מספר מכרז 2024 – 1 / مناقصه رقم 1-2024

يعلن مجلس نحف المحلي عن حاجته لقبول طلبات عمل لوظائف شاغره في رياض الأطفال:

המועצה מקומית נחף מכריזה בזאת על קבלת בקשות למילוי ארבע משרות בגני ילדים :

( גן קוס קוזח,גן אלבראעם ,גן אלשמוע,גן טיור אלגנה ).

תיאור המשרה  : مساعدة صف / סייעת גן .

היקף משרה :نسبه الوظائف – 100% كل وظيفة.

דירוג ודרגה : דירוג מנהלי: 5-7 .سلم التدريج: تدريج اداري: درجات: 5-7.

כפיפות : المسؤول المباشر: مديره الروضة.

المؤهلات المطلوبة:

* شهادة انهاء الصف الثاني عشر.

* شهادة انهاء دوره مساعدات لرياض الأطفال أو تصريح بان مقدمه الطلب تتعلم دوره مساعدات لرياض الأطفال

* شهادة انهاء دوره اسعاف اولي.

תנאי סף :

* סיום כתה י"ב .

* תעודה על סיום קורס סייעות גן ילדים או מצהיר מי שמגיש הבקשה לומד קורס סייעת בגני ילדים.

* סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה .

 

متطلبات العمل: العناية بطلاب الروضة بما في ذلك مهام تنظيميه وتربوية تحت اشراف مديره الروضة وطبقا لخطه عمل الروضة وتعليمات السلطة المحلية ووزارة المعارف.

كل من يرى بنفسه القدرة والمعرفة يستطيع تقديم طلب. يمكنه تعبئه نموذج (اخذ النموذج من قسم السكرتارية) وارفاق سيره ذاتيه وشهادات حتى موعد 2024/07/12   الساعة 14.00 لسكرتارية المجلس.

תיאור התפקיד : טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה ניתן לקבלו ממזכירות המועצה בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר 12/07/2024 שעה 14:00 למזכירות לשכת ראש המועצה.  הערה- כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

كل ما ذكر أعلاه بصيغه المذكر يشمل الجنس الاخر

باحترام

 رئيس المجلس المحلي

محمد زوري

 

 

מספר מכרז 2024 – 1 / مناقصه رقم 1-2024