מכרז פנימי /  חיצוני מס  10  פסיכולוג חינוכי

 

 

 

 

 

 

07/08/2023

המועצה המקומית נחף

מכרז פנימי /  חיצוני מס  10  פסיכולוג חינוכי   .

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה : פסיכולוג חינוכי   .

תואר המשרה : פסיכולוג חינוכי   .

היחידה : שירות פסיכולוגי חינוכי .

היקף המשרה150 % (המועצה המקומית תפצל המשרה לפי צורך הרשות).

כפיפות : מנהל יחידת השירות הפסיכולוגי .

דירוג ודרגה : דירוג פסיכולוגים ( 38-40 ).

תיאור התפקיד :

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים  במסגרת החינוך לילדים, למשפחה ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.עיקרי התפקיד: מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרת החינוך הרגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

דרישת המשרה

תנאי סף

  1. בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל, או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.
  2. רישום מקצועי: רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.
  3. רישום פלילי: היעדר הרשעות בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

 

קריטריונים ואמות מידה

 

  • עדיפות לפסיכולוג מומחה או מתמחה.
  • ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה, כתיבה ודיבור. ושפה אנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
  • יישומי מחשב – הכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
  • אמינות ומהימנות אישית.
  • כושר למידה. כושר עבודת צוות, ועבודה בשעות לא שגרתיות.
  • כושר לטפח יחסים בין אישיים. עבודה תחת לחץ.
  • המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד החינוך ,במידה והמשרד יחליט על ביטול התקציב תופסק  ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

 

 

 

 

 

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

2.  מועמד/ת עם מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

 

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה  https://nahef.muni.il/ בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום  חמישי 24/08/2023  עד שעה 14:00 למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

הערה המשרה יעודית בהתאם לתקציב הייעוד מהמשרד המתקצב

 

 

                                                       בכבוד רב.

מוחמד זורי

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פנימי /  חיצוני מס  10  פסיכולוג חינוכי