جلسة رفم - 12-2020 (לא מן המניין)

التاريخ: 07/12/2020

حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، رئيس المجلس المحلي

حضرة السيد محمد زوري المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس

حضرة السيد محمد فارس سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس

حضرة السيد سليم عتمه المحترم، نائب رئيس المجلس

حضرة السيد جمال قادري المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي

حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي

حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي

 

تحية، احتراما وبعد،

الموضوع: دعــوة.

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس الغير عادية رقم 12/2020 وذلك يوم الاحد الموافق 13/12/2020 الساعة 18:00 في قاعة المجلس المحلي.

אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה לא מן המניין מס' 12/2020 ליום ראשון 13/12/2020 שעה 18:00 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

بنود البحث סעיפי הדיון:

כאות מחווה של רצון טוב ובכדי לשפר את האווירה שבין ראש המועצה לבין חברי המועצה, ראש המועצה החליט להוסיף לישיבת המועצה את כל הנושאים שהועלו על ידי חברי המועצה בבקשותיהם השונות שהם:

 1. תכנית כוללנית נחף.
 2. שיקום ושדרוג מחלקת ההנדסה במועצה.
 3. וועדת תמיכות.
 4. מעמד המתנ"ס.
 5. וועדת כספים ושינויים בהרכב וועדות.
 6. וועדת ביקורת בעניין תפקוד יועמ"ש בנושא חוזים ומכרזים.
 7. חוק עזר מספור ושמות כבישים ושכונות.
 8. שיווק מגרשים ר.מ.י במתחם המערבי (الجلمة والرغب).
 9. תכנית מסילת הברזל כרמיאל – קרית שמונה
 10. בית הקברות. (לפי בקת העמותצה)

 

ראש המועצה מבהיר כי אין באמור משום הסכמה לכך שאותם עניינים הינם בסמכות חברי המועצה. ההסכמה הינה לקיום דיון באותם נושאים.

יודגש, נושאים שאינם בסמכות חברי המועצה, החלטה של מליאת המועצה הינה החלטה בחוסר סמכות והנהלת המועצה תתעלם ממנה.

ראש המועצה מדגיש כי במשך כל התקופה מאז בחירותו שיתף את חברי המועצה בענייני המועצה, פעל מולם בשקיפות מלאה וקיים מספר רב של ישיבות בנוכחותם עם גורמי המקצוע בכדי לשתף אותם בענייני המועצה.

בשל העובדה שבתקופה האחרונה גברו השיקולים הפוליטיים של חברי המועצה על השיקולים המקצועיים, היה שינוי במערכת היחסים. ראש המועצה קורא לחברי המועצה לפעול לטובת המועצה ולטובת תושבי הכפר והוא ישתף איתם פעולה ויפעל בשקיפות מלאה, כפי שפעל, לטובת המועצה ולטובת תשובי הכפר.

 

הערה:

 • בעניינים תקציביים נא לפנות לגזבר המועצה לקבלת הסברים לפני הישיבה בעניינים אחרים אפשר לפנות לבעל התפקיד הרלוונטי לנושא.

 

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام

جمال عمر فطوم

مدير عام/سكرتير المجلس

 

 

 

محضر جلسة المجلس رقم 2020/12 غير عادية

من يوم الاحد الموافق 13/12/2020 الساعة 18:00

بحضور:

 • السيد عبدالباسط قيس, رئيس المجلسخرج من الجلسة بعد حوالي 20 دقيقه من بدايتها قبل الانتهاء من بند رقم 1.
 • السيد محمد زوري, نائب قائم بأعمال رئيس المجلسأدار الجلسة بعد خروج الرئيس
 • الدكتور وليد عبدالغني, عضو المجلس
 • السيد علي حاج, عضو المجلس
 • السيد عوض ربيع, عضو المجلس
 • السيد جمال قادري, عضو المجلس
 • السيد ماهل شباط, عضو المجلس
 • السيد محمد فارس سعيد, نائب رئيس المجلحضر بعد حوالي 55 دقيقه من بداية الجلسة

غياب:

 • السيد سليم عتمه, نائب رئيس المجلس
 • السيد محمد مصري, عضو المجلس
 • السيد أحمد مطر, عضو المجلس

إشتراك:

 • السيد جمال فطوم, مديرعام/سكرتير المجلس
 • المحامي صموئيل دكور, المستشار القضائي للمجلس

 

بنود البحث:

כאות מחווה של רצון טוב ובכדי לשפר את האווירה שבין ראש המועצה לבין חברי המועצה, ראש המועצה החליט להוסיף לישיבת המועצה את כל הנושאים שהועלו על ידי חברי המועצה בבקשותיהם השונות שהם:

 1. תכנית כוללנית נחף.
 2. שיקום ושדרוג מחלקת ההנדסה במועצה.
 3. וועדת תמיכות.
 4. מעמד המתנ"ס.
 5. וועדת כספים ושינויים בהרכב וועדות.
 6. וועדת ביקורת בעניין תפקוד יועמ"ש בנושא חוזים ומכרזים.
 7. חוק עזר מספור ושמות כבישים ושכונות.
 8. שיווק מגרשים ר.מ.י במתחם המערבי (الجلمة والرغب).
 9. תכנית מסילת הברזל כרמיאל – קרית שמונה
 10. בית הקברות. (לפי בקשת העמותה)

 

ראש המועצה מבהיר כי אין באמור משום הסכמה לכך שאותם עניינים הינם בסמכות חברי המועצה. ההסכמה הינה לקיום דיון באותם נושאים.

יודגש, נושאים שאינם בסמכות חברי המועצה, החלטה של מליאת המועצה הינה החלטה בחוסר סמכות והנהלת המועצה תתעלם ממנה.

ראש המועצה מדגיש כי במשך כל התקופה מאז בחירותו שיתף את חברי המועצה בענייני המועצה, פעל מולם בשקיפות מלאה וקיים מספר רב של ישיבות בנוכחותם עם גורמי המקצוע בכדי לשתף אותם בענייני המועצה.

בשל העובדה שבתקופה האחרונה גברו השיקולים הפוליטיים של חברי המועצה על השיקולים המקצועיים, היה שינוי במערכת היחסים. ראש המועצה קורא לחברי המועצה לפעול לטובת המועצה ולטובת תושבי הכפר והוא ישתף איתם פעולה ויפעל בשקיפות מלאה, כפי שפעל, לטובת המועצה ולטובת תשובי הכפר.

 

 

عبد الباسط قيس: جلسة رقم 2020/12 غير عادية حسب دعوة أعضاء المجلس, طلبوا بحث بنود, كذا مكاتيب لحد اليوم هذة الدعوة والجلسة مبنية حسب طلبكو ودعوتكم حسب البنود التي طرحتوها للبحث وليس لاتخاذ قرارات. هذة الجلسة لبحث أمور انتم طلبتم بحثها انا لن اتدخل في بحثها. ببحث كل بند وتقدموا توصيات لا يوجد شيء ملزم (מחייב) זה דיון ואין דבר מחייב.

جمال قادري: سؤال للمستشار القضائي هل نستطيع في البنود ان نقدم توصية (המלצה) على قرار.

صموئيل دكور: قرارات بالأمور التي ليست بصلاحيتكم لا تستطيع. القانون ملزم ويقر, بند 112 – كل شيء لم يكتب بجانبه ان هيئة المجلس تقرر به, يقرر به رئيس المجلس סעיף 112- סמכות שיורית כל ענין שלא בסמכות המליאה מחליט בו ראש המועצה.

 

بند رقم 1:

תכנית כוללנית נחף

 

وليد عبد الغني: سؤال بخصوص البند الأول في الجلسة, اللجنة اللوائية طلبت قرار من المجلس  ( מליאת המועצה) بخصوص قبول او رفض التخطيط (תוכנית כוללנית).

عبدالباسط قيس: هذا البند طرح في جلسات سابقة والأعضاء (החרימו ישיבות) لم يحضرو للجلسات حتى لا يتم بحث بند الخارطة الشاملة, لا يعقل من جهة الجلسات الرسمية يطرح بند الخارطة الشاملة وان يبحث الموضوع وان يتحملوا المسؤولية (מחרימים) يقاطعو الجلسات ومعارضون. ويوجد جلسة شرطوا ان يحضروا الجلسة حتى يتم شطب بند الخارطة الشاملة من الجلسة والان يطلبون بحثها. والموضوع هنا بحث وليس قرار. والامر كان بعد 45 يوم من قرار اللجنة اللوائية ان نتخذ قراراذا لم يتم اتخاذ قرار خلال 45 يوم تقر به اللجنة المنطقية.

