הנדסה – תכנית עבודה לשנת 2023

טיפול בפרויקטים תכנוניים
•    תכנית כוללנית לנחף
•    תכניות מתאר מחוזית – כביש 85 ומחלפים, מסילת הרכבת 
•    תכנית מפורטת לשינוי ייעוד

פרויקטים להקמת מבני ציבור 
•    סיום והשלמת עבודות בנין רב תכליתי וחניכתו .
•    סיום טיפול במבנה מעון יום באזור מגרשים ומסירתו לזכיין תפעול.
•    גיוס תקציב "השלמה" להקמת מבנה מחלקת רווחה מעל יחידת גנים מול מסגד אלרחמאן.
•    גיוס תקציב להקמת מבנה מועצה מניב התנעת תכנון.
•    קידום תכנון והקמת מבנה ספריה חדשנית – קול קורא.
•    בטיחות/ניגשת בכל מבנה הציבור שבעלות המועצה. 
•    המשך וקידום פרויקט חיזוק מבנה בית ספר אלעין נגד רעידות אדמה.
•    בית ספר טכנולוגי – בניה
•    בית ספר יסודי רביעי
•    מרכז מחוננים אזורי
•    יחידת גני ילדים

פרויקטים לפיתוח תשתיות
•    הנגשת תחנות אוטובוס .
•    טיפול בעניין חלוקת מגרשים לזוגות צעירים מחוסרי קרקעות .
•    קידום והתנעת פרויקט הסדרי תנועה .
•    קידום פרויקטים שבטיפול תאגיד הביוב והמים .
•    קידום ותכנון פיתוח כבישים בכפר – תכנון מפורט לאזורים חדשים
•    שיקום כבישים ותשתיות קיימות
 

 

הנדסה – תכנית עבודה לשנת 2023