונות, אגף המחקר בכנסת ערך סקר בדבר. עד עכשיו יש חברת איילון שמוכנה לבטח, חברה אחת שהפכה כמין מונופול, לפני 5 שנים היינו משלמים 210,000 ₪. נשלחו מכתבים למנכ"ל ממשרד הפנים, משרד האוצר ועוד .....מלפני כחמש שנים יש לנו עוד פניה, אנחנו מובילים בהתכתביות, ועובדים לצורך הגשת עתירה לבג"ץ והכיוון להכריז על חברת איילון כמנופול, ואם יורכז עליה כמנופול, ועפ"י חוק הפיקוח על המחיר, אפשר לעשות עליה פיקוח על המחירים. יש בעיה, אין מחלוקת על הנושא של ריבוי תביעות, נובע מסיבות שונות ומשונות, כמעט רוב התביעות הם נפילות בכבישים, כ- 95% מהתביעות. תביעות עם טענת נכות מטופלים על ידי חברת הביטוח, מדי שנה יש לנו כ- 60 תביעה במסגרת המועצה וכ- 40 תביעות מטופלות ע"י חברת הביטוח שיש בהם טענות לנכות.

ג'מאל קאדרי: מה סוג התביעות? יש תביעות על נזקים לרכבים?

וליד עבד אלג'ני: איך מסימים את התביעות?

סמואל דכואר: חלק בהפרשה וחלק בפס"ד, הפשרות הן לפי ההצעה של בית המשפט. מה שגרם לעלייה בסכומו הביטוח היא התביעות המטופלות על ידי חברת הביטוח. אנחנו במועצה לא סוגרים תיקים אלא דרך חברת הביטוח או תביעה משפטים פס"ד. מה שהגדיל סכום הביטוח הוא תביעות הנכות המטופלות על ידי חברת הביטוח, יש כאן תופעה, מדובר על החברה הערבית בכלל.

וליד עבד אלג'ני: כמה אנחנו משלמים מסה"כ התביעות, למי שלמנו?

סמואל דכואר: יש לנו מספר תביעות שנדחו, כ- 90% מהתביעות המשפטית מקבלים פיצוי וזאת מסיבת הטענות בתיקים, המצאת עדים, מצלמים מהמורות ומטרדים בכבישים וטוענים שנפלו ונגרם להם נזק בגללם, ואנחנו במועצה ובדרך כלל קשה שתמצא טענות אחרות, וקשה להכחיש, כי הכבישים מלאים בורות ומטרדים.

וליד עבד אלג'ני: בישיבה הקודמת דברתי בסעיף התביעות, כאן יש לנו 440,000 ₪, לקחת הסכום הזה ולהשקיע אותי בתחזוקת התשתיות והסרת המפגעים, אתה כיועץ משפטי תגיש למועצה המלצה ומסקנות ומה אפשר לעשות, אם מבצעים תחזוקה איך שצריך היה אפשר למזער את התביעות.

סמואל דכואר: יותר מפעם כתבנו, ויתרה מזו כתבנו נוהל טיפול במפגעים.

וליד עבד אלג'ני: למה לא נעשה כלום?

סמואל דכואר: הדבר מצריך תקציב, וההערכה התקציבית לא בידי כיועץ משפטי.

וליד עבד אלג'ני: כל פעם חוזרים על אותם דברים וחוזרים על אותם המלצות. יש דו"ח מבקר פנים שמתייחס לזה, להביא לישיבה ולקיים בו דיון. אני מבקש מהמבקר פנים יעביר את הדו"ח שעשה לדיון בישיבה ולאמץ כל המסקנות שבדו"ח.

חוסני מטר: דוחות הביקורת הובאו למליאה 5 פעמים ולא דנתם בהם.

ג'מאל קאדרי: עלות שכ"ט, עלות המועצה ביצוג בתביעות.

סמואל דכואר: אין שכ"ט במועצה.

ג'מאל קאדרי: ייצוג המועצה מבוצע על ידך כיועץ משפטי. אין יועץ חיצוני? כל התביעות שמגיעות למועצה אתה מייצג?

