רכז למעורבות חברתית

ביוזמת רשות הצעירים הממשלתית במשרד לשוויון חברתי, ובחסות המועצה המקומית נחף המרכז הקהילתי נחף מכריז בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה - רכז למעורבות חברתית.  

 

תיאור התפקיד:

תיאור והפעלה של תוכנית לקידום מעורבות של אוכלוסיית הצעירים בנחף למען הקהילה.

 

תחומי אחריות:

 1. ריכוז תהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה
 1. איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים בישוב.
 2. ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתית.
 3. תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התכנית.
 4. הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה
 1. יישום מפגשי צעירים.
 2. מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות בתחום.
 3. מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום.
 4. מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית.

 

מאפייני העשייה הייחודית בתפקיד:

 1. עבודה בשעות לא שגרתיות.
 2. עבודה עם צעירים.

 

דרישות התפקיד ותנאי סף

 1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 2. בעל ניסיון מוכח של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתייםבעל אוריינטציה קהילתית.
 3. בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים.
 4. שליטה בתוכנות מחשב, יכולת כתיבה וניסוח ברמה גבוה.
 5. ניסיון בבניית וניהול ממשקים ושיתופי פעולה.

 

קריטריונים ואמות מידה

 1. בעל יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל יכולת הדרכה והופעה/עמידה מול קהל.
 2. בעל תחושת אחריות ושליחות חברתית.
 3.  ניסיון והיכרות עם מסגרות בלתי פורמליות ומרכזים קהילתיים בפרט - יתרון .
 4. מחויבות ונכונות להשקעה מאומצת, עבודה מול ריבוי משימות ושעות לא שגרתיות.

 

היקף משרה: משרה מלאה

 

מועמדים מתאימים יפנו למנהלת המרכז הקהילתי בדוא"ל - Rasha@matnasim.org.il בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 18.12.2021 בשעה 10:00.

 

 מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

 

הערה: כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

 

 רשא נאטור

מנהלת המרכז הקהילתי נחף

 

רכז למעורבות חברתית