جلسة رفم - 01-2021 (לא מן המניין)

التاريخ: ‏24‏/01‏/2021

حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، رئيس المجلس المحلي

حضرة السيد محمد زوري المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس

حضرة السيد محمد فارس سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس

حضرة السيد سليم عتمه المحترم، نائب رئيس المجلس

حضرة السيد جمال قادري المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي

حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي

حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي

 

تحية، احتراما وبعد،

الموضوع: دعــوة.

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 2021/01 غير عادية وذلك يوم الاربعاء الموافق 27/01/2021       الساعة 18:00 في قاعة المجلس المحلي.

אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 01/2021 לא מן המניין ליום רביעי 27/01/2021 שעה 18:00 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

بند البحث סעיף הדיון:

 1. אישור הלוואה ע"ס 350,000 ₪ לתכנון אזור מסחרי בכניסה לכפר מקביל לכביש 85.
 2. אישור תקציבי פיתוח 2020
 • שיקום כבישים, מדרכות ותשתיות נלוות  450,000
 • התייעלות אנרגטית - תאורת לידיים 100,000
 • רכישת כלי אצירה 50,000
 • מגרש סינטטי – השלמת עבודה 266,000
 1. תכנית אתגרים לחברה הערבית  838,047 יחידת נוער
 2. תכנית חומש מעודכנת ממפעל הפיס –
 • מבנה תרבות 3,800,000 ש״ח קודם אישרנו 1,800,000 ₪ יש תוספת 2,000,000.
 • מלגות סטודנטים.
 • תכנית הפעלה רווחה נוער וצעירים.
 1. משרד החינוך אישור תקציב בלתי רגיל הקדמת תכנון לשדרוג המבנה מפני רעידת אדמה לבית ספר אלעין ע"ס 137,416 ש"ח 
 2. משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר – שנה"ל תשפ"א 2020-2021 – טרום, ע"ס 51,800 ₪.
 3. משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר – שנה"ל תשפ"א 2020-2021 – יסודי, ע"ס 94,520 ₪.

 

הערה:

 • בעניינים תקציביים נא לפנות לגזבר המועצה לקבלת הסברים לפני הישיבה בעניינים אחרים אפשר לפנות לבעל התפקיד הרלוונטי לנושא.
 • רוב הנושאים הועלו בהזמנה שנשלחה אליכם מיום 31/12/2020 ישיבת המליאה מס' 14/2020 וצורף לה חומר שהייתה אמור להתקיים ביום 10/01/2021 ונדחתה בגלל הוראות הסגר.

 

 

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام

جمال عمر فطوم

مدير عام/سكرتير المجلس

 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 01/2021 (לא מן המניין)

מיום רביעי 27.1.2021 שעה 18:00

באולם הישיבות במועצה

נוכחים:

 • מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה
 • מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה
 • ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה
 • מר מאהל שבאט, חבר המועצה
 • מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
 • מר עלי חאג', חבר המועצה
 • מר מוחמד חאג', חבר המועצה
 • מר מוחמד סעיד, סגן ראש המועצה (הגיע באיחור).

נעדרו:

 • מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
 • מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה
 • מר עווד רביע, חבר המועצה
 • מר אחמד מטר, חבר המועצה

השתתף:

 • מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר המועצה

 

נושא הדיון:

 1. אישור הלוואה ע"ס 350,000 ₪ לתכנון אזור מסחרי בכניסה לכפר מקביל לכביש 85.
 2. אישור תקציבי פיתוח 2020
  • שיקום כבישים, מדרכות ותשתיות נלוות  450,000
  • התייעלות אנרגטית - תאורת לידיים 100,000
  • רכישת כלי אצירה 50,000
  • מגרש סינטטי – השלמת עבודה 266,000
 3. תכנית אתגרים לחברה הערבית  838,047 יחידת נוער
 4. תכנית חומש מעודכנת ממפעל הפיס –
  • מבנה תרבות 3,800,000 ש״ח קודם אישרנו 1,800,000 ₪ יש תוספת 2,000,000.
  • מלגות סטודנטים.
  • תכנית הפעלה רווחה נוער וצעירים.
 5. משרד החינוך אישור תקציב בלתי רגיל הקדמת תכנון לשדרוג המבנה מפני רעידת אדמה לבית ספר אלעין ע"ס 137,416 ש"ח 
 6. משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר – שנה"ל תשפ"א 2020-2021 – טרום, ע"ס 51,800 ₪.
 7. משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר – שנה"ל תשפ"א 2020-2021 – יסודי, ע"ס 94,520 ₪.