סמואל דכואר: אפס עלות ייצוג, לא היה ייעוץ חיצוני למעט המועברות לחברות הביטוח ובהם טענות לנכות ובחברת הביטוח יש להם את העורכי דיו שלהם שמייצגים.

ג'מאל קאדרי: אחוז הפשרות?

סמואל דכואר: מתוך התיקים המנוהלים בבית המשפט כ- 90% להם פיצויים, 50% מהם פשרות לא בהסכמי פשרה אל בפשרה באמצעות בית המשפט, וזאת לאחר שאלונים ודיונים.  בשנה שעברה היה לנו כ- 400,000 ₪.

ג'מאל קאדרי: כ- 400,000 ₪ פשרות ופסקי דיון. ועוד הגדלה כ- 400,000 ₪ לביטוח המועצה.

סמואל דכואר: ההגדלה בביטוח בגלל תביעות הנכות, הכספים משולמים על ידי חברת הביטוח יש תיק שנסגר בעבר בכ- 2 מיליון ₪. הגדלת הביטוח לא קשורה בתביעות המנוהלות על ידי המועצה.

ג'מאל קאדרי: מאיפה נממן את העלייה של 400,000 ₪ בביטוח?

סמואל דכואר: הגזבר העביר לכם טבלה מרוכזת למקורות כיסוי העלייה. קצץ בסעיפים אחרים.

ג'מאל קאדרי: אני רואה כי כל הקיצוצים ע"ח שירותים, הפעלות (شغلات خدماتية )

עבד אלבאסט קיס:  נתן לרו"ח אוסאמה להסביר לנו על הרכב התקציב ותוך כדי ההסבר נדון.

אוסאמה דהאמשה: אני פעם ראשונה אתכם בישיבת תקציב. הטיוטה הראשונית הוכנה בסיוע ובשיתוף מנהלי המחלקות והנהלה המועצה, ואני רכזתי הנתונים בהתאם לנתונים וההנחיות שנתקבלו. יש הנחיות של משרד הפנים והנחיות של איגוד הגזברים לבנית תקציב הרשות המקומית, מעבירים לנו את ההנחיות וההדגשים לשנת התקציב. כל אלה נלקחו בחשבון, לאחר אישור הצעת התקציב במליאה צריך לאשר אותה במשרד הפנים, ולאחר אישורה במשרד הפנים, תהפוך בפועל לתקציב המועצה.

התקציב המוצע לשנת 2022, לאחר סקר הנכסים שהיה בארנונה והעליה בגבייה צפוי לנו לשנת זו גביה של 8,950,000 ₪ סכום זה לא סכום פשוט אם אנו כמועצה לא נוכל להגיע לסכום הזה אנחנו בבעיב. כי המספרים האלה קשורים למענק הכללי המותנה של משרד הפנים. מענק מותנה ומענק לא מותנה, ובכדי להגיע ליעד המבוקש מהמועצה לקבלת המענק המותנה צריך לגבות את המספרים שהוצעו.

מוחמד זורי: בשנת 2021 כמה היה לנו גבייה?

אוסאמה דהאמשה: בפועל עברנו את 8.5 מיליון ₪, אנחנו לא רחוקים מהיעד הבא.

עצמיות חינוך 125,000 ₪ בעיקר גביית ביטוח תלמידים ועוד תשלומים.

מוחמד זורי: בשנה שעברה היה לנו אגרת תלמידי חוץ?

אוסאמה דהאמשה: זה לא נכלל בעצמיות חינוך, זה נכלל בהכנסות ממשרד החינוך.

עצמיות אחר - בעיקר מההכנסות מהוועדה לתכנון ובניה בקעת בית הכרם, חלק היטל ההשבחה של הישוב כ- 1.95  מ'₪  וכ- 400,000 אגרות בניה,  למימון הוצאות ההנדסה במועצה.

ג'מאל קאדרי: הסכומים האלה צפי או נמצאים בוועדה.

אוסאמה דהאמשה: חלק מהם נמצא וחלק האחר צפי. כל ההכנסות שלנו נמצאים בקרן ומותר למועצה לייעד עד 115% לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה, לרבות מלוות הפיתוח, מימון החזר מלוות לפיתוח.

