وحدة الشبيبة

وحدة الشبيبة

גב' סמירה עבאס – מנהלת יחידת נוער.

גב' ג'אקלין קאדרי – רכזת עוגן

גב' דועא חוסין, רכזת עוגן.

גב' אסמאא עבאס, רכזת עוגן

מר אמג'ד עבאס – רכז חוגים.

קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית: איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתוכנית העבודה בהתאם להנחיות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית בניית תכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית. התווית המדיניות התקציבית לפעולות היחידה ובקרה אחר ביצועה. פרסום ושיווק היחידה והגברת המודעות לקיום הפעילויות שהיא מבצעת. שיתופי פעולה עם יחידות אחרות ברשות לקידום פעילות הנוער. ניהול ואחריות על תנועות הנוער ביישוב. שיתופי פעולה עם פרויקטים רשותיים דוגמת "מצילה" ו"עיר ללא אלימות. פיתוח ויישום קשרי עבודה עם מפקחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.  עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים. פיתוח מנהיגות צעירה כגון: מד"צים. פיתוח התנדבות ומעורבות של בני נוער בקהילה.

ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות: גיוס עובדים לפרויקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות. הדרכה וקידום העובדים ביחידת הנוער. קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים. ניוד עובדים בהתאם לצורכי היחידה ובהתאם לחוקת העבודה. פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת היחידה.

ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות: אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות. יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים בנושאים הבאיםסדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה ומקום כינוסה, סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה, סיוע בבניית תכנית עבודה שנתית קיום פגישות עם מועצת התלמידים ונוער אחת לחודשיים לכל הפחות.

קשר עם גורמי המועצה והקהילה לקידום העשייה הבלתי פורמאלי.

מעקב אחרי תקציבי המחלקה ממשרדי ממשלה ואחרים. ומעקב אחרי ההוצאות.

רשימת חוגים:


 
# عنوان الملف صيغة PDF صيغة متاحة
1 תכנית שנתית לפעילויות מועצת הנוער - 2022 اضغطوا هنا
2 רשימת נציגי מועצה הנוער הרשותית - 2021 اضغطوا هنا
3 רשימת בעלי תפקידים למעוצת הנוער - 2022 اضغطوا هنا