 

עלי חאג':  אנחנו נתחיל בדיון בכל הסעיפים?

עבד אלבאסט קיס: נתחיל סעיף  סעיף

 

סעיף מס' 1

אישור הלוואה ע"ס 350,000 ₪ לתכנון אזור מסחרי בכניסה לכפר מקביל לכביש 85

 

עבד אלבאסט קיס: פותחים את הישיבה בסעיף מס' 1 אישור הלוואה ע"ס 350,000 ₪ לתכנון אזור מסחרי מקביל כביש 85.

מוחמד זורי: נתבקשנו מהגזבר להוסיף 1.1 מ' ₪ לתב"ר להשלמת התכנון גם תכנון למטה, לרצועה ועוד תכנונים אחרים, הגדלת ההלוואה מ- 2.4 מ' ₪ ל- 3.5 מ' ₪. הלוואה חדשה זה פרוצדורה חדשה, קיים אישור להלוואה, לאשר הוספה להלוואה קיימת ז"א להוסיף להלוואה הקיימת עוד 1.1 מ' ₪.

מאהל שבאט: לרשום שהייעוד רק לאזור הזה.

עבד אלבאסט קיס: ז"א ההצעה הוספת 1.1 מ' ₪ להלוואה הקיימת לתכנון.

עלי חאג': למה הייעוד של הלוואה?.

מוחמד זורי: הייעוד לתכנון למטה ולהוספה גם אזור אללוח (اللوح), והשלמת החוסר בתכנון.

עבד אלבאסט קיס: יש אופציה לאשר 350,000 ₪ לתכנון האזור בכניסה לכפר ויש עוד אופציה לאשר 1.1 מ' ₪ לתכנון לכל התכנון, יש שתי אופציות תחליטו על מה שאתם הולכים לאשר.

עלי חאג': איך שדבר הסגן יש עוד המשך לאזור אללוח, שיהיה למה לא.

וליד עבדאלג'ני: מה עם אזור אלרוג'ב  ואלג'למה (الرغب والجلمة) דברנו שיש לתכנן האזור, תכנון כבישים כולל בהלוואה, ההוספה תכלול אזור אללוח, תכנון למטה ואזור אלג'למה ואלרוג'ב.

מוחמד זורי: סכום של  1.1 מ' ₪ לא מספיקים לכל האזורים.

