جلسة رقم - 11-2021 (غير عادي)

 

תאריך: 15/08/2021

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה.
לכבוד מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה.
לכבוד מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה.
לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה.
לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה.
לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה.
לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה.
לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה.
לכבוד מר מוחמד מסרי, חבר המועצה.
לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה.
לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה.
לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי.
לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה.
לכבוד מר מוחמד ראפע מסרי, מהנדס המועצה.
לכבוד מר חמד עבדאלג'ני, מתכנן אסטרטגי – מחלקת ההנדסה.
לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים.

שלום רב,
הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 11/2021  לא מן המניין.

אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 11/2021 לא מן המניין ליום רביעי 18/08/2021  שעה 18:00     שתתקיים באולם הישיבות במועצה.
סעיפי הדיון:
1.    תב"ע מס' 260-0964791 שינוי קווי בניין בחלק מחלקות 76, 50-51 בגוש 19122 באדמות נחף היוזם המועצה המקומית נחף.
2.    תב"ע מס' 260-0563833 אחוד וחלוקה ללא הסכמה להחלפת שטחים, שטחים ממבני ציבור למגורים דרך מוצעת ושביל להולכי רגל תוך שמירה על שטחי ציבור גוש 19118 חלקות בחלקן 54,90 וגוש 19130 חלקות בחלקן 63, 120.
3.    תב"ע 260-0823336 שינוי קו בניין תכנית מאושרת מס' ג/11243 בנחף בגוש 19127 חלקות 94-95, 65 וחלק מחלקות 67-68, 63-64, 61, 100, 92, 71-73. 
4.    תב"ע 260-0910554 הרחבת דרך משולבת בשכונה מזרחית בנחף גוש 19125 חלקי חלקות 80-85.
5.    דיון בתוכנית הכוללנית .
לכל בירור אפשר לפנות למנהל המחלקה הרלוונטי לפני קיום הישיבה .

حضوركم هام وضروري.
مع فائق الاحترام

جمال عمر فطوم 
مدير عام/سكرتير المجلس
 
פרוטוקול ישיבת המליאה 11/2021 לא מן המניין
מיום רביעי 18/8/2021 שעה 18:00
נוכחים:
•    מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה 
•    מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה 
•    מר מאהל שבאט, חבר המועצה 
•    מר פראג מטר, חבר המועצה 
•    מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 
•    ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה 
•    מר עלי חאג', חבר המועצה 
נעדרו:
•    מר אחמד מטר, חבר המועצה 
•    מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 
•    מר עווד רביע, חבר המועצה 
•    מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה 
השתתפו:
•    עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
•    עו"ד סמואל דכואר, היועץ משפטי 
•    אינג' חמד עבדאלג'ני, מתכנן אסטרטגי

נושא הדיון:
1.    תב"ע מס' 260-0964791 שינוי קווי בניין בחלק מחלקות 76, 50-51 בגוש 19122 באדמות נחף היוזם המועצה המקומית נחף.
2.    תב"ע מס' 260-0563833 אחוד וחלוקה ללא הסכמה להחלפת שטחים, שטחים ממבני ציבור למגורים דרך מוצעת ושביל להולכי רגל תוך שמירה על שטחי ציבור גוש 19118 חלקות בחלקן 54,90 וגוש 19130 חלקות בחלקן 63, 120.
3.    תב"ע 260-0823336 שינוי קו בניין תכנית מאושרת מס' ג/11243 בנחף בגוש 19127 חלקות 94-95, 65 וחלק מחלקות 67-68, 63-64, 61, 100, 92, 71-73. 
4.    תב"ע 260-0910554 הרחבת דרך משולבת בשכונה מזרחית בנחף גוש 19125 חלקי חלקות 80-85.
5.    דיון בתוכנית הכוללנית .

עבד אלבאסט קיס:
מברכים את כניסתו של חבר המועצה החדש מר פראג מטר במקומו של חבר המועצה מר מוחמד פארס סעיד. מאחלים לו הצלחה ושיתופי פעולה פוריים לטובת הכפר. מאחלים לאבו פארס חיים מאושרים ומודים לו על כל העשייה בתקופת כהונתו.

הצהרת אמונים: מר פראג מטר הצהיר הצהרת אמונים כאמור בחוק, בתחילת הישיבה.

