מכרז פנימי/חיצוני - מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360‎‎

 

 

 

 

 

2022\01\25

המועצה המקומית נחף

מכרז פנימי /  חיצוני מס' 2022\1

לתפקיד מנהל /ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360.

 

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה : מנהל/ת התוכנית הלאומת לילדים ונוער בסיכון 360 .

הרשות המעסיקה הינה מועצה מקומית נחף, ואולם התפקיד יבוצע עבור אגד אלשגור  בו חברות הרשויות המקומיות הבאות: נחף, דיראלאסד, בענה, מגדאלכרום. בכל מקום שנכתב "רשות מקומית" הכוונה היא לכל אחת מהרשויות נ"ל.

תואר המשרה : מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

כפיפות מנהלית :. ראש המועצה.

כפיפות מקצועית: ממונה המחוזית של התוכנית הלאומית במשרד הרווחה או משרד החינוך.

היקף המשרה:  100 %

תיאור התפקיד:

מנהל התכנית הלאומית ברשות המקומית המתכלל את כל המערכים הרשותיים הנדרשים כדי להבטיח

ראיה כוללת של הילדים בסיכון וכל מרכיבי מערך השירותים ברשות המקומית באופן שיטתי, שיתופי,

מקצועי, חדשני, אתי ובמסגרת ההנחיות, הדרישות והנהלים של מטה התכנית הלאומית המתפרסמים

מעת לעת.

תחומי אחריות :

תנאי סף (דרישות התפקיד) :

  • בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה, בריאות הציבור, מדיניות ציבורית.

ניסיון מקצועי :

  • לפחות 4 שנות ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.
  • לפחות 3 שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקציב, אחריות לתכנון וביצוע משימות, הובלה והנעת צוותים .
  •   יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן ניסיון בעבודה עם מערכות מידע ממוחשבות מורכבות

 

 

 

ניסיון ניהולי :

     יתרון לבעלי ניסיון של 3 שנים בניהול צוותים של 3 אנשים לפחות .

 

מאפייני העשיה הייחודיים בתפקיד  :

צורך בעבודה עם גפים נוספים רבים עבדות צוות ויכולת גישור,נדרשות נסיעות מחוץ ליישוב המכרז לצורך הדרכה והשתתפות במפגשים ארציים ומחוזיים.

דרישות נוספות :

היכרות עם תוכנות ה-office   ,אינטרנט .

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

2.  מועמד/ת בעל מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה NAHIF.NET) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום חמישי 202\02\10  שעה 14:00  למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                       בכבוד רב.

  עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

מכרז פנימי/חיצוני - מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360‎‎