ג'מאל קאדרי: בשני המצבים לא משנה לנו, לפי דעתי, הגדלת ההלוואה, אבל אנחנו דורשים שכל הדברים יהיו מוגדרים ומבקשים עדכון ופירוט לביצוע ההלוואה הראשונה. לפי המידע שלנו ואיך אושר כאשר אנחנו בקשנו ההלוואה, כולם יודעים שחברי המועצה הם שבקשו את ההלוואה, ואנחנו יודעים שהגזבר בזמנו הציג לנו הסכום ע"ס 2.6 מ' ₪ הלוואה לתכנון. יש עוד הכספים של המועצה שנמצאים בוועדה כ- 700,000 ₪. כ- 900,000 נשארו למועצה סה"כ כ- 1.6 מיליון ₪ כספים למועצה בוועדה, יש גם תב"רים מאושרים של איחוד וחלוקה בכדי שהדברים יהיו מסודרים אין מניעה שנקבל עוד תוספות בכדי שנשלים את התכנון. סך של 1.6 מ' ₪ בוועדה. ארבע תכניות איחוד וחלוקה שבשלבי ביצוע, שתיים מהם אנחנו הצבענו על התקציב שלהם 250,000 ₪ ועוד 300,000 ₪ הצפונית והדרומית ויש עוד צפון-מערב,  לפי מיטב ידעתי יש עוד תקציב 350,000 ₪. ויש  עוד תכנית המזרחית מיועד לה תקציב כ- 250,000 ₪. המכרז של 3 תכניות מהם הזכייה הייתה 550,000 ₪ בשלוש תכניות איחוד וחלוקה, אם מורידים את הסכום מהתקציבים המיועדים לתוכניות נשאר כ- 350,000 ₪, אם יש טעויות בדבריי תתקנו אותי. נשארו יתרות מהתקציב האיחוד וחלוקה 350,000 ₪ מההלוואה 2.6 מ' ₪ לתכנון המפורט באזור המזרחי אזור התעשייה ואזור המגורים, סכום זכייה במכרז היה 1.9 מ' ₪ נשאר מההלוואה כ- 700,000 ₪. אם נסכם כל התקציבים שנשארו מה התקציבים הייעודים לתכנון, לפי מיטב ידעתנו, אם יש טעות או נתונים אחרים להנהלת המועצה תתקן אותנו. יתרות נשארו 700,000 ₪ מההלוואה ועוד 350,000 ₪ מתקציב התוכניות של איחוד וחלוקה והתקציב שמיועד לתכנון הועדה המרחבית כ- 900,000 ₪. כולם ביחד 1,950,000 ₪ יתרות תקציבים לתכנון ייעודים לתכנון וישמשו לתכנון אין לנו מידע שהתקציבים האלה נוצלו לדברים אחרים, אם אנחנו שותפים באישור התקציבים מן הראוי גם להראות לנו ולשתף אותנו מה נעשה בתקציבים.  התכנון זה עתיד נחף והכספים הם ייעודים לתכנון וישמשו רק לתכנון אם יש להנהלת המועצה מידע אחר תעדכנו אותנו בכדי שנדע איך נוצלו התקציבים, ומה נעשה ב- 1,950,000 ₪. אנחנו יודעים שיש עוד אזורים אחרים שצריך לתכנון, בחישוב אם יחסר לנו תקציבים אין כל מניעה שאנחנו נאשר את התקציבים האלה, כי נושא התכנון הוא נושא מהותי ובסיסי, אם רוצים לתכנן את אזור המסחר בכניסה לכפר, בישיבות קודמות גם בקשנו שיהיה תכנון ראשוני "תכנית שלדית" לאזור אללוח, המטרה ממנה שלא נוותר על אזור אללוח, איך שראש המועצה הציג בכוללנית שנוותר עליה, להכין תכנון ראשוני כאזור מסחר, בנוסף לאזור אללוח גם אזור אלבחרה (البحرة) הגובלת שטח שיפוט כפר בענה, כפי שהציג ראש המועצה בישיבה מיום 30.11.2020 בעניין מסילת הרכבת שהוא רוצה האזור כאזור הייטק, אנחנו מברכים על היוזמה הזאת והאזור צריך גם תוספת תקציב. כל זה יש בו סנכרון עם תכנון המחלפים והרחבת כביש 85 והרכבת. צריך להיות עוד תקציב להיעזר ביועץ תחבורה ברמה ארצית, שיוכל להתמודד עם התכנון המוצע

 ( נכנס חבר המועצה מר מוחמד סעיד)

כל היועצים המבוקשים בכדי להתגונן לתכנון הארצי, אומדן ראשוני לתכנון שלדי אלללוח ואלבחרה עם היועצים כ- 700,000 ₪. ייתכן ונהיה צריכים ליועץ משפטי שילווה את התכנון מבחינה משפטית גם יתכן ונהיה צריכים מתכנן ערים כיועץ, התקציב המבוקש כ-  350,000 ₪ ו- 700,000 ₪ שהם בסה"כ 1,050,000 ₪ להצעת תכנון לאורך כביש 85. הסכום הוא תוספת למה שנשאר מתקציבי התכנון. נשאר מתקציבי התכנון שאנו יודעים עליהם ושאושרו 1,950,000 ₪, אין לנו כל מניעה שתהיה תוספת 350,000 ₪ לאזור המסחרי ו- 700,000 ₪ לתכנון שלדי באללוח ואלבחרה והתקשרות עם מתכננים ויועצים לתכנון הארצי של מסילת הברזל, מחלפים והרחבת כביש 85 והכוללנית. אנחנו בקשנו פירוט לתקציבים הקיימים ועד היום לא קבלנו פירוט, מה נוצל ומה לא נוצל ואיך נוצל. אנחנו מעדיפים לנצל את יתרות התקציבים שאושרו ולאחר מכן נגיש בקשה להלוואות.