בכדי שנוכל לאזן תקציב, כמכינים התקציב אנחנו מרכיבים אותו לא מההכנסות אלא מההוצאות, יש לנו הוצאות כשיחות כמו חשמל, שכר ..... כשיודעים על הוצאה בסכום מסוים צריך לתקצב אותה, ולא לתקצב אותה בתת תקציב. ההוצאות הכשחות המועצה חייבת לשלם, חשמל, מים, שכר, ביטוח, ועוד... וצריך לתקצב אותם באופן ריאלי, ולא בתת תקצוב, לפי החוק כמועצה מחוייבת שיהיה ביטוח ולכן חלה חובה לתקצב את הסעיף באופן ריאלי. צריך לייעל את ההוצאות אבל בסופו של יום מחויבים בתקצובם, לאחר שבודקים כל ההוצאות שלנו ובעיקר ההוצאות הכשיחות, ולא לפי שיקול דעת. התקציב הרגיל זה לא תקציב פיתוח ולא לביצוע פרויקטים. אלא למתן שירות לתושב כמו איסוף אשפה לתחזוקת מבני חינוך ומוסדות המועצה, תשלום שכר, חשמל, מים ועוד ..... ביצוע עבודות פיתוח זה מתקציב הפיתוח ולא הרגיל. בהתאם להוצאות אנו בודקים את ההכנסות ומה האפשריות הקיימות. וכאן צריך להתייעל ולדעת אפה אפשר לחסוך. ובכדי להתייעל ולמצוא מקורות הכנסה צריך לדעת איפה לחסוך ובעיקר בהוצאות שאפשר לוותר עליהם ולא כשיחות. רוב תקציב החינוך הוא ממשרד החינוך. כל ההוצאות שלנו בחינוך הציפי שיגיעו ל- 51.1 מ' ₪ ההכנסות כ- 49 מ' ₪ ממשרד החינוך.

ההוצאות בתקציב הרווחה 13.4 מ'₪ מהם 75%+ ממשרד הרווחה כ- 10.1 מ'₪ והשאר סבסוד ממקורות אחרים של המועצה.

מענק האיזון של המועצה לפי הנתונים של משרד הפנים 15,835,000 ₪ זה הצפוי לשנה זו וזה מה שידוע לנו עליו עד עכשיו. לפי ההערכות סכום זה אמור לעלות לאחר אישור התוכנית של משרד הפנים, יש תוכנית והיום לא יכולים לקחת אותה בחשבון לפני שנקבל אישור על העליה במענק. יש הרבה דיונים במשרדי ממשלה על העלאת תקציבים. כל עוד ואין אישורים סופיים לא נוכל לקחת אותם בחשבון היום. בעתיד אם נראה שיש עדכונים אז נביא לכם לאישור עדכון התקציב בהתאם.

בעניין תקציב המשכורות לפי הנחיות של משרד הפנים ואיגוד הגזברים לתקציב שכר הבכירים להגדיל ב- 1.5% כי זה צפי המדד, אותו דבר ראשי רשויות, שאר העובדים לתקצב ב- 1% עליה טבעית, יש שני סוגי תפקידים שצפוי שתהיה להם הסכם שכר מיוחד שהם: 1. פסיכולוגים צפוי עלייה של 4% ונתבקשנו לעלות את תקציב שכר פסיכולוגים ב- 4%, ב- 31/1/2022 נחתם הסכם ויקבל ביטוי השנה. 2. ברווחה התופסת 14% בהתאם להנחיות, צפוי שיהיה הסכם בקרוב. ובהתאם להנחיות התבקשנו לקחת התוספת בחשבון בהכנת התקציב וכך עשינו.

זה בגדול הצעת התקציב לשנת 2022.  סה"כ התקציב 96,827 אלפש"ח. בפועל התקציב 91,627 אלפש"ח לפני ההנחות בארנונה אבל המסגרת הכללית היא 96,827 אלף ₪. 5.2 מ'₪  הם נרשמו בהכנסות ונרשמו בהוצאות הנחות מארנונה ולצורך שיקול הנחות בארנונה.