סעיפים 1-4 לעיל: 

עבד אלבאסט קיס: 
מבקש להוריד מסדר היום סעיפים 1-4 נדון בהם בישיבה אחרת.
החלטה:
חברי המועצה הנוכחים מאשרים הורדת הסעיפים מסדר היום.

סעיף 5 :
דיון בתוכנית הכוללנית بحث الخارطة الشاملة 
עבד אלבאסט קיס: 
בעניין התוכנית הכוללנית היה בה דיונים מלפני שנתיים מתחילת הקדנציה הנוכחית מ- 2017 בערך. היה הרבה דיונים בה וכבר שנתיים וחצי מתחילת הקדנציה ואנו דנים בה.
כל מה שיאמר היום הוא נוסף למה שנאמר בדיונים קודמים, הועלו בישיבות ובדיונים כל הטענות כל הדברים החיובים והדברים השליליים, לפי בקשת חברי המועצה אני העליתי את הנושא לדיון בישיבה, בדיון האם אנחנו כמועצה מקומית רוצים להפקיד את התוכנית הכוללנית או לא.
בישיבה קודמת בקשתי הפקדתה בתנאים, היה לנו כ- 20 השגות, הסכימו על חלק וחלק אחר לא. גם היה תנאי להפקידה הסכמת מליאת המועצה, חברי המועצה עד עכשיו לא הסכימו להפקדתה. בישיבה קודמת לא אושרה ההפקדה, הועבר הנושא לוועדה המרחבית לתכנון ובניה. בוועדה המרחבית גם לא הסכימו להפקדתה בצורתה הנוכחית, ואז הועדה המחוזית התחילה לטפל בתוכנית. במחוז החליטו על הפקדתה והופקדה והפרסום הראשון היה ב- 29/6/2021, יש תקופה של 60 יום להגשת התנגדויות מיום ההפקדה, אפשר להגיש גם בקשה להארכת המועד להגשת התנגדויות.
בישיבה נדון בתוכנית הכוללנית הפקדתה או אי הפקדתה והצבעה עליה. אני מכבד כל החלטה שיש  בה רוב. צריכים להיות מודעים להשלכות, כל אחד יקבל האחריות המליאה על החלטתו והצבעתו בנושא וההשלכות של ההצבעה שלו, אנחנו לא רוצים רק לדבר גם לקבל אחריות . הדיון עכשיו הוא מאפס.
מוחמד זורי: 
המדיניות של המועצה אמורה להיות לטובת הכפר והתושבים, בעניין התכנית הכוללנית מהיום הראשון לכהונתנו, מהישיבה הראשונה בעניין התוכנית הכוללנית היו לנו מספר הסתייגויות והתנגדויות על איך התנהלו הדברים והתכנון של התוכנית. אני פניתי לראש המועצה הקודם בשאלה אם היו שותפים לתכנון. התכנון היה ממשרדי הממשלה. לאחר מספר ישיבות עם המתכננים, אחת הישיבות היינו בתל אביב, אנחנו לא נגד התכנון אנחנו בעד התכנון אבל תכנון שמתאים לנחף, אנחנו הגשנו מספר נקודות לשיפור התכנון, קיווינו שיבואו לקראתנו ויתחשבו בנקודות שהעלינו, לפי תשובתם לא התייחסו לעמדתנו והערותינו על התכנון. הכל הועלה בדיונים, לפי דעתי מבחינת הגיון, הדרך והשיטה שלהם וההתייחסות אלינו הייתה שגויה, טענו שתפקידו ולאחר כל תלחמו. אני הייתי מקבל ארת ההערות ולאחר מכן מפקיד, זו היא המדיניות שלי מהיום הראשון, אנחנו בהתחלה נקבל מה שמגיע לנו ומה הראייה שלנו לטובת הכפר ולאחר מכן נפקיד התוכנית.
יש לנו עכשיו חלון שאנחנו ננהל משא מתן על המצב הקיים, יתכן שמשיכתה יביא למחשבות ושאלות, ויתכן וישמעו אותנו, אפשר גם שלא תהיה התייחסות מצדם. אני בסוף הישיבה לאחר שאשמע את החברים אני אצביע בהתאם.
מאהל שבאט: 
מבחינתי מתחילת שהועלה הנושא אני אמרתי שאני מתנגד לתכנית הכוללנית בכלל. כביש תפן שהאדמות הופקעו מנחף האנשים עד היום לא שלמים עם כך וממשיכים לדבר על זה. 
