קול קורא לעמותות/ארגונים להענקת מלגות בשיתוף הרשות ומפעל הפיס לשנת הלימודים תשפ

מצורף קובץ לידיעה בהרחבה

 

קול קורא לעמותות/ארגונים להענקת מלגות בשיתוף הרשות ומפעל הפיס לשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025