وليد عبد الغني: سؤال, اللجنة اللوائية طلبت قرار من هيئة المجلس זה בסמכות של המליאה שתקבל החלטה.

صموئيل دكور: اذا اللجنة اللوائية طلبت منك قرار معناه لازم ان تتخذ قرار إذا لا, اللجنة اللوائية تدعي بدون قرار جلسة مجلس لا استطيع البحث, اذا كان مكتوب بالقرار فترة وخلال الفترة التي حددتها اللجنة اللوائية.

وليد عبد الغني: البند أحضر للبحث بعد مرور 45 يوم, سألت سؤال واضح وصريح وأجبت اه, من صلاحيتنا البحث وان نتخذ قرار.

صموئيل دكور: اذا خلال الفترة التي حددتها اللجنة اللوائية.

جمال قادري: ما هي الامكانية القانونية ان نبحث الموضوع وان نتخذ قرار في الخارطة الشاملة.

صموئيل دكور: بالقانون لا يوجد ذكر ان هيئة المجلس تتخذ قرار بالخارطة الشاملة, الذي طلب هذا القرار هو اللجنة اللوائية, اذا اللجنة اللوائية طلبت قرار جلسة مجلس ولا تكتفي بقرار إدارة المجلس حقها, ولكن لازم ترجع لقرار اللجنة اللوائية, اذا بقرارها مكتوب انه خلال فترة معينة لازم يتخذ قرار واذا لم يتم اتخاذ قرار خلال هذة الفترة يعود الموضوع لقرار اللجنة المنطقية للتخطيط والبناء معناه هذا هو الشرط. انا لم اقرأ ولم احصل على نسخة من القرار.

جمال قادري: نحن معنيون ان نتخذ قرار وبعدها يفحص القانون.

وليد عبد الغني: اللجنة اللوائية تقرر اذا يوجد صلاحية او لا يوجد صلاحية. احنا منقرر, واللوائية تقرر.

صموئيل دكور: انا كتبت وبقلكم بكل المواضيع من المدرجه تستطيعون اتخاذ القرارات ولكن كل هذا يمرر للوزارة والتي هي تقرر بصلاحياتكم.

عبد الباسط قيسانا اطلب ان تقرروا.....

( جدال بين الاعضاء)

محمد زوري: بخصوص الخارطة الشاملة, تم إيداعها بشروط اذا الشروط لم تتنفذ لا يوجد خارطة شاملة ولا واحد من المجلس وإدارة المجلس موافق عليها.

وليد عبد الغني: قرار اللجنة اللوائية موجود على موقع اللجنة اللوائية وتم رفض كل الطلبات.

ملاحظة: حضر الجلسة عدد من الأهالي ولكن حسب توجيهات الوزارات بخصوص عقد جلسات في فترة الكورونا, الجلسات تقتصر على أعضاء المجلس والموظفين المدعوون للجلسة, أي بدون مشاركة جمهور. تم اخراج الأهالي.

وليد عبد الغني: غدا يوجد جلسة في لجنة التنظيم وأحد بنود البحث الخارطة الشاملة وانتم تقولون لهم قرروا عنا, اليوم سنأخذ قرار انه لا, وتنزلوا على اللجنة وتخبرهم اننا لا نريد ان تبحثوها هذا المطلوب, يوجد لدينا תוכנית אב مصادق عليها من زمان وفيها المنطقة الجنوبية تجاري واللوح تجاري  لماذا أتبنى الشاملة لما عندي תוכנית אב.

جمال قادري: بالنسبة للشاملة, نبدأ من الجلسة الأخيرة بخصوص سكة الحديد والخط الأزرق والمفارق الرئيسية, انا حضرت الجلسة, في شغلتين مهمات صاروا, راسم خمايسي יועץ المجلس ورئيس المجلس ورنا خطيب مديرة التنظيم حكوا انه مخطط سكة الحديد في תוכנית מפורטת לא מתואמת עם הכוללנית, الخط الأزرق لخارطة سكة الحديد يتجاوز الخط الازرق في الخارطة الشاملة, هذا الموضوع نبهنا له من قبل حوالي سنة ونصف, ممنوع نتقدم حتى لو بدنا الخارطة الشاملة, ممنوع نتقدم في الخارطة الشاملة من دون ما نشوف المخطط النهائي لسكة الحديد والمفارق, للأسف هذا الي صار في 30.11.2020, نتعامل مع مؤسسة مع سلطة التي لا ترى نحف وترى كرميئيل, المخططات كلها, ההפרשות والاضافات والتوسيعات على حساب نحف لمصلحة المخططات القطرية ولهذا ممنوع ان نتقدم وممنوع إيداع الخارطة الشاملة حتى ولا نوصي للإيداع حتى نرى المخطط النهائي لسكة الحديد والمفارق. الي بضع مخطط سكة الحديد والمفترقات على الخارطة الشاملة يرى انه نحف انضحك عليها, انه الناس التي قعدت قبال اللجنة اللوائية والشركة التي تدير  المخططات (חברה מנהלת) والمخططين لشركة נתיבי ישראל, انضحك عليهن. ألأمر الاخر بجلسة 30.11.2020 بينا قديش احنا נחותים لا يوجد لدينا القدرة لا يوجد لدينا ادعاءات لم يكن تحضير, لا يوجد تخطيط بديل, حتى لو اردت الاعتراض اقل ما فيها انك تحكي ملاحظات هندسية, لم نعرف ان نقدم ولا ملاحظة هندسية, بالآخر الذي تبين والتلخيص الذي كان, اريد ان اتحدث قدام رئيس المجلس لأني اتخيل ان رئيس المجلس غير فاهم بالضبط.

محمد زوري: بالنسبة للخارطة الشاملة تستطيعون ان توصي امام المجلس, بالنسبة لرأيي انا قلت بأول جلسة אין לאשר במתכונת שהוגשה.

وليد عبد الغني: ولكن غدا في جلسة بهذا الخصوص. رئيس المجلس المفروض يكون متواجد في الجلسة والمفروض يديرها جلسة غير عادية التي دعى اليها.

صموئيل دكور: بالنسبة للرئيس لا تستطيع الزامه حضور الجلسة.

وليد عبد الغني: نحن سنتخذ  قرار يرفض الخارطة الشاملة وسنصوت عليه.

جمال قادري: هذه اعتبارات الرئيس, نحن التزامنا للجمهور.

صموئيل دكور: اذا الخارطة الشاملة لها خط ازرق وليس مطابق للخط الأزرق للخارطة المفصلة, الخط الأزرق للخارطة الشاملة עדיף והיא גוברת.