התכנון לפי המצב שהוצג לנחף לעוד 20 שנה הוא קריטי, שמענו מספר מתכננים ויועצים ורובם אמרו שתמשכו את התוכנית ותזרקו אותה. אני נגד התוכנית.
וליד עבד אלג'ני: 
דברנו הרבה על התוכנית הכוללנית, היו דיונים רבים. כל הזמן שעושים עדכון לתכנית העדכון יהיה יותר גרוע ממה שהיה לפני, כל פעם שינו הייעוד לייעוד יותר גרוע, היום יש לנו שטחים מוגנים מפיתוח באזור אלג'למה, שטחים להנחיות מיוחדות, מלא דברים שהפכו יותר גרועים ממה שהיה בהצעה מהתחלת הקדנציה, הדברים התגלגלו ליותר גרוע, כל הזמן טענו וקבלנו החלטת במליאת המועצה שאנחנו נגד התוכנית לא מאשרים הפקדתה בתנאים הקיימים היום, ובקשנו והגשנו הסתייגויות ותיקונים, ההתייחסות הייתה התייחסות שלילית ואיך שהבנו, אנחנו לא חייבים תוכנית כוללנית לנחף. כרמיאל אין לה והרבה ישובים אין להם. 
בתוכנית אני מגביל את עצמי ביעודים לעוד 20 שנה, אני לא חייב בה, נוכל להתקדם בשיטות אחרת. ההחלטה האחרונה בותמ"ל בכנסת ועדת תכנון מיוחדת נוכל להתקדם, למה לא מנצלים אותה, למה ממשיכים בתוכנית גרועה ולאחר מכן נלחמים בכדי לקבל זכויותינו. 
לכן מההתחלה לא מאשרים ולא מגבילים את עצמנו לעוד 20 שנה בייעודים שלא עוזרים לנו. ביום שני האחרון היה המתכנן פרופ יוסף ג'בארין ואחרים ואמרו שהתכנון גרוע ולא לנחף זה לכרמיאל ולא לנחף, לכן אני מבקש מכל החברים שיצביעו נגד התוכנית הכוללנית במתקונתה הנוכחית שלה ובכל התנאים שלה, והיא גרועה לנו ל- 100 שנה קדימה ולא 20 שנה. ומשיכתה מחייב אותנו ולא רוצים שיהיה לנו יד בזה, וזו החלטה היסטורית, ואם יזכרו אותנו שאשרנו תוכנית כזאת בפועל זו נקודה שחורה לנו לעתיד, וכל אחד שיש לו הגיון ושלם עם עצמו מצביע נגד ההפקדה.
עלי חאג': 
איך שדבר ד"ר וליד אין לי מה להוסיף עליו. נשאר עניין מה שנאמר כאן על אירוע היסטורי לכפר, וזה ידוע, ואני מדבר עכשיו פנים מול פנים לראש המועצה ואם יש לראש המועצה עמדה לחזור בו. זה מהווה כבוד יותר ויהיה בקואליציה אחת עם תושבי הכפר, יראה הטוב והתייעצות עם משפטנים עם מתכננים, זו תהיה החלטה לטובת ראש המועצה ונקודת זכות לזכותך. אבל אם ראש המועצה רואה שהתוכנית איך שהוגשה והופקדה טובה לפי דעתך – יש לי מידע שהיה לך הסתייגות ממספר דברים שלא היית מודע להם - מה שנאמר לפני אני בעד שנמשוך את התוכנית. והדבר החשוב שיתוף, אני עלי חאג' לא אוכל להצביע על אדמות נחף שתושבי נחף הם הבעלים שלהם ואין להם מידע עליהם, אני מציע שנמשוך את התוכנית, שיתוף התושבים, בעלי הקרקעות עם המועצה וצוות תכנון ומשפטנים שיוסכם עליהם ואז ההחלטה תהיה החלטה של כולם, אני עכשיו בעד משיכת התוכנית בשלב זה.
ג'מאל קאדרי: 
