מכרז פומבי - אשכול בית הכרם - 06/2020

מכרז פומבי - אשכול בית הכרם - 06/2020