מוחמד זורי: הסעיף מדבר הוספה 1,100,000 ₪ על תב"ר/הלוואה הקיימת.

וליד עבדאלג'ני: היום, הבוער לנו 350,000 ₪, לפי המידע שבידינו יש רזרבות של 1,900,000 ₪ מההלוואות והתב"רים שאושרו. היות ואין לנו מידע מפורט, ואנחנו בקשנו שנקבל מידע על כל ההלוואות שנתקבל ומה בוצע בתקציבים, עוד לא קבלנו מידע כלשהו, היות ואנחנו לא רוצים לעמוד נגד התכנון, מה שבוער היום הוא 350,000 ₪ לתכנון האזור המסחרי בכניסה לכפר, אני מציע שנוסיף על ההלוואה 350,000 ₪ והשאר כשנקבל תשובות ונדע מה מתוכנן ברזרבות ואז נחליט להגדיל ההלוואה או לא. התנאי בהגדלת ההלוואה, אנחנו דרשנו תכנון באזור אלללוח תכנון באזור אלרוג'ב ואלג'למה, אזור אלבחרה. אזור אלרוג'ב ואלג'למה תכנון כבישים בעלי המגרשים התחילו לבנות ללא תכנון כבישים. בכדי שלא נעקוב אפשר שנשאר את ההלוואה ע"ס 350,000 ₪ ואם נראה שנוצלו 1.9 מ' ₪ לאחר שנקבל מידע נוכל לאשר עוד הוספה להלוואה.

מוחמד זורי: בקשתם שאתייעץ עם הגזבר, ואני התייעצתי עם הגזבר, הגזבר אומר אם רוצים להוסיף על ההלוואה זה אפשרי אבל הלוואה חדשה זה לוקח זמן, אנחנו רוצים להוסיף 1.1 מ' ₪ על הקיים.

עבד אלבאסט קיס: יש לפנינו הצעה לאישור הלוואה ע"ס 350,000 ₪, אתה העלית עכשיו ענין לאשר 1.1 מ' ₪ על ההלוואה הקיימת, זה להצבעה 350,000 ₪ או 1.1 מ' ₪, מה שבא לכם זה לבחירתכם או הלוואה חדשה או הגדלה להלוואה הקיימת.

ג'מאל קאדרי: בכדי שנוכל לקבל החלטה ולאשר אנחנו צריכים מידע. אישרנו הלוואה ע"ס 2.6 מ' ₪ והזכייה היתה  1.9 מ' ₪ יש יתרה כ- 0.7 מ' לתכנון.

עבד אלבאסט קיס: זה ענין חשבונאי תגיעו למועצה ותבדקו בגזברות.

עלי חאג':     מדובר על סך של 350,000 ₪ זה הבוער אין צורך לתוספת, אחרי זה אנחנו נדון, נגיע למועצה נבדוק מה נשאר יתרות ואם באמת צריכים נדון ונוסיף להלוואה לפי הצורך.

מוחמד סעיד: הייתה הזמנה לישיבת מליאה עם סעיפים, אמרתם שהגזבר לא יהיה נוכח, הצעתם שנדון היום בגלל שזה דחוף לנו התכנון לאזור המסחרי בכניסה לכפר, אני תמיכתי והסכמתי, אני באתי לישיבה לאשור הלוואה לתכנון לאזור המסחרי ודבר אחר לא.

 

ההחלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים חברי המליאה מאשרים אישור הגדלת ההלוואה הקיימת לתכנון בסך של 350,000 ₪ לתכנון האזור המסחרי בכניסה לכפר.

 

עבדאלבאסט קיס: לאור דבריכם היות והישיבה תהיה לדיון רק בסעיף הראשון, הישיבה נסגרה ושאר הסעיפים יובאו לדיון בישיבה אחרת. 

 

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה.

 

 

 

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

פרוטוקול 01-2021 (לא מן המניין)