جمال قادري: الخارطة الشاملة ليست خارطة مصادق عليها (תוכנית כוללנית היא תוכנית לא מאושרת). والخارطتين مقترحات, الخارطة الشاملة بدأ يعمل عليها المجلس المحلي ونحن عارضنا عليها, وكل اقتراح كان يعرض كان أسوأ من الذي قبله. الخارطة الأخيرة الموجودة في الموقع للجنة اللوائية هي أسوأ من الخارطة التي عرضت امامنا بشهر 2019/2 واسوأ من الخارطة التي كان بها بحث بشهر 2020/2. الإضافة التي كانت عليها من شهر 20/7 ولكن وضعت في موقع اللجنة, فيها مقطع على طول شارع 85, المكتوب عليها (הנחיות מיוחדות) من اول حدود نحف من الناحية الغربيةكرمئيل, הנחיות מיוחדות هذا المقطع نحف لا تستطيع المبادرة لأي تخطيط انما هي لتخطيط منطقي (תכנון ארצי)  يعني مخطط سكة الحديد ومخطط توسيع شارع 85, والمفارق ويتحدثون عن خط غاز وغيرها, حتى نحن كنحف وطلب ان نكون مبادرين للخارطة بما معناه نأكد هذة التوجيهات, غير ان المناطق الزراعية وضعت مناطق زراعية مفتوحة ولا تستطيع ان تعمل عليها أيضا (מבנה חקלאי) مبنى زراعي, اذا كنا مبادرين للخارطة مع هذه التوجيهات. دائما عندما تتعقد الأمور نعود لنقطة البداية, وصلنا لهنا من شهر 2, عددنا أسباب ومنها انفرادية بالشغل, لا يوجد شراكة, لا يوجد عمل بشكل مهني, اليوم كل تجارب البلاد ان كان من خط ضغط عالي في طرعان عدلوه بسبب ان البلد اعترضت وقدمت تخطيط بديل واستجابوا لتخطيطها, عرابه وسخنين في تخطيط خط الكهرباء العالي أيضا عمل له تخطيط بديل, الجديدة المكر اسقطوا مخطط دولة الذي لم يكن ملائم للبلد واهل البلد واسترجعوا أراضيهم وحصلوا مخطط, واليوم الدولة المؤسسة تتعامل مع السلطة المحلية كند, يحضرون اليهم لمكتب المخطط الجديدة المكر ويسألوه ماذا سنفعل, احنا فقدنا هذه المبادرة نتيجه لضعفنا من ناحية إدارة, وتعاطينا مع الأمور وكيف تواجه السلطة في هيك مخططات, وضعنا المهني, لما احضرنا مخطط مرافق, بالبداية قلنا ان قسم الهندسة ضعيف وقسم الهندسة بخلال السنتين ادمر بشكل نهائي, ونحن بالنسبة لنا السبب هو قرارات رئيس المجلس بهذا الصدد لأنه قدمت له خطة لإصلاح قسم الهندسة ولم يعمل بناء عليها, ثاني شيء المخطط المرافق بروفسور راسم خمايسي, ونحن طلبنا ان لا يتعامل مع التخطيط بدون مخطط, واحضر مخطط ولكن هذا المخطط ما عمل بحسب السياسة التي نحن قررناها, اشتغل بحسب تعليمات رئيس المجلس, هذا الغلط, تعليمات رئيس المجلس ولا مرة كانت مفهومة ولا مرة كانت واضحة ولا مرة عرفنا ما هي سياسة التخطيط لنحف لما يكون مجلس بقول هذه السياسة هذه الاستراتيجية هكذا نريد نحف أخرى عشرون سنة, على سبيل المثال. نجتمع نتخذ قرارات ونضع خطة عمل ونعرف كيف نعمل عليها, هذا الشيء لم يكن, كل شيء كنا نطلبه من رئيس المجلس كنا نطلب نشكل طاقم مهني على اعلى المستويات, على سبيل المثال 30.11 يجلس مقابل اكبر شرك تخطيط في إسرائيل, من طرف نحف يقعد المخطط المرافق راسم خمايسي وهو سائق السيارة حتى ليس لديه وقت يكمل الجلسة للآخر, مديرة التنظيم ليس لديها اية معلومات عن المخطط كيف حكت لم تكن شريكة انما المقترحات وضعت امامها قبل أسبوع من الجلسة  ورئيس المجلس يقول انه لم نكن شريكين في البداية وكل التخطيط على ارض نحف, ويضعون امامه عارضة (מצגת) يوجد بها ثلاثة او أربعة تواريخ  لجلسات تنسيق مع نحف, على مدار سنتين, على مدار سنتين ونحن نطلب التعامل يكون بشكل مهني, احضار اكبر المخططين وعدم توفير أي جهد على مدار سنتين ونحن نقول بدنا شراكة, والنتيجة التي وصلها بالجلسة رئيس المجلس, يعني بضحك وتبكي, كل التخطيط وتوسيع شارع 85 والمفارق على حساب ارض نحف, بعد سنتين من العمل قبال هذه الشركة, تسأل حالك ماذا كنا نفعل, هل كنا حاضرين غايبين, هل كنا نشرب قهوة, هل كانوا يحكولنا, هل أمنا لهم وبالاخر هني التفو علينا, هذا بحاجة لتوضيح امام الجمهور لماذا هكذا, لما رئيس المجلس بقول بالجلسة انه هذا التخطيط سيء ورح تقوم انتفاضة في نحف بسبب هذا التخطيط, ولما يسألوه ماذا تقصد, انك انت ستعمل انتفاضة أجاب ليس انا وانما اهل البلد مع انه قبل شهر, انا أؤيده, انتفاضة هي وسيلة للاحتجاج والاعتراض والحراك الجماهيري هذا مطلوب, لما قبل شهر بقول انه المظاهرات لا تثمن ولا تغني من جوع, معناه يقول انه ليس فقط لا يوجد مهنية في شغل بشكل انفرادي لا يوجد شراكة بالعمل يوجد بلبة, رئيس المجلس لا يعرف كيف يتعامل.

وليد عبد الغني: المستشار كان في طريقه الى رام الله عندما كان مشترك في الزوم وهو بالسيارة قال اذا الوضع هيك انا معارض للخارطة الشاملة, الذي كان يسوق لها قبل شهرين, عمل فيديو ويسوقها, على أي أساس يقول انه يرفض الخارطة الشاملة وجايبلنا إياها للمصادقة عليها في المجلس وبنفس الوقت بدناش نمرقها وبدو ينزل على اللجنة المحلية.

جمال قادري: لماذا المستشار يقول انه معترض على الخارطة الشاملة ومديرة التنظيم تقول معترضة على الخارطة الشاملة, ورئيس المجلس يقول احنا معترضين وبدنا نعمل منطقة هايتك في المنطقة الغربية, نحن نتحدث انه هذه المنطقة بدون الشاملة ممنوع نتقدم, ممنوع ان نحكي على الخارطة الشاملة بدون هذه المنطقة, تكون منطقة تجارية ورئيس المجلس والمستشار  ومديرة التنظيم يقولون انه لازم يتخطط هناك يوجد شيء مبهم, لا يوجد بوصلة بالإضافة للشغل يوجد بلبلة وستعود بالضرر على اهل نحف, رئيس مجلس سابق أبو غالب عمر مطر وحده من الشغلات المفروض ان نستخدمها كوسيلة انه نعترض على الشاملة او نقول انه الشاملة بالعكس سيئة, يوجد خارطة תוכנית אב لنحف والتي خططت في سنة 2000 יעד ל- 2020. هذه الخارطة يمكن اول مرة في نحف يكون في تخطيط يوجد به نوع من الاستراتيجية, رؤيا, عملت سنة 2000, وهذه الخارطة تكفي لوحدها ان تقول انه كل شغل الشاملة مبدئيا كان غلط, على أساس غلط, عمليا خارطة تعد سنة 2000 ومصادق عليها في اللجنة اللوائية, ويعمل عليها من اكبر المخططين وكل נספחים موجودين, لا اعرف اذا موجودة في المجلس, ولكن للأسف اخذناها من مخطط الذي عمل مرة مع المجلس, المخطط نفسه في سنة 2004 وضع تخطيط بديل لاقتراح القطار في ذلك الحين, المجلس اشتغل عليه ودفع عليه مصاري لهذا التخطيط, ونأتي في الخارطة الشاملة منبلش محل ثاني, السؤال תוכנית אב التي وضعت سنة 2000 ولها كل נספחים ويوجد יעד لعدد سكان نحف كيف اليوم موجود, حوالي 14,000 نسمة, ولكن بالتوسيعات الموجودة, فيها 100 دونم صناعي (תעשייה) في الخارطة الشاملة اليوم من 2000 ל- 2040 يتحدثون على 150 دونم صناعي, الي 100 دونم الأول لم يخطط, هذا سؤال لماذا لم يتم تخطيطهم . غير المنطقة التجارية التي قسم منها مصادق عليه لعند أبو ياسر والاهم من كل هذا ارض اللوح الي بنحكى اليوم ومنحارب عليها, معلمة في هذة الخارطة على انها מרכז עסקים, نحن في سنة 2000, عملنا תוכנית שהייתה מאושרת בוועדה המחוזית, الان نحارب انه هذة المنطقة في الخارطة لسنة 2040 تكون منطقة تجارية ولكن لازم تكون اليوم خالصة, واليوم نحكي على مناطق جديدة, هذه بالنسبة للتجارة والصناعة, المناطق السكنية في الخارطة لسنة 2000, מגורים الان والمقترح في תוכנית אב بعدنا لم نستغله كله, في المنطقة جمال حسون حوالي 70 دونم لليوم بس قدم فيهم خارطة, الخرائط איחוד וחלוקה المنطقة السكنية المقترحة, كمان أبعد منهم, غير المناطق التجارية وغير تخطيط المفترق سنة 2004, التخطيط في تلك السنوات, 2000-2004 كان متقدم من ناحية تفكير, كان متقدم على التخطيط الذي ينفذ اليوم كيف نسمح لحالنا, نبلش من نقطة, في حلقة مفقودة, وهذا الشيء غير مقبول علينا, يوجد نوع من הטעייה, إدارة المجلس ورئيس المجلس, تخيل انه مفروض كان مطلع على هذه الأمور ومبحوثة للخارطة الشاملة هذه نقطه الصفر التي كنا سنبدأ منها, لا اريد خارطة شاملة هذه الخارطة תוכנית אב מתקדמת יותר מהתוכניות הכוללניות. תוכנית אב מאושרת במחוז עם כל הנספחים, תוכנית הכוללנית תוכנית סטטורית הכוונה שלה בירוקראיטה,  الخارطة الشاملة ليس لها أي وزن, الحكي على خارطة لوائيةתיקון תמ"מ.

