הארכת מועד הגשת הצעות מחיר למכרזים 01/2020 02/2020 (הוועדה המקומית לתכנון ובניה)

הארכת מועד הגשת הצעות מחיר למכרזים 01/2020 02/2020 (הוועדה המקומית לתכנון ובניה)


"הוועדה המקומית לתכנון ובניה "בקעת בית הכרם"

מודיעה על הארכת מועד הגשת  הצעות מחיר למכרזים:

מכרז פומבי מס' 01/2020 - הכנת תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה ביישוב נחף

מכרז פומבי מס' 02/2020 – שכונת מגורים ואזור תעסוקה ביישוב נחף

וזאת עד לתאריך 09/07/2020 בשעה 14:00 .

פרטים מלאים באתר הוועדה  www.bethakerem.co.il