الشؤون الإجتماعية

الشؤون الإجتماعية


עובדי המחלקה:

גב' ח'אלדה בדארנה, מנהלת המחלקה

גב' חכמת חאג', מזכירה וזכאות

גב' סנאא קראקרה, עו"ס

גב' עולא בשארה-קסיס, עו"ס

גב' ניבאל נג'ם, עו"ס

מר עלי סואעד, עו"ס

גב' לאנא חטיב, עו"ס

גב' רובא מסרי, עו"ס

גב' סאברין שבאט, עו"ס

גב' פאטמה מטר, עו"ס

גב' אמאני קיס, עו"ס

גב' אמאני סעיד, עו"ס

גב' דלאל סואעד,

גב' ופא עכר-חסיאן, עו"ס

גב' נדא מוסטפא חוסין, מדריכה

גב' חיסין סרחאן,

 

קבלת קהל:

טלפונים : 04-9586787  או 04-9589147  פקס: 04-9586787

המחלקות לשירותים חברתיים עוסקות במתן מענים במגוון רחב של שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות: לאוכלוסיות במצבי מצוקה ומשבר, ובהן לאנשים החיים בעוני ובהדרה חברתית; לילדים ונוער בסיכון; לנשים הסובלות מאלימות במשפחה;  לאזרחים ותיקים ולאנשים עם מוגבלויות ועם קשיים תעסוקתיים.

השירותים ניתנים במגוון דרכי התערבות מקצועית, על-ידי עובדים סוציאליים ובסיוע אנשי מקצוע סמךמקצועיים, עובדי מנהלה, עובדי זכאות, חשבות ועוד, על-פי מדיניות המשרד ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.

השירותים מסופקים לתושבים על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים ברשות, והם כוללים: סיוע ומענה אישי, ייעוצי וטיפולי, למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיותביניהם אף התערבות והגנה על-פי החוק, בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה.

מתן השירות נעשה תוך כבוד הדדי, רגישות, שיתוף, חיסיון מידעחדשנות, שקיפות של נהלים והחלטות, ופיתוח המשאב האנושי בסביבת עבודה מכבדת.

השירותים הניתנים על-ידי עובדי המחלקה לשירותים חברתיים, אמורים להינתן תוך סידורי עבודה יעילים ואפקטיביים - ללא הפליה בין הלקוחות, ותוך מאור פנים, יחס חם ואוהב ונחישות להשיג ולאפשר ללקוח לקבל את המגיע לו על-פי חוק ועל-פי הוראות מנכ"ל המשרד.

הפנייה למחלקה לשירותים חברתיים היא ברוב המקרים וולונטריתהאדם פונה ופותח תיק מרצונו החופשי, ואיננו נדרש לעשות זאת על-פי חוק

המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית מטפלת ומסייעת ליחידים, משפחות וקהילות, במגוון תחומים. זאת על-פי רשימת הנזקקויות בחוקהכוללת 56 סיבות לפנייה למחלקה לשירותים חברתיים.

בהתאם לנזקקות, נקבע הגורם המטפל.

 לכל משפחה או יחיד המקבלים שירות במחלקה לשירותים חברתיים נפתח תיק משפחה, שבו מרכזים נתונים על הנסיבות שהביאו לתחילת העבודה עימם ועל סוג הטיפול שהוענק להם, וכן נתונים רלוונטיים אחרים. התיק יכול להיות מוגדר משפחתיבחזקת משק בית, או מזוהה פרטנית עם מקבל השירות - הכל לפי הסיבה (נזקקות) שהביאה לפתיחת התיק הטיפולי

השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים מגוון, וכולל בין היתר 

שירותי תמיכה וייעוץ - טיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי פסיכו-סוציאלי, הניתנים לפרטים ו/או למשפחות, לשיפור ההתמודדות עם בעיות חברתיות, כלכליות, משפחתיות וכיו"ב.