علي حاج: لماذا المجلس السابق لم يتبنى هذه الخارطة.

جمال قادري: المهم عنا مادة موجودة كيف نستطيع ان تعتمد عليها في جلسة 30.11 عندما تسمع المستشار ورنا خطيب ورئيس المجلس نحن في حالة بلبلة, لا يوجد لدينا سياسة (מדיניות) لا يوجد لدينا قرار. القرار الوحيد الذي لازم ان يتخذ الان, نحف الان لا حاجة لخارطة شاملة, الي بدو يحكي معنا على خارطة شاملة, نحن أصحاب البيت (בעלי בית) أصحاب الأرض, أصحاب البلد, نحن نخطط على ارضنا لما نراه مناسب, هذه نقطة مهمة.

وليد عبد الغني: אנחנו נקבל בהחלטה, תוקף ההחלטה יחליט עליו המחוז, אם יש לנו סמכות או אין לנו סמכות המחוז יחליט.

جمال قادري: קו כחול המוצע של תכנית מסילת הברזל لا يتلاءم مع الخارطة الشاملة.

وليد عبد الغني: يوجد امر اريد التشديد عليه, بالجلسة سمعت انه (מנהל המחוז) مدير اللواء مقابل المحطة المقترحة في المنطقة الصناعية كرمئيل والمنطقه الصناعية المقترخه في نحف انه يوجد تخطيط מסוף يعني الخارطة تكون للشمال اكثر داخل المنطقة الصناعية المقترحة, القصد حتى المساحة المقترحة للمنطقة الصناعية سيكون بها מסוף רכבת بنحف.

جمال قادري: خارطة سكة الحديد غير متناسقة مع الخارطة الشاملة راسم خمايسي ورئيس المجلس ورنا خطيب في جلسة 30.11 أكدوا انهم معترضين على الخارطة الشاملة, وان الخارطة الشاملة لازم يكون فيها تخطيط لمنطقة تجارية وصناعة  هايتك في الأراضي الغربية ارض اللوح والبحرة, بما معناه ان الخارطة الشاملة لا المجلس ولا إدارة المجلس ولا رئيس المجلس ولا المستشارين ولا الأعضاء ولا الناس ولا اهل البلد يرونها خارطة مناسبة, مخطط سيء, لهذه الأسباب التي عددتها وأسباب أخرى رح نضيفها, يوجد لدينا مكتوب الذي توجه به اشخاص من نحف مع اللجنة الشعبية الذين عددوا 11 نقطة وملاحظات على المخطط ولماذا المخطط غير ملائم ومخطط سيء اطلب تضاف (נספח) ملحق للبروتوكول, لهذا السبب إضافة محضر جلسة 9/15 جلسة غير رسمية عقدت في المجلس والتي شارك بها 9 من أعضاء المجلس واكدوا موقفهم الرافض للصيغة الحالية للخارطة الشاملة واكدوا على الطلبات والاضافات اللازم تكون في الخارطة الشاملة على أساس نستطيع ان نتقدم بها, لهذا السبب نحن كل الوقت ما أدخلت التعديلات التي طلبها المجلس في جلسة شهر 2020/2 والامكان التخطيط في أراضي اللوح والأراضي الغربية لمناطق تجارية ومناطق صناعية خفيفة, وتخطيط لمنافذ على شارع 854 في المنطقة الشمالية, كل التعديلات المطلوبة وأيضا بعد ما بنعرف المخطط النهائي لسكة الحديد والمفارق (מחלפים) ممنوع نحكي على الخارطة الشاملة الا بعد ما بنعرف المخطط النهائي. لهذا اذا في حالة اللجنة اللوائية صممت وواصلت تضغط على مجلس نحف وانا اطلب نصوت اننا ضد هذا المخطط في صيغته الحالية ضد مخطط الخارطة الشاملة وان هذا القرار يجمع عليه نحن كمنتخبي جمهور, الأهالي في نحف أعضاء المجلس كما ذكر في البروتوكول من 9/15 وكذلك حسب راينا هذا راي مديرة التنظيم المحلية والمخطط المرافق ورئيس المجلس كما تحدثوا بالجلسة لسكة الحديد بيوم 30.11. هذا القرار وهذه التوصية وهذا الرأي نرفعه ونبعثه للجنة المحلية للتخطيط בקעת בית הכרם, ونطلب منهم ما يبحثوا هذه الخارطة وما الهم لا الشرعية لا الأخلاقية, ولا القانونية ان يتخذوا قرار بدل منتخبي الجمهور لنحف وبدل اهل نحف بخارطة بتخص نحف وتطور نحف. مثل ما رئيس مجلس  مجد الكروم  ورئيس مجلس البعنة رفضوا الخارطة الشاملة عندهم بالصيغة التي كانت مطروحة, واحنا منشد على اياديهم يرفضوا هذه الخرائط التي ليست بمبادرتهم ولا بالتخطيط الذي يرغبون به ونطلب منهم بنفس المقدار انهم يستجيبوا لطلبنا وما يبحثو الخارطة الشاملة لنحف أيضا نوجه رسالة للجنة اللوائية ونطلب ما يضغطوا على المجلس ونطلب يجمدوا هذا التخطيط الي حين ادخال التعديلات ونراها في تخطيط جديد ممثلي نحف شريكين به بشكل ندي. اطلب التصويت هنا الأعضاء موجودين

وليد عبد الغني: القرار هو: 1. رفض المخطط للخارطة الشاملة المقترحة حاليا. 2. رفض القيام بالمبادرة لايداعها من أي طرف يكون سواء من اللجنة المحلية للتخطيط والبناء وسواء من اللجنة اللوائية.

جمال قادري: نرفض ان اللجنة المحلية تبحث الخارطة الشاملة لنحف ونرفض اللجنة المحلية ان تكون المبادرة للخارطة.

 

القرار:

بعد التداول بين الاعضاء الحاضرين: السيد محمد زوري, د. وليد عبدالغني, السيد علي حاج, السيد عوض ربيع, السيد جمال قادري, السيد ماهل شباط, يصوتون ويقررون الاتي:

1. رفض الخارطة الشاملة بصيغتها المقترحة الان.

2. رفض إيداع والمبادرة لإيداع الخارطة من أي جهة كانت سواء اللجنة المحلية او اللجنة اللوائية.

3. نرفض ان اللجنة المحلية تبحث الخارطة الشاملة وان نكون اللجنة المحلية المبادرة لها.

 

بند رقم 2:

שיקום ושדרוג מחלקת ההנדסה במועצה

 

محمد زوري: كلنا مع, חברי המועצה ממליצים.

جمال قادري: بسنة 2019 طلب من قبل إدارة المجلس حينها, كان محاسب المجلس طلب ان تقدم خطة لاصلاح قسم الهندسة, وعمل عليها بعض المهندسين من نحف وقدمت خطة وهذه الخطة بحثت مرة في وحدة من الجلسات وفي اقتراح ميزانية 2020 أضيفت هذه الخطة كمرفق للميزانية على أساس انه أعضاء المجلس لم يكن لديهم اعتراض على ان تطبيق هذه الخطة, الخطة تتحدث باختصار ان نبني قسم هندسة بشكل حديث.

 

دخل عضو المجلس محمد سعيد الساعه السابعه  (الدقيقة 55 بعد بدء الجلسة). قام أعضاء المجلس بشرح ما جرى في البند الأول.

 

محمد سعيد: لا يمكن أن اعارض على مصلحة البلد ولا يمكن أن أؤيد ضد مصلحة البلد.