וליד עבד אלג'ני: בארנונה על אזה בסיס אנחנו מקבלים המענק? לאיזה אחוז צריך להגיע?

אוסאמה דהאמשה: שאלה מקצועית, מענק המותנה לא קשור בתקציב השוטף של המועצה, קשור בחיוב הארנונה, חיוב נטו צפוי, חיוב הארנונה בנחף מגיע לכ- 15 מ'₪, הנשאר לאחר ההנחות ולאחר התיקונים יקרא חיוב מארנונה נטו, מסכום זה חיוב ארנונה נטו צריך לגבות מעל 84%. יחשב כל שקל מגבית ארנונה שוטף ו- 40 אגורות מכל שקל מגביית פיגורים, סה"כ בסוף צריכים להיות מעל 84% מהחיוב הנטו שלנו, זה התנאי של משרד הפנים לקבלת המענק המותנה.

וליד עבד אלג'ני: התקציב הזה של כ- 15 מיליון הם בסעיפי ההכנסות, האחוז שצריך לגבות 84% מהנטו. בישיבת הארנונה הקודמת, היה קל לנו להגיע לאחוז הזה כשהצענו שנאמץ את התעריף המינימלי ביותר שמאפשר אותו משרד הפנים. כשמאמצים את התעריף המינימלי הנמוך ביותר האחוז בכדי להגיע ל- 84% קל. סכום המוחלט מתמטית יותר פחות וקל להגיע ליעד, שאלתי בכלל למה מאמצים ארנונה שהתעריף הגבוהה  ונקשה על עצמנו להגיע ליעד.

אוסאמה דהאמשה: בצו הארנונה לשנת 2022 אני חושב שאשרתם את העלייה המינימלית, אתם לא יכולים לאשר התעריף המינימלי, אתם אשרתם את העלייה המינמלית.

וליד עבד אלג'ני: יש טווח שמאפשר ומאשר אותו משרד הפנים.

אוסאמה דהאמשה: לא מדויק, משרד הפנים נותן לך את המסגרת, לא תוכל לאשר פחות ולא יותר ממה שקבוע במסגרת, אבל אם אתה נמצא בטווח, אז מאשרים העלייה המינימלית ולא התעריף המנימלי. אם התעריף שנה קודמת בנחף הוא לא התעריף המנימלי אלא יותר מהתעריף המינימלי לא תוכל לאשר את התעריף המנימלי אלא העלייה המינימלית לתעריף של שנה קודמת.

וליד עבד אלג'ני: קבלנו החלטה בישיבת הארנונה לאמץ את התעריף המינימלי האפשרי. אבל לא נשלח למשרד הפנים. היה לנו יותר קל לקחת 15 מיליון ₪ ויכלנו להגיע ל- 84% בקלות יותר. הסכום המוחלט לגבייה היה יותר נוח. כי נותנים למשרד הפנים צפי לגביה של הרשות.

אוסאמה דהאמשה: המכנה הוא דו"ח החיוב במחלקת הגבייה ולא התקציב. אתם אשרתם עלייה המינימלית לתעריף הקיים.

וליד עבד אלג'ני: היה מן הראוי לאמץ כל ההמלצות של ישיבת הארנונה ואני הבהרתי את הדברים וכולם היו בישיבה, בכדי להקל על התושבים, התושבים נהנים והמועצה תגיע ליעד הרצוי קל יותר, זו היא ההמלצה שלנו.

ג'מאל קאדרי: האם המועצה תוכל לקבל החלטה לאמץ התעריף המינימלי המאושר על ידי משרד הפנים בכל נקודת זמן?.

אוסאמה דהאמשה: בכדי לשנות את התעריף התהליך מול משרד הפנים, וההתייחסות אמורה להיות לקראת אישור ארנונה לשנת 2023. כי 2022 נסגרה ואין בקשות החרגה, המועד האחרון היה בחודש יולי 2021.

