עובד/ת ניקיון במוסדות המועצה

2021\08\16

مجلس المحلي نحف 
اعلان عن وظائف شاغره
يعلن مجلس نحف المحلي عن حاجته لأشغال الوظائف الشاغرة الأتية:

عمال نظافة في مؤسسات المجلس المحلي.
المؤسسة    نسبه الوظيفة    المسؤول المباشر
مدرسه ابن سينا الشاملة     50%    مدير مدرسه ابن سينا الشاملة
مدرسه الرسالة    60%    مدير مدرسه الرسالة
مدرسه الموهوبين     50%    مدير مدرسه الموهوبين 
قسم الخدمات النفسيه ومركز الطوارئ    60%    مدير قسم الخدمات الاجتماعية وضابط الامن
היחידה (القسم ) : قسم المعارف  .         سلم التدريج: تدريج أداري – درجات 4-6.
תיאור התפקיד متطلبات العمل : 
القيام بأعمال نظافه عامه في المؤسسه التي يشتغل بها، تنظيف أساسي للبلاط والأرضية، تنظيف عميق، تنظيف كل التوابع للمؤسسه ,ازاله غبار من أغراض المؤسسه ,ارساليات حسب حاجه المؤسسه ,الحفاظ على نظافه وصيانه الأملاك في المؤسسه  والعمل بموجب وتنسيق مع المسؤرل  المباشر ,المحافظه على بيئه نظيفه من كل شيء يمكن ان يضر المؤسسه .
דרישת המשרה :المؤهلات المطلوبه 
תנאי סף  : شروط العمل 
1.    לגברים שיגישו מועמדות - רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.
إقرار من شرطه إسرائيل عن غياب الإدانة على الجرائم الجنسية.
קריטריונים ואמות מידה (المعايير) .
1.    مفضل اشخاص مع خبره سابقه.
2.    قدره على قياده مهام وتحمل مسؤوليه. مشاركه فعاله وقدره على العمل الجسماني.
3.    صاحب امانه، والعمل في ساعات غير اعتيادية. 
كل من يرى بنفسه القدرة والمعرفة يستطيع تقديم طلب. وتعبئه نموذج يمكن الحصول عليه في قسم السكرتارية وارسال سيره ذاتيه حتى موعد اقصاه 2021\08\30 الساعة 14.00 لسكرتارية المجلس المحلي.
ملاحظه: المذكور في الإعلان المقصود به الجنسين.

باحترام 
عبد الباسط قيس 
رئيس المجلس 

 

2021\08\16

המועצה המקומית נחף
המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות  למילוי משרות פנויות  של-עובד/ת ניקיון במוסדות המועצה.
מוסד \מחלקה    אחוז משרה    כפיפות 
בית ספר – אבן סינא    50%    מנהל בית ספר
בית ספר אלרסאלה     60%    מנהל בית ספר
בית ספר מחוננים     50%    מנהל בית ספר מחוננים 
מחלקת פסיכולוגיה ומשלט    60%    מנהל שירות פסיכולוגיה \קב"ט 
מתח דרגות : 4-6 דירוג מינהלי .
תיאור התפקיד 
ביצוע עבודת ניקיון כלליות במוסד שיועסק בו, שטיפה יסודית של הרצפות, טיאוט כללי, ניקיון כל הנספחים , הסרת אבק מציוד המוסד, שליחויות לפי דרישה, שמירה על המוסד והציוד, הודעה לממונה על מפגעים, שמירה על סביבה נקייה של המוסד מכל חפץ ומפגע.
ממלא את כל הוראות הממונים עליו במוסד.
דרישת המשרה
תנאי סף
1.    לגברים שיגישו מועמדות - רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.
קריטריונים ואמות מידה
1.    יועדפו בעלי ניסיון בעבודות דומות
2.    בעל יכולת הובלת תהליכים , רב משימתיות ,יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ. 
3.    אמינות ,עבודה בשעות לא שגרתיות.
אופן הגשת מועמדות :
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 2021\08\30 שעה 14:00 למזכירות לשכת ראש המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

בכבוד רב, 
עבדאלבאסט קיס 
ראש המועצה


 

 

עובד/ת ניקיון במוסדות המועצה