רישוי עסקים תכנית עבודה 2023

•    השלמת קובץ המדיניות והמפרט האחיד ואישורו במשרד הפנים
•    הזמנת בעלי עסקים להסדרת רישיונות לעסקים 
•    הסדרת עניין ניוד העובדים למחלקה  רישוי עסקים 
•    רכישת ציוד מחשוב ותוכנה מעקב אחרי אישור בקשות  
•    איתור ומיפוי עסקים פיקוח על העסקים  
•    אתר רישוי עסקים זמין ונגיש 
 

 

רישוי עסקים תכנית עבודה 2023