וליד עבד אלג'ני: שאלה זו שאלנו היועץ המשפטי שנה שעברה וטען שאין בקשות החרגה.

סמואל דכואר: אני אמרתי אין דבר כזה שתוריד תעריף ארנונה.

וליד עבד אלג'ני: השאלה השנייה שכל הזמן אנו שואלים אותו הפעלת ועדת תמיכות. עכשיו מביאים סעיפים לתמיכות, בנוהל תמיכות אומר שאתה צריך לרכז את כל התמיכות בסעיף אחד. שאלתי תשים סעיפים קטנים  ____/תמיכות זה לא חוקי, הוצאת כסף בצורה הזאת זה לא חוקי. על זה חזרנו מספר פעמים. נוהל תמיכות כך אומר, כל פעם מביאים סעיפים קטנים לתמיכות שלא מתקבלות על הדעת. כל פעם מבקשים וכל פעם חוזרים על אותו דבר. שאלתי למה?

אוסאמה דהאמשה: חוקי או לא חוקי יש רק אדם אחד כאן שיכול להגיד חוקי או לא חוקי וזה היועץ המשפטי.

עבד אלבאסט קיס: בשנים האחרונות לא היו תמיכות. אפשר להוריד גם מילת תמיכות.

ג'מאל קאדרי: מה היא דעת היועץ המשפטי בנושא.

סמואל דכואר: תמיכות אפשר לחלק אותם בהתאם ליעד התמיכה. חלוקת התמיכות לפי היעד היא חלוקת אפשרות, הסיבה בסימן /תמיכות, כפי שאני מבין, אותו תקציב אפשר להשתמש בו באחת משתי מטרות. כמועצה באופן אישי רוצה להשקיע בתחום מסוים או יתכן שחלק ממנו או כולו לעמותה שתעסוק בתחום, עובדה יותר מארבע שנים אחורה משרד הפנים מקבל את התקציב בנוסח הזה ואף פעם העיר.

מאהל שבאט: היה לנו תמיכות בארבע השנים.

סמואל דכואר: לטעמי לא היו תמיכות.

מאהל שבאט: אז למה שמו את זה בתקציב.

סמואל דכואר: יתכן שהשנה יוחלט אחרת.

מאהל שבאט: אם חוזרים 3-4 שנים אחורה, כמו ספורט כדורסל, כדורגל יש ניצול.

סמואל דכואר: ניצול זה לא אומר תמיכה, נוצל לצורכי כדורסל 78,000 ₪ .

מאהל שבאט: אין לנו כדורסל במועצה.

עבד אלבאסט קיס: יש לנו כדורסל, כדורגל ועוד. איך שוועדת הנחות מוחקת חובות לחברי מועצה, יש גם הרבה דברים מיושמים. התקציב מונח לפניכם כל שאלה לעניין תוכלו לשאול ותקבלו תשובות בהתאם מאנשי מקצוע.

ג'מאל קאדרי: דברתם על כספי הוועדה, 1.4 מ' ₪ ועוד 0.4 מ'₪, נרשמו כהכנסות, מה התוכנית לייעודים של הכספים האלה כ- 1.8  מ'₪ ביחד. דברת קודם על החזרת מלוות.

מאהל שבאט: כנראה אני עשיתי תוספת על הבניין שלי, ראש המועצה דבר על נושא ההנחות, אני לא הבנתי, מבקש שמהנדס המועצה יבדוק אצלי אם עשיתי תוספת ולא משלם עליה ארנונה.

עבד אלבאסט קיס: לא דברתי עליך דבר. ועדת מחיקת חובות עבדה נכון.......

אוסאמה דהאמשה : היטל השבחה אפשר להשתמש עד 115% ממנו לכיסוי הוצאות ההנדסה במועצה, ההוצאות בהנדסה כוללות הפיתוח. יש לכם מלוות פיתוח, כולל תכנון, התכנון נחשב גם פיתוח , היטלי השבחה יכולים לממן.

גמאל קאדרי: אנחנו מחזירים כ- 400,000 ₪ ממלוות התכנון.

