תברואה - תכנית עבודה 2023

•    גזום וסידור עצים במרחב הציבורי
•    ניקיון הכפר
•    שמירה על הניקיון המרחב הציבורי
•    חיסול מפגעי פסולת בניה, מזבלות פרטיות
•    טיפול בכלבים משוטטים
•    הדברת עשביה והדברת מזיקים
•    טיפול בפסולת גושית 
 

 

תברואה - תכנית עבודה 2023