מכרז עובדים - 07/2020 - מכרז פומבי

מס מכרז : עובדים 2020\07  מכרז פומבי

המועצה המקומית נחף מכריזה בזאת על קבלת בקשות למילוי משרות – מדריכות דוברות ערבית לתוכנית אור-רב תחומי, תוכנית התערבות חינוכית בגני ילדים ביישוב נחף.


תיאור התפקיד: עבודה ישירה עם ילדים הזקוקים לטיפוח והעשרה במסגרת גני ילדים.

הדרכת צוות והדרכת הורי הילדים איתם המדריכה עובדת.

היקף העבודה : 13 שעות שבועיות לכל יחידה. 2 ימי עבודה בשבוע .

כפיפות : מנהל מחלקת חינוך / רכזת גנים  .

דרישות התפקיד/תנאי סף:

  • תואר ראשון: פסיכולוגיה/ ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק/ תרפיה באומנות. עדיפות לבעלי/ות תואר שני.

  • ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה עם הורים וילדים בגיל הרך 3-6.

קריטריונים ואימות מידה:

  • מוטיבציה גבוהה ומחויבות.

  • יכולת עבודה בצוות.

  • ניסיון/רקע בעבודה עם הורים.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה ( ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטים לא  יאוחר מיום 2020\07\12 עד שעה 

13:00 למזכירות לשכת ראש המועצה .או אפשר להגיש למייל nasmat@nahef.muni.il  .

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

 

בכבוד רב,

עבדאלבאסט קייס 

ראש המועצה 

 

 

מכרז עובדים - 07/2020 - מכרז פומבי