(נכנס מר אחמד, מטר חבר המועצה)

אוסאמה דהאמשה: כן. גם מכסים הוצאות ההנדסה שמהם גם השתתפות בוועדה המרחבית לתכנון ובניה כ- 900,000 ₪, תקציב הועדה מורכב גם מהשתתפות הרשויות, המועצה המקומית נחף חלקה כ- 900,000 ₪. כ- 750,000 ₪  הוצאות שכר למחלקת ההנדסה, 5,000 ₪ השתלמויות כל הוצאה במסגרת ההנדסה. 835,000 ₪ השתתפות המועצה בתקציב הוועדה המרחבית, ההשתתפות נקבעת על פי אמות מידה. הועדה מתוקצבת מששה הרשויות השותפות.

גמאל קאדרי: התקציב שמקבלים מהוועדה הם לאחר ניכוי תקציב חלקה של הוועדה.

אוסאמה דהאמשה: קרן היטל השבחה בוועדה מיועד למועצה, מגישי התכניות משלמים היטל השבחה וגם אגרות בניה. כל האגרות הם למועצה. הוועדה גובה את היטל ההשבחה מהם 10% לכיסוי הוצאותיה ו- 90% למועצה.

גמאל קאדרי: התקציב של היטלי ההשבחה ותקציב הוועדה מיועד לעבודות פיתוח ולא לתשלומי שכר מח' ההנדסה.

אוסאמה דהאמשה: התקציב של הוועדה יכול גם לכסות הוצאות מח' ההנדסה עד 115%.

גמאל קאדרי: למה, אנחנו צריכים כסף לתכנון, כסף הוועדה לתכנון, יש 700,000 שאישרנו אותם בישיבה האחרונה הגדלת החוזים ותכנון ביחד כ- 700,000 ₪ וצריך לכסות אותם מהם.

עבדאלבאסט קיס: מה זה שייך לתקציב, אשרנו הגדלה עדיין אין הסכם אין דבר.

גמאל קאדרי: יש לנו פרויקטים שמחייבים תכנון כמו אזור אלרוג'ב ואלג'למה צריכים תכנון כבישים, הכסף הזה צריך לייעדו למימון דברים רבים מהם תכנון, דברים שישפיעו על קידום הכפר ופתיחו. אלה הדברים שחסרים לנו, לא יתכן שתיקח הכספים האלה למטרות אחרות כמו מימון משכורות מחלקת הנדסה.

אוסאמה דהאמשה: ההוצאות של המועצה במחלקת ההנדסה לא קשורות לתקציבי היטל ההשבחה, מה שאמורים להוציא במח' ההנדסה צריך להוציא.

גמאל קאדרי: בהכנת התקציב צריך להיות מטרות ואסטרטגיה, ולא רק לסדר מספרים, אם 1.8 מ' ₪  רוצים לעבוד בהם, החוק אמר לתכנון ופיתוח התכוון לזה, מי שמשלם היטל השבחה ואגרה ומוציא היתר בניה באזור אלרוג'ב או אלג'למה, בכדי בסוף הכספים יחזרו אליו ויוכל ליהנות מהם בתכנון הכבישים והתשתיות ליד ביתו ולאחר מכן לבצע את הכביש ולא בכדי לשלם אותם שכר והוצאות אחרות למחלקת ההנדסה שהם לא ברורים, אני לא מבין מהם ההוצאות של מחלקת ההנדסה.

אוסאמה דהאמשה : אני עניתי באופן מקצועי, עד 115% אפשר לכיסוי הוצאות מח' ההנדסה וזה חוקי.

עבדאלבאסט קיס: הצעת התקציב חולקה לחברים לפני יותר מ- 20 יום, המועצה היתה פתוחה לפניכם, מחלקת ההנדסה וכל מחלקות המועצה ויכולתם לשאול אותם, היום עם רו"ח אוסאמה דהאמשה מספרים אבל ההתנהלות עם המחלקות עצמם.

גמאל קאדרי: אני שואל שאלה ליועץ המשפטי, אני כאן לא בכדי לעשות התחשבנות עם אף אחד, האם לפי החוק הכספים האלה אפשר להוציאה לכל מטרה אחרת.