جمال قادري: اطلب ان نتبنى هذه الخطة ممكن ان ندخل عليها تعديلات بسيطة وصغيرة, بما انه اليوم وكيف نرى ما في قسم هندسة, انما الوضع صار أسوأ نرى حتى بمشاركة الجمهور الذي يجري بالخرائط المقترحة اليوم, أولا المناقصة ما تحضر في المجلس, ما كان عنا ( אנשי מקצוע) مهنيين الي يكتبوا מכרזים بهذا الحجم, كتبتو مديرة التنظيم, שיתוף ציבור ما بنعمل بشكل مهني لا يسجل بروتوكولات, ما في جدول زمني الي مضبوط ومحكوم لحتى نخلص التخطيط حسب الاتفاقية مع المخطط الذي وقع عليه. איחוד וחלוקה, המתכנן מוחמד חסן, التخطيط المفصل המתכנן מוחמד יונס אזור תעשייה ומגורים الجهة الشرقية نرى ان العمل بنعمل بشكل مدروس ونحن نرى تصرف رئيس المجلس في هذه المخططات هو يسمى יחסי ציבור, ان تعمل علاقات عامة, علاقات مع الجمهور هذا الشيء فيو نوع من ניגוד עניניים لازم ينفحص لانه رئيس المجلس ممكن يكون عندو أراضي أقارب رئيس المجلس عندهم أراضي مصوتين الذين دعموا رئيس المجلس عندهم أراضي رئيس المجلس ما لازم يكون شريك في هذه القعدات والجلسات حسب رأيي ويستغلها وينشرها على الفيسبوك وكانه هو إجراء للعلاقات العامة ومن ناحيتنا مرفوض ونطلب وطلبنا ان نكون لجنة مرافقة, وهكذا نحكي على الشراكة لجنة من أعضاء المجلس لمرافقة والاطلاع على سير العمل على أساس يضمنوا الشغل بشكل مهني وموضوعي وعلى أساس ان يضمنوا التخطيط يخلص في الوقت المكتوب في الاتفاقية مع المخطط.

محمد سعيد: انتو حكيتو عن قسم الهندسة وهذه حلها بسيطة في الميزانية الجديدة نطلب زيادة الميزانية لقسم الهندسة.

وليد عبد الغني: كم مرة في الميزانية نطلب ونوصل لنفس النتيجة صوتوا على الميزانية وبعدين منحكي اذا انتم موافقين على هذه מתכונת انتم حرين, قدمنا اعتراض على كيف لازم تتقدم ميزانية, الميزانية اليوم في المجالس التي تحترم حالها يوجد תוכניות עבודה מקושרות תקציב, الاقسام يحضرون مع خطة ماذا يريدون أن يفعلوا ما هو التخطيط للقسم وعلى هذا الاساس يطلبون الميزانية. الميزانية لازم تعرض على لجنة الإدارة قبل إحضارها للتصويت في جلسة المجلس وهذا لم يكن السنة الماضية, المفروض ان الأمور التي نطالب بها بزيادة الميزانية في هذه الأقسام نطلب לעגן אותו وادخاله في الميزانية للسنة القادمة.

محمد سعيد: قبل حوالي أسبوعين محاسب المجلس طرح تعديل الميزانية وقال انه أي أحد يريد ان يسأل أسئلة يتفضل. انا خبرته لا, تعقد جلسة أخرى وجلسات أخرى حتى نسمع ونحاول نقل من بند الى اخر او إضافة في الميزانية حسب الحاجة, ندرس الميزانية وملائمة الميزانية. اليوم اهم شيء والبلد تريده الهندسة, بميزانية 2021 نريد ان نزيد قسم هندسة متطور.

القرار:

بإجماع الأعضاء الحاضرين يصادقون على تبني الخطة التي أرفقت لمحضر الجلسة بما يتضمن ذلك إضافة ميزانيات او كوادر. שדרוג מחלקות ההנדסה (הוספת התוכנית כנספח לפרוטוקול).

 

بند رقم 3:

ועדת תמיכות

 

جمال فطوم: للتوضيح في الجلسات الأولى ببداية هذه الدورة تم انتخاب لجنة دعم (תמיכה) ومكونة من لجنة مهنية: مدير عام, المستشار القضائي, المحاسب. ولجنة منبثقه من الأعضاء.

وليد عبد الغني: نحن في اول جلسة قررنا إقامة لجنة תמיכות ועדת משנה לתמיכות וקיימת ועדה מקצועית, بالميزانيات واخر جلسة للميزانيات 2020, طلبنا ان يكون סעיף תמיכות, דבר שלא קיים בתקציב קיימים סעיפים קטנים שהם מצברים על סוגי ספורט או ענף/תמיכות. זה לא חוקי חייב להיות מרוכז בסעיף אחד וחייב להיות נוהל תמיכות ברור, וחייבים לפרסם קריטריונים לתמיכות שבקשנו פעם ולא נעשה, بتطلع مصاري من المجلس, תמיכות בצורה עקיפה لمحلات معينة במסווה לדבר אחר, סוג של תמיכות ישירות באמצעות כסף או דרך שימוש במתקנים או כל מני דברים, המטרה שלנו כאן שאנחנו לא באים להתנגח אלא רוצים צינור חוקי להוצאת כספים מהמועצה באמצעות תמיכות מה שקורה שאתם מאשרים הוצאת כספים מסעיפים מסוימים לעמותות שמגיע לה הכספים ללא סעיף חוקי, דוגמא פעם שאלתי אותך על החוזים שאתם מאשרים אותם למאמנים שמספקי שירותי אימון למועצה, בפועל המאמנים שעוסקים לא מספקים שירות למועצה, מספקים שירות לעמותות שלא קשורות למועצה, בדרך כלל עמותות פרטיות, אתה כיועץ משפטי מביאים לך שתאשר להם החוזה ואתה מאשר, לדעתי, מן הראי שתשאל האם זה עבודה במועצה או לא, יספק למועצה או לא, אם המועצה החליטה לספק שירותי אימון לעמותה פרטית, לדעתי צריך לכנס ועדה מקצועית תאשר, וועדת משנה תמליץ שהיא מקבלת ההחלטה של הוועדה המקצועית, מה שלא קורה, مدى قانونية هذه الاتفاقيات ومدى قانونية الوصولات, حسب رأيي لازم فحص تفعيل لجنة الدعم ويكون بند دعم مستقل حسب القانون بالميزانية. اقترح التصويت على تفعيل لجنة الدعم القائمة وان يكون بند في الميزانية للدعم في الميزانية القادمة.

علي حاج: أبو منيب قصد الدكتور وقصد الكل, كان عنا اجتماعين من اول ما استلمنا واخذنا قرار خصوصا في الرياضة ان كل الفعاليات اللامنهجية تكون تحت إدارة المركز الجماهيري وكل الفعاليات التي بها منافسات (תחרותית) بالرياضة بشكل خاص غير الجمعيات التي لها حق تقدم, بالرياضة بشكل خاص ان نعمل جمعية بلدية (עמותה עירונית). طلبنا وانا كرئيس لجنة الرياضة وكأعضاء المجلس نريد ان ندعم كل جمعية وكل طفل وكل مؤسسة ولكن بالشكل القانوني لا يوجد لدينا لا يوجد لدينا أي مشكلة بالعكس نريد تفعيل لجنة العطاءات على أساس نرى انه بعد فترة ماذا سيكون مصير الجمعية البلدية. انا كرئيس لجنة الرياضة أطالب منك أي اتفاقية وقعت بهذه الفترة من قبل شهر تقريبا, غير قانوني لجمعية ثاني ....

صموئيل دكور: لا اعرف عن أي اتفاقيات تتحدثون.

جمال فطوم: בעניין ועדת תמיכות יש נוהל ברור שפרסם אותו משרד הפנים בחוזה מנכ"ל ומיום שפורסם פועלים בהתאם לחוזר.

صموئيل دكور: كل الاتفاقيات التي تتعلق  بالرياضة من احضر امامي للمصادقة عليها؟

علي حاج: مدير قسم الرياضة

صموئيل دكور: انت كنت كل الوقت معه

علي حاج: ولا مرة كنت

صموئيل دكور: انت كم مرة اتصلت في. ولم افحص واصادق على أي اتفاقية حتى تصادق عليها بالسنتين انا اشتغلت معك يوم يوم

علي حاج: مدير قسم الرياضة كان يحضرها وانا كنت أسرعها (אזרז אותה) سؤالي: أي اتفاقية توقع مع جهة ثالثه  الذي لا يقدم خدمة للمجلس المحلي قانوني؟.

