בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

* שדות חובה