סמואל דכאור :  סעיפים 34, 35  סעיפים של וועדת התכנון ובניה שמסתיימים ב- 590 בסוף ביחד 2,250,000 ₪ שמורכבים מ- 1.45 מ' ₪  מימון הנדסה, כך הוועדה שולחת ההודעה, אגרת בניה 400,000 ₪ ומלוות פיתוח 400,000 ₪ כל שלושת הסעיפים נלקחים מתקציב הועדה והמועצה מעתיקה אותם לתוך התקציב, במסגרת ההוצאות סעיף הוצאות וועדת תכנון ובניה 835,000 ₪ המספרים המופיעים, הענין רישום חשבונאי, לא ישלמו לנו את כל הסכומים הרשומים, מורידים את חלק המועצה בהוצאות הועדה והשאר אפשר להשתמש בו בין היתר למימון הוצאות מחלקת ההנדסה בתוספת עוד 15%, בעבר היתה חובה להגיש תב"ר ותוכיח שהשימוש של הכסף הוא למטרת תכנון או עבודות פיתוח. בהנחיות משרד הפנים מלפני כ- 8 שנים אשר הנחה את הוועדות גם שפעילות מחלקת ההנדסה היא חלק מהתכנון וחלק מהפיתוח, ואם מועצה מסוימת מבקשת עד 115% מעלויות מחלקת ההנדסה יכולים לאשר.

גמאל קאדרי: לפי דעתך כספי הוועדה יכולים לייעד למטרות אחרות חוץ מהתכנון ופיתוח. הוצאות מחלקת ההנדסה חוץ מהמשכורות כ- 750,000 ₪ ו- 5000 השתלמויות . מה הם הוצאות המחלקה האחרות?.

אוסאמה דהאמשה : הלוואת הפיתוח היא 764,000 ש"ח. והוצאות מח' ההנדסה הם 1,595,000 ₪ כולל 835,000 השתתפות הרשות בתקציב הועדה. הכל מפורט בהצעת התקציב כל הסעיפים שמתחילים ב- 173 הם סעיפים של מחלקת ההנדסה.

גמאל קאדרי: אני אומר לקחתי מיליון ₪ מהוועדה, הכספים שלנו ורוצה ליעדם בסעיף תקציבי שאוכל לבצע בהם תכנון כבישים תכנון מפורטות, עבודות תכנון למבנים ועוד... לא מבוצע כך מבוצע דבר אחר.

אוסאמה דהאמשה: בו לא נאשר את זה בהנחה שאין לנו 1.8 מ' ₪ למימון מח' ההנדסה מהקרן להיטל השבחה, הכספים משאירים בצד, תענה לי איך אפשר לקיים תקציב מועצה.

וליד עבדאלג'ני: איך העברת מסעיף לסעיף, איך עשית קיצוצים.

גמאל קאדרי: משכרות מהנדס המועצה מאיפה מתוקצב ?

אוסאמה דהאמשה: מהמועצה. מהכנסות של המועצה מכספי הוועדה בתקציב הזה הכספים של הוועדה מיועדות לכיסוי הוצאות מח' ההנדסה.

גמאל קאדרי: אתה אמרתה שהתבססת על תכניות עבודה של מנהלי המחלקות, האם מהנדס המועצה העביר לך תוכנות עבודה?

אוסאמה דהאמשה: סעיף שכר נתקבל ממחלקת השכר, סעיף תקציב השתתפות בתקציב הוועדה נקבע בוועדה. המהנדס במחלקת ההנדסה נתקבל רק לאחרונה ולא קבלתי ממנו תוכנית עבודה, הסעיפים של המחלקה ברורים לפניכם, סעיף השכר נתקבל ממחלקת השכר, סעיף הוועדה נתקבל מהועדה נשאר סעיף ההשתלמויות. במחלקת ההנדסה תוקצבו 3 משרות.

גמאל קאדרי: דוח כח אדם ושכר.