صموئيل دكور: غير قانوني, القديم انتي كنت تخبرني عنه.

وليد عبد الغني: אנחנו רוצים נוהל תקין, ונפעיל אותה

صموئيل دكور: في كل اتفاقية بسأل مدير القسم هل العمل للمجلس؟ واذا اخبرني انه للمجلس عندها لا مانع, المسؤول مدير القسم.

وليد عبد الغني: نريد ان نصوت على تفعيل لجنة الدعم واضافة بند في الميزانية للدعم بشكل قانوني. רוצים להצביע על הפעלת וועדת התמיכה והוספת סעיף תקציבי לתמיכות בצורה חוקית לתקציב.

علي حاج: نحن لسنا ضد أي دعم ونريد ان ندعم اول شيء نريد ان ندعم كرة السلة, نحن نرى قسم الرياضة يدار بشكل غير قانوني, اليوم وصلنا لوضع بدنا ندار (נתנהל כראוי וכדין וכשיר) في نحف عنا مشكلة من فترة طويلة فريق كرة القدم دائما يأتي أحدهم يضعه تحت الجمعية ويتصرف بشكل مستقل, اقترحنا ان نقيم جمعية بلدية وكل الأمور تدار من خلالها, يوجد لدينا اليوم في الجمعيات القائمة للرياضة كرة القدم وكرة السلة شهادة إدارة سليمة (ניהול תקין) يقدموا ونحن سندعمهم.

 

الاقتراح: הפעלת וועדת תמיכות קיימות וכל תמיכה שיוצאת דרך המועצה תצא דרך וועדת התמיכות.

 

החלטה:

כל חברי המליאה הנוכחים בעד הפעלת ועדת התמיכות הקיימת וכל תמיכה שיוצאת דרך המועצה תצא דרך וועדת התמיכות.

 

بند رقم 4

מעמד המתנ"ס

 

جمال قادري: عندما أقيم المركز الجماهيري بنحف سنة 2017, كانت خطة لإقامة المركز(תוכנית הקמה) لثلاث سنوات. كان قرار انه كل الفعاليات التربوية واللامنهجية حتى المشاريع الي بتشتغلوا فيهم بيت الشبيبة مثل אתגרים كله يتركز في المركز الجماهيري على أساس ان المركز الجماهيري الذراع التنفيذية (זרוע ביצועית)  بهذا الخصوص (לתרבות ופעילות בלתי פורמאלית) لأنه الدولة سنة 2016 وبرنامج 922 بدأت בתזרים כספים بملايين, رأيت مرة ان كل الفعاليات الثقافية تصل لحوالي 4.5 مليون شيكل, لهذا الهدف عمل بالأساس المركز الجماهيري الذي يعمل بشكل مهني ومراقب ويوجد له لجنة إدارة مكونة من ممثلين من الجمهور من المجلس ومن كل الأطراف, ومن تلك الفترة لليوم بنشتغل حسب תוכנית ההקמה, كأعضاء مجلس معنيين انه يتكمل بالخطة التي وضعت لتعزيز مكانة المركز الجماهيري على أساس المركز يخدم ويوظف هذه الميزانيات بالشكل المزبوط, لأنه نحن من 4.5 مليون شيكل مبلغ كبير بالنسبة للنشاطات الثقافية ونحن لا نرى منها نتيجة, لا نرى القيمة المضافة من الفعاليات ونشاطات وتأثيرها على الجمهور في نحف, نحكي على الجمهور بكل انواعه واطيافه, شباب, عندما نتكلم عن תוכנית מיגור אלימות كيف ستكافح العنف طبعا المركز الجماهيري سيضع البرامج الخاصة لمكافحة العنف لتعزيز مكانة الشباب, إيجاد اطر تربوية وثقافية التعامل مع جيل المسنين, التعامل مع الصغار,. التعامل مع كل الأجيال, المركز هذه وظيفته, المركز الجماهيري اليوم موجود وقائم, الميزانيات موجودة وتصرف حسب رأيي بدون هدف, لا نحصل على القيمة المضافة, لا يوجد مضمون ولا يوجد إدارة مع خطط عمل سنوية.

عوض ربيع: لا يوجد فعاليات مبنية

جمال قادري: لا نرى ان هذه الميزانيات يشتغلون بشكل مدروس نتيجة لأنه ليس كل هذه الميزانيات تحول للمركز, والمركز لا يشتغل منها, وانما نرى في السنتين الاخيرات كان في تقليصات بميزانية المركز. اول ميزانية كانت 400,000 ش.ج ثاني ميزانية 350,000 ش.ج وثالث ميزانية 300,000 ش.ج مع انه סעיף תקציבי 2020 مبلغ 350,000 ش.ج مفروض ان يحول للمركز كل المبلغ الذي اقر في بند الميزانية لسنة 2020. في الاجتماع الأخير ناقصهم 50,000 ش.ج غير مفهوم لماذا لا يحولوا مع انه هذه ميزانية متواضعة جدا جدا لجسم الذي يعمل على الثقافة, الجمهور في نحف ماذا يشعر غير هذه الخدمات من السلطة المحلية. عندما نتحدث على ميزانية معدلة لسنة 2020 حوالي 95 مليون شيكل, إضافة من 89 مليون تعديل الى 95 مليون بدون ان نرى نشاطات ولا أي نوع من النشاطات ملموس نتيجة لضعف, المركز يحتاج لدعم, يحتاج لميزانيات, ان نتعامل معه على خذا الاعتبار هو الذراع المنقذ للمجلس لكل موضوع الثقافة والفعاليات الغير منهجية, لهذا الامر اقترح ان نصوت على ثلاثة أمور:

 1. المجلس يعود ويؤكد على قرار 2017 في حينه عند إقامة المركز الجماهيري كل النشاطات والفعاليات والمشاريع التي تقرر تحويلها للمركز الجماهيري لتفعيلها.
 2. أي ميزانية تصل في هذا المجال للثقافة والفعاليات الغير منهجية, دورات في المدارس للأجيال المختلفة, كل هذه الميزانيات تحول للمركز الجماهيري والمركز يشغلها. نطلب الميزانية التي طلبها المركز في خطة العمل له تخصص في الميزانية لسنة 2021, بناء على خطة العمل السنوية وحصة المجلس 500,000 ش.ج.
 3. نطلب ان الخطة (תוכנית אב ישיבות) التي كانت ملحق لميزانية 2020, اضفنا תוכנית אב والتي حضرها المركز תוכנית אב שנתית ורב שנתית نطلب ان نخصص لها الميزانية اللازمة لسنة 200,000 ش.ج تخصيص لها الميزانية اللازمة وتحول للمركز والمركز يبدأ بخطط العمل لتنفيذ هذه الخطة.

محمد زوري: חיזוק מעמדו, ז"א לא יחשבו על סגירה המרכז הקהילתי.

علي حاج: انا الوم صديقي أبو العبد محمد زوري بصفته رئيس الهيئة الإدارية للمركز الجماهيري, لازم يكون الك دور فعال بالفعاليات, انا اعمل في عدد من المراكز, اليوم المركز الجماهيري تقريبا معظمه للطبقة الضعيفة (שכבה חלשה) ويستطيع ان يجند ميزانيات إضافة لذلك تحت اطار المركز الجماهيري تستطيع ان توظف كذلك قوى عاملة.

محمد زوري: بالسنتين الموجود فيهم, استطيع ان أقول انه كان שגשוג, نجاحات وفي الفترة الأخيرة רדימה تقصير وذلك بسبب شح الميزانيات وعملنا تقليص, ان شاء الله من هذه السنة سنبدأ بتفعيل المركز بقواه اللازمة وندعمه اكثر من الأول وتعويض هذه السنة سنة الكورونا التي أثرت على الفعاليات العامة.

جمال قادري: سؤالي للمستشار القضائي ما المفروض ان نعمل حتى تصل كل هذه الميزانيات للمركز الجماهيري والمركز الجماهيري يشغلها؟

صموئيل دكور: القرار الذي ستتخذونه ممكن ان يكون הצהרה, وليس بهذه الصورة يتخذ القرار, بهذا الموضوع يكون خطة خاصة تقدم من إدارة المركز الجماهيري (תחשיב תקציבי) الذي يحوي على مقارنة للنسبة لمجموع الميزانية القائمة, لا تستطيع ان تتخذ قرار الا اذا كان عندك 50% تمويل قائم (תקציב קיים) السؤال هل يوجد لديهم القدرات لتجنيد 50% لهم خبرة بذلك, يقدمون اقتراح للمجلس حصة المجلس ليس فقط نقود ممكن تحويل قوى عاملة مرافقة وغيرها, على مشروع خاص, القرار هنا عامة وشاملة ممكن ان نكون כהצהרה.