אני רואה שיש הסכמה כללית, הכוללנית יש בה הרבה חסרונות, עובדה שהמועצה הגישה בזמנו הסתייגויות ונעשו מאמצים ועבדנו עליו כשנה, עצם הגשת ההתנגדות של המועצה זה אומר שהתוכנית היא גרועה. מי שהגיש את ההתנגדות היא המועצה. יש צורך בעדכון התוכנית, החלטת הועדה המחוזית כשהוגשה התנגדות בהערות העיקריות (أراضي اللوح, العريض, الجلمة)  הנקודות העיקריות הגדולות שנכתב עליהם בהתנגדות שהיה בהם אסטרטגיה, חזון לרשות, איך רוצים לפתח את נחף, הכל כמעט לא היה לו התייחסות (كلها رفضت). יש הסכמה כללית שהתוכנית שהתכנית היא גרועה. אני חוזר לנקודת ההתחלה, לא הייתה בעיה שנתקדם בתכנון, אבל צריך שיהיה לנו אסטרטגיה לכל תחנה ותחנה, התקדמת בתכנון, לא קבלו את הערותיך וההתנגדויות. מה צריך לעשות, האם ממשיכים או מחשבים את צעדינו  מחדש? המחלוקת הייתה על דרך הפעולה. בו נחשב מסלול מחדש. הנושא היום שהממשלה באמצעות הזרוע הביצועית, הועדה המחוזית עם המועצה הארצית לתכנון יש להם תכנון לאזור, והיה ברור מהתחלת הדרך והצעת התוכנית הכוללנית, יש כאן כרמיאל שהיא מטרופולין שהיא העיר המרכזית, יש אזור מפריד בין נחף, דייר אל אסד ובענה כ- 4000 דונם שרוצים לשמר, כי יש להם פרויקטים רבים שרוצים לתכנן, כמו רכבל, מחלפים, תמ"א 41, מסדרון שחלק ממנו באזור אללוח )اللوح). המדינה יש לה תכנון אזורי יש לה עקיבות והמשכיות, יש לה מוסדות תכנון מובילים, אנחנו רשויות שתמיד מתחלפים, אין מי שיעקוב, אין לנו אסטרטגיה או שממשיך מה שקודמו תכנן, אין לנו תכנון לטווח הארוך וזו הביעה שלנו. 
לא יכולים להשתמש בכוללנית כקלף בכדי להגיש דברים מהשלטון, הממשלה יש לה כל היכולת והאמצעים והמדיניות ויש לה העונש והפרס, ותוכל לעשות מה שבא לה. השאלה אנחנו עם המדינה כל הזמן בעימות, כשישבנו בישיבה במחוזית ויו"ר הוועדה הודיע לך אם אתה רוצה את התוכנית או לא רוצה התוכנית תוך זלזול, פרופ' ראסם ח'מאיסי אקדמאי בכיר דבר כשעה, ליו"ר הועדה המחוזית כמעט לא צלצל, הצעה שלו רוצים נקדם לא רוצים שיהיה, הוא מדבר אלינו פוליטיקה.
יש ניסיונות למקומות אחרים בענינו תכנון נוכל ללמוד מהם ונקבל הטוב מהניסיון שלהם. 
אני אומר שיתכן שטיענו בצורת ההתנהלות, צריכים שנחזור ונתקן, אם היום נגיד שלא רוצים התוכנית רק, זו לא השיטה, ההצעה שלי לא רק נקבל החלטה, גם רוצים בצורה רשמית, בנוסף להחלטה שלנו נסכם על שיטת העבודה, מה עלינו לעשות ואיך להתקדם. לא רק לקבל החלטה ולאחר מכן נחזור לבתים. השאלה איך נמשיך? יש תוכנית שמנוחת על השולחן ורוצים למשוך אותה.

ההצעה:  למשוך את התוכנית הכוללנית ולבטל את הפקדתה.
בעד: מאהל שבאט, וליד עבד אלג'ני, מוחמד זורי, עלי חאג', ג'מאל קאדרי.
נמנעים: עבד אלבאסט קיס, פראג מטר.

ההחלטה: 
לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים ושמיעת כל הצעות של הנוכחים חברי המועצה ברוב של 5 חברים ונמנעים 2,  הוחלט למשוך את התוכנית הכוללנית ולבטל את הפקדתה כפי שהופקדה.


רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה.


עבדאלבאסט קיס
ראש המועצה        ג'מאל פטום
מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

جلسة رقم - 11-2021 (غير عادي)