אוסאמה דהאמשה: דו"ח כח אדם ושכר מצורף בהצעת התקציב עמוד אחרון. פירוט הסעיפים אפשר לפנות למח' השכר לקבלת פירוט. אם יש לכם שאלות או הבהרות מפורטות היה עליכם לפנות למחלקות הרלוונטיות ולשאול השאלות.

וליד עבדאלג'ני: מטרת השאלה הבהרת דברים ולא מה שאתה עושה ומה שהוא עושה.

עבדאלבאסט קיס: מבקש מרו"ח אוסאמה דהאמשה שישיב רק במספרים, דברים מעבר לסמכות שלך לא תכנס אליה.

גמאל קאדרי: כשאישרנו התקציב בחודש ספטמבר היו שלוש הבטחות אחת מהם, תקן למח' ההנדסה וכשהוכן התקציב היה מן הראוי לקחת ההבטחות שהיו ולתת להם ביטוי בתקציב שמהם תקן למח' ההנדסה. אני חושב שיש תוכנית עבודה שהמהנדס הגיש אותה והיא לא הונחה בפנינו ולא יודעים עליה דבר ולכן אנחנו שואלים השאלות.

עבדאלבאסט קיס: אנחנו חזקנו את המחלקה בהנדסאית בנין וגם מר והיב עובד במחלקה עוזר מהנדס, בינתיים זו היא האפשרות והמשאבים שעומדים בפנינו: מהנדס, עוזר מהנדס ומזכירה הנדסאית, ההבטחה עדין עומדת בעינה ככל ונשיג תקציב נקיים.

גמאל קאדרי: לפי הידע שלי יש כ- 11 מיליון ₪ רזרבה בתקציב. גם לפי המידע אחוז המשכורות והשעות הנוספות מסה"כ התקציב יותר מ- 65%. לפי הצעת התקציב אחוז המשכורות אמור להיות 45%.

אוסאמה דהאמשה: לא מכיר שאחוז השכר הוא יותר מ- 65% כפי שנטען, אתם מאשרים תקציב, שכר כללי 12,731,000 ₪  שכר עובדי חינוך 37,068,000 ₪ שכר רווחה 2,961,000 ₪ זה השכר שמאשרים אותו . סה"כ התקציב כ- 96 מ' ש"ח.

גמאל קאדרי : בתקציב הקודם בקשנו ליעד תקציב לנושא יעוץ הנדסי 150,000 ₪, היתה הבטחה. ייעוץ הנדסי לעניין התוכנית הכוללנית דבר זה לא יועד. לקבוצת הכדורעף בקשנו 70,000 ₪ וכאן עושים להם קיצוץ.

עבדאלבאסט קיס: כל ההבטחות קיימות ככל ונוכל למצוא כיסוי תקציבי להם. ההצעה הועברה אליכם ודנתם היום בהצעת התקציב שאלתם שאלות וקבלת תשובות, אני פותח את ההצעה להצבעה.

מאהל שבאט: אפשר לבקש בתקציב הקמת וועדת חקירה, אני מציע לממן ועדת חקירה חיצונית.

עבדאלבאסט קיס: מבקש להצביע על הצעת התקציב.

מאהל שבאט : אני מצביע בעד התקציב רק לסיבות מסוימות ובגלל שלא רוצה לפזר את המועצה ורוצים לקדם נחף.

 

בעד : עבדאלבאסט קיס, מוחמד זורי, סאמר דעיבס, פראג מטר, מאהל שבאט, עווד רביע, אחמד מטר.

נמנע : וליד עבדאלג'ני,  גמאל קאדרי

 

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים ושמיעת ההסברים והתשובות לשאלות וההבהרות, הצעת התקציב לשנת הכספים 2022 אושרה ברוב קולות, שבעה חברים הצביעו בעד, שני חברים נמנעו.

מסגרת הצעת התקציב שאושרה היא ע"ס 96,827 אלפש"ח הן בהכנסות והן בהוצאות.

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה

 

הערה: פרוטוקול הישיבה הכתוב, וההקלטה של הישיבה יועלו לאתר המועצה NAHEF.MUNI.IL

 

 

 

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

 

פרוטוקול - 04-2022 (לא מן המניין)