סידור חוץ-ביתי - איתור מסגרות חוץ-ביתיות למגוון אוכלוסיות: ילדים, זקנים, אנשים בעלי מוגבלויות ועוד )כדוגמת פנימיות, משפחות אומנה המותאמות לצורכי ילדים ובני נוער המצויים בסיכון וסכנה, הוסטלים ודיור תומך, בתי אבות סיעודיים(.

התערבות במצבי משבר - משבר עלול להיווצר כתוצאה משינוי דרמטי שמחייב גיוס כוחות נפשיים. העובדים הסוציאליים מתערבים בכוונה להעצים ולחזק את האדם מתוך רצון להחזירו לתפקוד שגרתי. מצבי משבר עלולים לקרות בשל אובדן, מחלהמצבי חירום, אבטלה, גילויי אלימות ועוד

עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים, פועלים על-מנת למנוע ולהפסיק בעת הצורך מצבים של משבר.

התערבות במצבי סיכון - תפקידם של העובדים הסוציאליים, בין השאר, הוא להגן על שלומם הפיזי והנפשי של אוכלוסיות הזקוקות להגנה - ביניהם זקנים וחסרי ישעילדים ובני נוער, מגילאי לידה עד גיל 18 ,אנשים בעלי מוגבלויות ועוד, מתוקף החוקים השונים (עובדים בעלי הסמכה ומינויים מיוחדים לעניין חוקי ההגנה השונים, שבעבר נקראו פקידי סעד וכיום עובדים סוציאליים לחוק). תפקידם למנוע ולהפסיק מצבים של משבר, התעללות פיזית, כלכלית, מינית, נפשית או אחרת, כלפי אוכלוסיות אלה.,  

תפקיג המחלקה בחירום: למחלקות לשירותים חברתיים במועצות המקומיות תפקיד חשוב גם בהגנת העורף בשעת חירום - בעת פיגועים, בעת אסון המוני ובעת רעידת אדמה, על מנת לסייע ליישוב לעמוד ולתפקד בתנאי חירום.

בעת חירום, תפקידן של המחלקות לשירותים חברתיים להעניק סיוע פסיכו-סוציאלי לאוכלוסייה - הן לנפגעי האסון, הן לנפגעי החרדה והן לאלה שההשפעה מהאסון או מצב החירום מתבטאת אצלם כפוסט טראומה. בידי המחלקות שיטות התערבות בעת משבר, הכוללות הרגעת האוכלוסייה (ונטילציה, תמיכה, הקשבה, טיפול במקרים חריגים), אבחון מקצועי של כלל האוכלוסייה שנפגעה, רישום של פרטי הנפגעים והניצולים, ותמיכה בבני משפחותיהם ובאוכלוסייה הקרובה..

במקרים של אירועי פח"ע או פיגוע רב נפגעים, תפקידם של העו"סים במחלקות לשירותים חברתיים להעניק סיוע פסיכולוגי-סוציאלי לנפגעים ישירים ולא-ישירים מהאסון - בתיאום עם כוחות ההצלה והביטחון, ובהנחיית הגורמים האחראים ברשות המקומית - במטרה לסייע למשפחות הנפגעות ולסביבה, ולהבטיח את איכות החיים אחרי האירוע. הסיוע כולל ליווי בני המשפחה בבתי החולים, בתי ההלוויות והמכון לרפואה משפטית, באמצעות פריסת אנשי מקצוע במקומות אלה. הסיוע כולל גם השתתפות בהפעלת מרכזי מידע לציבור, והשתלבות בצוותים לצורך הודעה למשפחות על נפגעים וחלליםהתארגנות המחלקות לפיגועים/ אסונות כאשר לא הוכרז מצב חירום על-ידי הממשלהכוללת: הכנת מתנדבים והכשרתם לסיוע לאוכלוסיות ביישוב; הכנת צווי ריתוק למקום העבודה לעובדי המחלקה; חלוקת תפקידים לשעת חירום; זיהוי מקומות המתאימים להפעלת שירותים כגון שמרטפות, מעונות יום מאולתרים, הדרכת עקרות בית בקבוצות, ופעילות קבוצתית ליחידים, לאזרחים ותיקים ולבעלי מוגבלויות.

 

الخدمات الإجتماعية