יחידת נוער תכנית לשנת 2023

  • פעילות מד"צים חודשית בנושאי ליבה: מנהיגות, קהילתיות, חיבור למקום ולכפר, זיהות.. וכו'
  • סמינרים והכשרות שנתיים לנוער ומדריכים
  • בחירות מועצת נוער רשותית
  • פעילות ותהלוכות חגים ואירועים
  • יום מעשים טובים 
  • פעילות הקיץ

 

יחידת נוער תכנית לשנת 2023