علي حاج: حتى لو نحن كأعضاء مجلس قررنا نضيف الميزانية او لا نضيف, يوجد أشياء تأتي مع الميزانية مثل المخيم ميزانيته حوالي 700,000 ش.ج.

صموئيل دكور: حتى تحوله לזרוע ביצועית لا يوجد مانع ولكن يوجد شرط بتوزيع الميزانية يوجد معادلة خاصة يجب عملها, عليهم ان يقدموا خطة عمل مع القيمة الإضافية, אם אין ערך מוסף לביצוע באמצעות זרוע ביצועית תבצע בביצוע עצמי.

وليد عبدالغني: ההחלטה היא החלטה עקרונית.

 

القرار:

بإجماع الأعضاء الحاضرين دعم مكانة المركز الجماهيري بناء على الاقتراح الذي اقترحه عضو المجلس جمال قادري.

 

بند رقم 5

ועדת כספים ושינויים בהרכב וועדות

 

محمد زوري: في المجلس المحلي لا يوجد لجنة مالية ولجنة الإدارة هي أيضا بمثابة لجنة مالية.

وليد عبد الغني: في جلسة سابقة كان قرار إقامة لجنة مالية.

صموئيل دكور: ועדת כספים במועצה מקומית להבדל מעירייה לא קיימת, חובה לקיים דיון בתקציב בוועדת ההנהלה לפני הדיון במליאת המועצה.

محمد سعيد: ראש המועצה בהיותו יו"ר וועדת ההנהלה ובקש דיון בהצעת התקציב בוועדת ההנהלה.

 

بند رقم 6

ועדת ביקורת בעניין תפקוד יועמ"ש בנושא חוזים ומכרזים.

 

وليد عبد الغني: نحن مع المراقب الداخلي, للسنة الماضية فحصنا الاتفاقيات التي وقعت مع مقاولين ومع مشاريع هندسية, قدمنا סקירה לחוזים, والاشياء التي كانت ليست لصالح المجلس, وقدمناها لرئيس المجلس ونسخة للمراقب الداخلي, وكان في عدة أمور منها, ניסוח החוזים لا يضمن حقوق المجلس في أي صورة من الصور وكان عدة مرات (سجلنا امثلة) ممكن ان المقاول يصل لدرجة انه لا يقوم بتخطيط ويكون واصله  %50 من الاتفاقية حسب الاتفاقية وحينها اذا لم يقبل التخطيط نحن نخسر ولا نستطيع إعادة ما دفع مثلا هذه احدى الأمثلة.

صموئيل دكور: انا لم يتوجه الي احد بهذا الموضوع ولا احد حول لي اتفاقية.

وليد عبد الغني: نحن قدمنا من اجل ضمان حق المجلس في الاتفاقيات التي توقع, المفروض انه القسم بالإضافة للمستشار القضائي هم الذين (ינסחו החוזים)

صموئيل دكور: انا لم يتوجه الي احد بهذه الأمور التي تتحدث عنها, ولا احد خبرني ان يوجد تقصير(ליקויים) باتفاقيات.

جمال قادري: جلسة لجنة مراقبة وكتب عن امثلة معينة.

وليد عبد الغني: القصد, ניסוח חוזים בין המחלקות והקבלנים או נותני שירות, יש צורך שתעשה במקביל בין המחלקה והיועץ המשפטי, ויהיה בה שמירה על האינטרס של המועצה וזכויותיה כנציג לציבור, כך שלא יהיה בזבוז לכסף הציבורי, יש חוזים ולפי דעתי, למרות שאני לא איש חוק, וכפי שראינו כוועדת ביקורת בניסוח החוזים, יתכן שנגיע למצב שהקבלן יקבל כספים.

صموئيل دكور: لا يوجد حساب يدفع اذا لم يصادق عليه المهندس او المسؤول.

 

التوصية:

ان يقوم المستشار القضائي بنص الاتفاقيات مع الأقسام بحيث يضمن حق المجلس بحالة اذا كان مخطط, لم ينهي العمل (הסתלק מהעבודה) او طلب بفتح الاتفاقية لأنه (לא משתלם לו) تستطيع ان يدفع شرط جزائي. להיות מעורב באופן אקטיבי בהכנת החוזה תוך שמירה על האינטרס של המועצה.

 

بند رقم 7

חוק עזר מספרים ושמות כבישים ושכונות

 

محمد زوري: كان في جلسة سابقة بحث لموضوع تسمية الشوارع وتم المصادقة على لجنة لتسمية الشوارع.

جمال فطوم: חוק עזר מספר ושמות כבישים יש לנו בנחף חוק עזר מאושר.

وليد عبد الغني: הכוונה להפעיל אותו.

جمال فطوم: בכדי להפעיל אותו צריך להפעיל קודם כל וועדת שמות, שתמליץ בפני המליאה על הצעת שמות לרחובות ושכונות.

جمال قادري: عندما نتحدث عن اللجان في بند سابق וועדת כספים ושינויים בהרכב וועדות, هذا الامر قانوني وكنت سأتحدث عن لجنة التسميات في القرار السابق عن أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة, الائمة, ومدراء المدارس وممثل الجمهور, انا اريد ان أكون في هذه اللجنة, وحسب رأيي ان هذه اللجنة لازم ان تضم وتمثل مختلف الجمهور في نحف.

صموئيل دكور: من اجل تغيير قرار نحتاج لمرور ثلاثة اشهر من يوم اتخاذ القرار.

جمال قادري: هذا لم يكن بند من بنود الجلسة נעשה מחטף تعيين أئمة وناس أخرى من البلد وأعضاء مجلس منتخبي الجمهور غير موجودين بها كلهم, لماذا؟

علي حاج: هل تستطيع إضافة أعضاء على لجنة المراقبة.

صموئيل دكور: ممكن لان اللجنة مكونة من عضوين فقط, وحتى تكون باللجنة يجب ان تستقيل من لجنة الإدارة.

علي حاج: انا استقيل من لجنة الإدارة واطلب المصادقة على ان أكون عضو في لجنة المراقبة.

 

القرار:

 1. بإجماع الأعضاء الحاضرين تم المصادقة على ان يكون السيد علي حاج عضو في لجنة المراقبة بعد ان استقال امام الجميع من لجنة الإدارة حيث ان لجنة المراقبة اليوم مكونة فقط من عضوين.
 2. بخصوص القانون المساعد لتسمية الشوارع أعضاء المجلس يوصون بتفعيل لجنة التسميات حتى يتم تسمية الشوارع بما يليق ببلدنا وبلد حضاري.

 

بند رقم 8:

שיווק מגרשים ר.מ.י  במתחם המערבי (الجلمة والرغب)

 

جمال قادري: أولا بالنسبة لمنطقة الجلمة والرغب في سنة 2018 تم المصادقة على الخارطة لتوحيد وتوزيع من جديد (איחוד וחלוקה), من سنة 2018 حاولت خلال السنتين ان نقدم تخطيط اولي للشوارع على أساس أصحاب الأراضي يستطيعون اصدار رخص عمار ولكن لا يوجد تخطيط للشوارع, هذه معناه لا يعرفون بأي ارتفاع عليهم بناء المبنى, هذه الشيء سيؤدي لمشاكل في المستقبل بأعمال التطوير والبنية التحتية, مثل المشاكل التي نراها اليوم في منطقة מגרשים الجديدة نتيجة لعدم وجود تخطيط (תוכנית בינוי) الشارع عدل بعد ان قام اصحاب القسائم بالبناء, لهذه السبب سنواجه هذه المشكلة في هذه المنطقة حوالي 300 دونم, لغاية اليوم انا اسأل هل تم العمل على تخطيط اولي لا يكلف كثير, لان المخطط للخارطة الفاهوم حضر (נספח תנועה) وخطط شوارع ويوجد ارتفاعات ولكن المفروض ان يأخذ هذه التخطيط ونعمل عليه تعديل, حسب رايي هذا التعديل لا يكلفنا كثير ممكن يكلف 70,000- 80,000 ش.ج واذا تم التعاقد مع نفس المخطط وبعد الحصول على الميزانيات فهو ممكن بهذه المرحلة يمول جزء من التخطيط , حسب رايي في تقصير من إدارة المجلس وقسم الهندسة, هذا الموضوع ذكر عدة مرات, المشاكل التي سنواجهها ممكن ان تؤدي الى إضافات وتعديلات وميزانيات إضافية نتيجة للعمار بشكل عشوائي  غير مدروس بدون תוכנית בינוי بدون ارتفاعات لشوارع. كان مناقصة سنة 2019 على أساس شركة لإدارة (חברה מנהלת) التي تدير وتخطط اعمال التطوير لهذه المنطقة وتسويق القسائم التي بملكية  سلطة الأراضي, حوالي 40-30 قسيمة هذا المشروع بالأخر, كيف اعرف, توقف هذا المشروع, كانت شركة التي فازت بالمناقصة, كان في مراسلة مع دائرة الأراضي, ان يكون شريك في هذا المشروع, اذا المجلس يمول %70 ودائرة الأراضي حوالي %30. من ذلك الحين لا نعرف ماذا حصل لليوم, الذي نراه اذا في تخطيط شوارع لا نعرف ولا يوجد تخطيط اولي للشوارع, امر اخر نحن نخاف ان هذه القسائم يكون فيها מחטפים تتبدل أراضي او كل الأمور التي نراها في مناطق نحف عمليا الناس المحتاجة ستخسر هذه القسائم, نحن نسمع حكي من الخارج من الشارع انه في ناس ممكن ان تحصل على قسائم كيف لا اعرف ما هي الطريقة؟ في بداية 2019 كان جلسة هندسة طلبنا من المجلس يطلب من دائرة الأراضي انه اين يوجد قسائم بملكية سلطة الأراضي يعمل عليها فقط مناقصات بشكل علني ويكون الاحقية للناس المحتاجة ومن نحف, وان ناكد على كل هذه المعايير ومن خلال رسالة لدائرة الأراضي, نريد جواب من إدارة المجلس, رئيس المجلس ونائب الرئيس ما هو مصير تخطيط الشوارع, وما هو مصير هذه القسائم واذا عندهم معلومات انه هذه القسائم يوجد اشخاص ممكن ان يستولوا عليها وتبدل وتشتري, هل يوجد لديهم هذه الامكانية القانونية, نحن نحمل إدارة المجلس المسؤولية اذا صار هذه الشيء, اذا هذه القسائم لم توزع على الأزواج الشابة والمحتاجين نحملكم المسؤولية. هذه المشروع واقف سنتين لا اعرف ما هو السبب انه هذا المشروع لا ينفذ حتى ولو المجلس يشترك به, ميزانيات التطوير هل المجلس قام بتخطيط واعداد אומדן بشكل علمي ومدروس وطلب حسبه ميزانيات للتطوير من وزارة المواصلات او البناء والإسكان.

محمد زوري: بالجلسة مع سلطة الأراضي بحثنا بالتكاليف, والتكاليف عالية ولا يوجد لدينا مصدر لها حتى الان. سـأقوم بفحص الموضوع مع رئيس المجلس وقسم الهندسة ونعلمكم بما حصل.

جمال قادري: اقترح ان يقوم المستشار القضائي بإرسال رسالة لدائرة الأراضي, من خلالها يعلمهم بموقف المجلس وانه نرفض أي עסקאות ممكن ان نكون واي مبادرة لتسويق قسائم في نحف دون علم السلطة المحلية.

صموئيل دكور: نحن لسنا اول بلد دائرة الأراضي هي أصحاب الأراضي, اذا اردتم ان نرسل لهم طلب ممكن.

 

التوصية:

שיווק המגרשים של ר.מ.י  יהיו לתושבי נחף. המועצה תשלח מכתב בקשה להנהלת ר.מ.י שלא יבצעו עסקאות, או חלוקת מגרשים ללא דיון והתייעצות עם המועצה.

 • המגרשים מיועדים לזוגות צעירים וחסרי קרקעות מנחף.
 • אין לבצע עסקאות או לשווק מגרשים בנחף לתושבים מחוץ לנחף,
 • המועצה תהיה מודעת למכרזים.
 • מבקשים שייבדק מול ר.מ.י במתחם המערבי אם יש שיווק מגרשים בקרוב או אם יש גורמים שמנסים לשווק או תוציא מגרשים לגורמים אחרים ללא ידיעת המועצה.

 

بند رقم 9

תכנית מסילת הברזל כרמיאל – קריית שמונה

 

جمال قادري: هذه اهم بند هنا, نحن كتبنا ورقة عمل واوافق لطلب الجلسة, اطلب اضافتها لمحضر الجلسة, نحن نصناها بصيغة طلب جلسة وبها اقتراحات لقرارات.

محمد زوري: انتم اقترحتموه للبحث بالجلسة, دعونا نصوت عليهم.

صموئيل دكور: יש תוכנית מפורטת היוזם אותה גורם חיצוני להכשרת קרקע בתחום שיפוט נחף לצרכי מעבר מסילת ברזל, זכותכם לקבל החלטה שאתם מתנגדים לתכנית המפורטת, קודם כל, זו ההחלטה הראשונה. ההחלטה השנייה מה שאני הבנתי שהמועצה תיזום תוכנית חלופית.

جمال قادري: מסילת פיזית موجودة تحت الشارع في منطقة كرمئيل المخطط يحوي بالإضافة لسكة الحديد توسيع شارع 85 والمفترقات (מחליפים) כל המשתמע מכל התכנון وتأثيره على نحف.

ماهل شباط: في النهاية اذا تقرر ان يخططوا ما يريدون نريد تعويض مقابل ذلك.

وليد عبد الغني: لماذا لا نكون شريكين في التخطيط.

محمد زوري: حسب الاطلاع على التخطيطات الضرر الكبير هو المفترقات ( מחליפים) السؤال الذي يطرح نفسه أولا نعارض على ذلك والسؤال الاخر لماذا تخطيط المفترقات على حساب أراضي نحف.

جمال قادري: لماذا قلنا نريد كوادر مهنية, لا نريد ان نخسر شبر واحد من الأراضي, تعاقدنا مع مخطط مرافق راسم خمايسي, عندما اتعاقد معه كمستشار عليه ان توجهني.

وليد عبد الغني: حضرنا جلسة واحدة مع المخططين لسكة الحديد والرئيس بالأخر قرر ان لا يدعينا على باقي الجلسات في الجلسة نفسها, المخطط قال احنا نحضر لكم اقتراحات, وانتم لا تفعلون شيء, انا اقترح عليك ان تحضر تخطيط بديل وتعرضها علي وسيتم فحصها (נתייחס לחלופה שתציגו לנו)

جمال قادري: ادعائي انه كنا في الجلسة נחותים لم نعمل بشكل مهني وعلى مدى سنتين, الادعاء للمستشار راسم خمايسي انه لا يوجد ملائمة بين الخارطة الشاملة وخارطة سكة الحديد والمفترقات. نريد ان نحضر مخططين מתכנן תחבורה, ומשפטן שייעץ לנו מבחינה משפטית, ואני מציע להחליף ראסם ח'מאיסי נוכל להשאירו אבל זו הצעתי, לדעתי לא ספק הסחורה, בינתיים אין תוצאות الاقتراحات التي وضعت بناء على التجربة التي مررنا بها نحن بحاجة لتجنيد مستشارين مهنيين وهؤلاء المستشارين يجندوا مكاتب تخطيط الذين يستطيعون تحضير مخطط بديل.

החלטה:

חברי המועצה הנוכחים מתנגדים לתוכנית מסילת הברזל כרמיאל- קריית שמונה במתכונת המוצעת. המועצה תפעל להכנת והצגת תכנון חלופי לכל השטח שליד כביש 85 מצד מזרח למערב בכל שטח השיפוט של הכפר. גיוס מתכננות ויועצים מקצועיים לעניין זה, שילוו את המועצה בכל שלבי התכנון והדיונים עם משרדי התכנון האחרים.

 

 

רשם: ג'מאל פטום-מנכ"ל/ מזכיר המועצה

 

 

 

 

עבדאלבאסט קיס

ראשה מועצה

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

جلسة رفم - 12-2020 (לא מן המניין)